16 Temmuz 2013 Salı

Maçka Parkı Forum Notları (15 Temmuz)

Duyurular

Anket cevaplanması üzerine duyuru yapıldı... Ortak fikirlerin paylaşılması olumlu yönde forumun evrilmesi için önemli. Bu yönde paylaşım yapılması kararlaştırıldı. Eski sayfada paylaşım yapılacak. Tüm hesapların koordinasyonu yapılacak. 
Mail grubu 190 facebook grubu 130 kişi kadar. 

Çocuk atölyesinin posterlernin yenilenerek tekrar basılması ve dağıtılması istendi. 
Vicdani red derneği sunum yapmak istiyor. Önceden duyuru yapılması öngörüldü. 
Hukuk sunumu çarşamba günü yapılması kararlaştırıldı. Gelecek sorulara yönelik de cevaplar araştırılacak. 


Gündem önerisi: 
Anket vurgulanması ve konularının konuşulması...
Büyük Fransız devriminin yıldönümü... Sonda serbest kürsü yapılarak bu konuda bir sunum yapılabilceği önerisi geldi. 
Sivriada ve Yassıada imara açılması tehlikesi var. Bu haftasonu bu konuda etkinlik var, Pazar günü bu etkinliğe katılım önerisi var. 
Park içinde legal haklarımız üzerine konuşulması önerisi geldi. Parktaki yasallık başlığı ile görüşülüp soruların belirlenmesi kararlaştırıldı. 


....
Vali Abbasağa ve Yoğurtçu Parkında yapılan forumların da yasal olmadığını eksi sözlük röportajında söylemiş. Evimizde sohbet ile parklarda yapılan sohbet arasında hukuki fark yok denildi avukat arkadaşlartarafından. Yine de sebepleri açısından da araştırılıp kesinleştirilmesine karar verildi. Halkın yakın çevreden rahatsızlık nedeniyle şikayetçi olduğu paylaşıldı. Kamuya açıkmalanda çk içilmesine dair de problemli bir durum var. Anayasa veya yasalara ek olarak tüzük ve düzenlemeler ile yapılan uygulamalar olduğu üzerine konuşuldu. Anayasa ve burada işaret edilen yasa arasındaki çelişkili olarak orumlanabilecek farklar konuşuldu. 


Rıza Türmen'in (daha önce Ahim'de yargıç olan Chp milletvekili) bir makalesi bu konuda... 1. Toplanma ve eylem için "bildirim" diye bir tanım var, izin değil. Bildirimin hukuken gerekçesi "ilgililere toplantıyı duyuruyoruz kimbizim güvenliğimizi sağlayın" dır. 2. İdare gösterinin amacının şiddet olup olmadığını yargılayamaz ama gösterinn gidişi o yönde olursa ancak ve ancak uyararak müdahale edebilir. 3. Hatta bir grup şiddet gösterse bile idarenin onları ayırıp şiddet göstermeyen eylemcileri koruması gerekli. 


Ahim'in kararalarını Türk hükümeti uygulamıyor, ancak tazminat veriyor. Devlet memurunun haksız fiilinden çıkan teminatlarda devlet bu bedeli o memurun ücretnden alabiliyor. Bu konuda baskı yapılabilme olasılığı konuşuldu. Ancak "benm valim" mantığı ile hareket ediliyor. Alt kademelerin de hukuka uymalarını sağlamak için baskı yapılması olasılığı görüşüldü. 
....
Pazar forumunu adaya taşıma olasılığı... yassıada ve sivriadanın imara açılması olasılığı üzerine büyük eylem isteği var. Tüm adalar forumlarının ortak eylemine İstanbul'dan da katılım isteniyor. Yassıada siyasi geçmişi nedeniyle yanlış taraflara çekilebilir endişesi oluşmuş. Fiziki koşulların Sivriada'da daha olumlu olduğu konuşulmuş. Tüm gün sürecek, etkinlkler içeren ve belki iftar ile bitecek bir eylem planı amaçlanıyormuş. Yeni rant alanlarna karşı yapılan bir başka eylem olacağından buna destek verilmesi önerildi. 


Her iki ada için de bir aidiyet / tapu konusu görüşüldü. Tescil dışı alan özelliği olması olası. Adalar ile ilgili özel bir durum yakalanırsa bu diğer alanlar için de kullanılabilir. 


Tolga arkadaşımız (Heybeliada forumundan): İki adanın mülkiyeti Kültür Bakanlığında şu anda. Yeni 1/5000 ve 1/1000 planlar askıdaydı. Adalar olarak dilekçeler ile itirazımızı yaptık. Bu pazar günü Sivriadaya saat 16:00'da kalkacak 1000 kişi ile ulaşım desteği veriyor belediye. Ancak cumartesi günü keyif için sivriadaya gidince 15 kişilik bir ekip ile karşılaştık çalımaya çalışan. Geçen hafta bir çalıştay düzenlendi bu konuda. Ama zamanlama açısından bir sıkıntı var program açısından net değil. Çarşamba Hebeliada forumundan net çıkacak karar üzerine sizleri bilgilendirebilirim. Az bir sürede örgütlenmesi gereken bir eylem olması önerilmiş. Ama kararın askıdan inmeden yapılması için acele ediliyormuş. Çok daha kalabalık bir eylem tablosu çıkarılabilir iyi bir koordinasyon ile. Bu konuda Taksim dayanışması ile de iletişime geçilmesinde fayda olduğu konuşuldu. 


Beşiktaş'taki iskele konusu de ilgili olarak gündeme geldi. Aynı şekilde üçüncü köprü güzergahı da önemli. Beykoz ormanlarında çıkan yangınlarda kundaklama riskleri söz konusu. Haliç tersanesi, Galataport, Zetinburnuport, Şişhane metro köprüsü projesi. İlla sokakta olması gerekmeyen bir eylem modeli benimseyip bu konuda daha aktif olunması önerisi yapıldı. Bu konuda çalışan sivil toplulukları yalnız bırakma durumu var. Bireysel dilekçelerin de yapılması gerekiyor. 


Özellikle belediyelerde dilekçelere 15 günde cevap verilemesi söz konusu. Aynı metin üzerine sadece isim ve kimlik bilgileri değiştirilerek aynı tip dilekçe gelmesi durumunda, anı içerikle gelen dilekçelere tek kalemde cevap verme yoluna gidildi. Bu anlamda dilekçelern kendi dilimiz ile mümkünse el yazısı ile dilekçe yağmuru yapılması önerildi. Matbu dilekçe değil çalakalem dilekçe yağmuruna tutulması önerliyor. Verilen dilekçelerin sayısı ile bunu ilan ederek hareket edilmesi önerildi. Hukuken mücadele etmeye devam etmek gerekiyor. 


Haftasonu dilekçe atölyesi önerisi geldi. Bir liste ile konuları gösterip ana kelimeleri vererek, boş kağıt lar ile hazırlık yapılarak dilekçe toplanabilir. 
Abbasağa parkında yapılan bilgi edinme dilekçesi yapılmış. Buna da destek verilebilir. Matbu dilekçeye dair bir engel olmadığı usulen bir farkı olmadığı konuşuldu. Kamuoyu oluşturmak için sayı önemli denildi. Bu anlamda matbu olup olmaması nüans olarak görüldü. Bundan sonraki pikniklerde örnek dileçelerimizin olması ve toplananları postalayarak gönderilmesi önerildi. Olumsuz görüş olmadı. 


Yassıada konusu gündeme geldi. Menderesler ile bu ada özdeşleştirilmesi söz konusu olduğu tartışıldı. Adanın tarihinin de bu anlamda önemli olduğu dile getirildi. Demorasi müzesi paravanı ile tüm alanı imara açma söz konusu. 


...
Yasal sorular:
- parkta kalıcı olabilecek bir alan için izin alınabilir mi?
- parkta sürekli kullanılacak malzemelerin depolanması için alan alınabilir mi? 


...
Fransız devrimi 234. yıldönümü sunumu (psikiyatr arkadaşımız Evren)
- Halkın büyük bir askeri başarısı dışında tarhte ilk defa bir monarka baş eğdirilmesi en önemli yanı
- Kast sistemi, aristokrasi ve ruhban sınıflar var; savaşlar sonrası ekonomik kriz oluyor. Son çare olarak olağanüstü meclis toplanıyor. Aristokrasi ve ruhban sınıf taviz vermek istemeyince bu meclis aracılığıyla diğer sınıflardan sonuç alınması hedefleniyor. Aristokrasi ve ruhban sınıfın özel imtiyazları nedeniyle bu mecliste daha fazla oy hakkına sahip oluyor. 
- O dönem bir aydınlanma dönemi söz konusu. Bu aydın çoğunlukla burjuvazi gruptan. 
- Olağanüstü meclisin seçimleri 2 dereceli yapılıyor. Aristokratlar kendileri yapıyor. Diğerlerinn seçimi 2 aşamalı, önce temsilcileri seçecekler seçiliyor. 
- Versay sarayında yapılmasını istiyor kral. Halen monarşi söz konusu. 
- Olağanüstü meclis toplanınca "diğerleri"nden oluşan grup Mayıs ayında başlatılan kampanya ile duyururarak kendini Fransa'nın tek temsilcisi ilan ediyor. 
- 9 Temmuzda 3. Kesimin bulunduğu meclis kendini kurucu meclis olarak ilan ediyor. Aristokrasi ve ruhban kısmın bir bölümü de burada yer alıyor. Kral bu meclisi tanımıyor diğer aristokrasi ve ruhban grup ile. Ama arada yine de kral bu meclise gelip konuşmak durumunda kalıyor. 
- Kralın adamları arasında güvenilir gözüken tek isim olarak bakılan maliye bakanı. 11 Temmuzda bu bakan kral tarafından azlediliyor. Ulusal meclisin dağıtılması amaçlandığı inanışı hakim oluyor. 11 Temmuz gecesi pek çoğu mecliste sabahlıyor ve ölümü göze alarak meclisi terk etmeme kararı alıyor. (Meclis kralık Versay sarayındaki tenis salonu)
- Kralık kolluk kuvvetleri pek çok isyanı bastırmak için dağılmış durumda bu sırada. Birlikler Paris'e toplanmaya çalışılıyor. 
- Halk meclis önünde bekleşerek Paris'e bilgi ulaştırıyor. 12 Temmuz öğlen sularında şehrin hareketli bir merkezde öfkeli nsanlar birikmeye başlıyor. Doğal hatipler ortaya çıkıyor. Yavaş yavaş motve olan kitle öğleden sonra ilk tiyatrolara doğru ilerliyor ve akşamki gösterileri iptal ettirmeye çalışıyor. Bu şekilde olağanüstü bir durumun olduğu yayılmaya çalışıyor. 
- Akşam saatinde kenti korumakla görevle bir alay kitleye müdahale edip dağıtmaya çalışıyor. Kitle geri çekilerek taş atarak karşılık veriyor. 
- Şehrin başka yerlerinde de çatışmalar oluyor. 12 Temmuz itibariyle bu hareketliliğe rağmen ölü sayısı 3. 
- İlk kararlaştırılan konulardan biri bir milis gücünün oluşturulması. Aynı günde (12 temmuz) 40,000 kişi gönüllü oluyor. Ancak bu grubun silahlandırılması pek mümkün değil. Az sayıdaki silah satıcıları da ya ikna ya da yağma ile malzemelerini bu güce veriyor. Askeri müzeden eskis silahlar ele geçiriliyor. 
- Ayaklanmaya katılanların 2/3 kısmı okuma yazma biliyor ki bu dönem için oldukça iyi. 
- Bariyerler kuruluyor... Bu kelime kente geçişleri düzenleyen kontrol noktaların devrlmesi ve ateşe verilmesi ile oluşuyor.
- 13 Temmuz sabahtan içinde elektörlerin de bulunduğsu bir grup yeni bir belediye kurulmasını öneriyor. Seçim yapacak sukunet olmadığı için nüfuslu nsanlar eçici olarak yeni halk belediyesini kuruyor. 
- Yağma gün boyunca devam ediyor. Zaten milis gücünün bir amacı da kent içinde huzurun tesis edilmesi. 
- Kışlaya başvururak silahları istiyorlar. Kışlayı koruyan askerler Fransız olduğundan ateş emrine rağmen emre uymuyor. Ve halk kışlayı basıp halk silahlanmaya başlıyor. 
- Kimsenin ateş etmek hazır olmadığını gören komutan kolluk kuvvetlerini geri çekiyor. 
- Cephane ihtiyacı söz konusu. Bastille kalesinde cephane olduğu dedikodusu oluşuyor. Şöhretli mahkumların kaldığı bir yer idi Bastille. 14 Temmuz saat 10:30 itibariyle yeni meclis Bastille'e cephane talebi, kale üzerindeki topların açısının değiştirilmesi talebi ile bir delegasyon gönderiyor. Halk da buraya geliyor bu arada. Delegasyon çıkmayınca halk huzursuzlaşıyor. Oysa içerideki delegasyon komutan tarafından oyalanmakta. 
- Bu arada Bastille çok korunaklı bir alan. Halk bu zorlukları birkaç saat içinde geçerek ilerliyor. Bu sırada ilk delegasyon çıkıyor ikincisi giriyor. 
- İçeride ise az sayıda ve yaşlı askerler bulunuyor. Bir grup İsviçreli asker de yer alıyor. 
- Halk içeri doluşmaya başlayınca kumandan ateş emri veriyor ve ölenler oluyor. 
- Bu sırada sabah işgal edilen kışladan birkaç top Bastille önüne getiriliyor ve ateşlenmeye başlıyor. Bir süre sonra özellikle Fransız askerler ateş etmeyi reddediyor. Kumandan anlaşma istiyor ama halk kapıların açılmasını talep ediyor. 
- Halkın içeri girmesi ile kumandan ile askerler tutsak alınıyor. Bu konvoy yol boyunca linç edilmek istemiyor. Bir kısmı yol boyunca infaz ediliyor. Kumandanın kafası kesilip sırıkla dolaştırılıyor. 
- Özellikle kalenin halk tarafından ele geçirilmesi haberi hızla yayılıyor. Krala da bu haber gidiyor. Panik oluşuyor. 
- 15 Temmuz sabahı kral ulusal meclise gidip yarım ağızla olsa da geri adım attığını açıklıyor. Aynı gün kente yürüyen askeri birliklerin durdurulduğu söyleniyor ki bu doğrulanmış. 
- 16 Temmuz günü kral azlettiği maliye bakanını tekrar göreve çağırıyor. 
- 17 Temmuzda yanında kral 50 kadar temsilci ile şehre iniyor ve yeni belediyeye gidiyor. 
- Yeni oluşan milis gücünün muhafaza edilmesi karar veriliyor ve başlarına da LaFayette isimli kumandan olarak getiriliyor. Aristokrat kökenli Amerika'da bazı başarılar kazanan sevilen bir insan. İlk yaptığı her gönüllüye 3 renkten (mavi, kırmızı ve beyaz) birer kokart veriyor. Mavi ve kırmızı Paris kentin rengi, buna kralın rengi beyaz da ekleniyor. 
- İngiliz elçisinin notunda bu olayın çığır açıcı olduğu belirtiliyor; "artık Fransayı özgür ir ülke olarak kabul etmek zorundayız" şeklinde bir mesaj yer alıyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder