22 Temmuz 2013 Pazartesi

Beylikdüzü Forumu Notları (21 Temmuz)

21.07.2013 Beylikdüzü Forum Notları

Kararlar:
Çarşamba günü ‘Gezi ve kadın’ konulu etkinliğin yapılması oylandı, kabul edildi.
Perşembe günü yapılan dayanışma iftarının sürekli yapılması oylandı, kabul edildi.
Cuma günü balık hali ağırlıklı olmak üzere çevre konulu panel yapılması oylandı ve kabul edildi.
22.07.2013 Pazartesi günü forum yapılsın önerisi oylandı, kabul edildi.

Duyurular:
22.07.2013 Pazartesi günü  öğle 11:00’da belediyeden atılan kişi için TMMOB’nin basın açıklaması yapacağı duyuruldu.
Kadın komisyonuna katılmak isteyen ve ulaşamayan kadınlar olabileceği için kadın komisyonlarının herkese açık olduğunu duyuruldu.
22.07.2013 Pazartesi günü  akşam 21:30’da forum olacağı, bu forumda Cuma günü olacak Çevre üzerine konuşmacılar önerilebileceği duyuruldu.


Cuma günü için önerilen konuşmacılar:
- Marmara üniversitesinde hoca olan ve HES konusunda bilgili olan Beyza Üstün önerildi.
-Ekrem İmamoğlu önerildi.
-Karadeniz isyanda platformundan Eren Dağıstanlı ve Cenk Yörükoğlu önerildi.

Yaklaşık 100 kişinin katıldığı  forumumuz konuşmacı süre sınırı hatırlatılarak başladı. 1 Ağustos Perşembe günü yapılacak iftar etkinliğine ‘Antikapitalist Müslümanlar’ grubunun çağırılması ile ilgili görüşüldüğü duyurusu ile başlandı.

Forumun Metni*
*( Kısa çizgi (-) işareti söz alan konuşmacının başlangıcını temsil eder.)
-Parti propogandalarının azaltılması  gerektiğini söyleyen bir konuşmacı, burasının parti değil Beylikdüzü  platformu olduğunu belirtti.
-Geniş ve herkese hitap eden bir platform olması gerektiği vurgulandı. Beylikdüzü’nde yapılacak olan balık hali konusunda bilgi verildi, çevre konusunda uzman birinin konuşmacı olarak çağırılması önerildi.
-Cuma günü yapılan forumun gergin olduğu, bundan ulusalcı düşünenlerin rahatsız olunduğu ve uzaklaştırıldıkları belirtildi. Konuşmacı seçiminde daha ılımlı olan konuşmacıların seçilebileceği önerisi sunuldu. Partilerin konuşmacı seçmesi yerine, daha az dayatmacı kişilerin çağırılması istendi. Birbirimizi rencide etmememiz gerektiği, bunun katılım sayısında azalmaya yol açtığı belirtildi.
-Moderatör, Cuma günü yapılan panelde, konuşmacı seçimi aşamasında son dakikada konuşmacı değişikliği yapıldığını, buna zorunlu kalındığını söyledi. Herkesin konuşmacı önerebileceği moderatör tarafından hatırlatıldı.
-Hepimiz emek harcıyoruz, emek harcayan arkadaşların söz hakkı biraz daha fazla olabilir. Fikir belirtirken ilerletici olmanın önemi olduğu belirtildi. AKP karşıtlığının ortak payda olduğu belirtildi. Farklı fikirlere sahip olduğumuz, eleştirilere açık olmamızın gerekli olduğu belirtildi. Herkesin birbirini anlaması ve saygı duyması gerektiği hatırlatıldı. Kişisel sıkıntılar belirtildiğinde saygı gösterilmiyor denildi. Özeleştiri yapmanın önemi vurgulandı. Eleştirinin olması  fakat hakaretin olmaması gerektiği söylendi. Beylikdüzü  dayanışma için çalışanlara saygı duyulması gerektiği söylendi. Birbirimizi zenginleştirelim denildi.
-Moderatör, 22.07.2013 öğle 11:00’da belediyeden atılan kişi için TMMOB’nin basın açıklaması  yapacağını hatırlattı.
-Sorunu tespit etmeden çözümü  bulamayız denildi. AKP’nin halka saldırı yasaları çıkardığını  belirtti. Son 30 yıldır 400 milyar dolarlık bütçe savaşa gitti, herkes bir şekilde acılar yaşadı denildi. Askerde ya da dağda gençler ölmesin, demokratik olarak tartışsınlar denildi. Sendika ve çalışma şartları konularının medeni ve uygar bir şekilde tartışılması birinci derecede insanlık görevidir denildi. Savaş sona ersin, demokratik tam bağımsız Türkiye istiyoruz denildi. Her düşünce önemlidir denildi.
-Cuma günü olan tartışma hatırlatıldı. 1993’te ulusalcılar ve Kürtler meclise vekil soktular, şimdi ise meydanlarda kavga ediyorlar denildi. Kıblesi Amerika olan barış görüşmelerine karşı olunduğu belirtildi. AKP, cumhuriyeti yıkmıştır, yeni cumhuriyet olarak sosyalizm istiyoruz denildi.
-Moderatör, haftalık programın belirlenmesi için toplandığımızı hatırlattı. Forumun haftada 2 güne çıkarılması, komisyon toplantılarının tek güne düşürülmesini önerdi.
-Kadın komisyonu, Çarşamba günü  için ‘Gezi ve kadın’ konulu etkinlik planlarından bahsetti ve önerilerini sundu.
-Moderatör, kadın komisyonuna ulaşamayan kadınlar olabileceği için kadın komisyonlarının herkese açık olduğunu belirtti. Perşembe günü için öneri isteği oldu.
-Çarşamba günü ‘Gezi ve kadın’ konulu etkinliğin yapılması  oylandı, kabul edildi.
-Perşembe günü yapılan iftarın sürekli hale getirilmesi kararının daha önceden alındığı  belirtildi.
-Perşembe günü iftarda yemek israfı oldu mu, bilgisi olan bilgilendirebilir mi sorusu yöneltildi.
-İftarın sürekli yapılması oylandı, kabul edildi.
-İsraf oldu, yemeği bitirenler hemen kalktı, biraz daha beklenirse çok daha iyi olur denildi. Pazar günü ile ilgili etkinlik kararı facebook’ta öneri sunulmuştu denildi.
-Moderatör, forumların hafta içi bir gün olması ve Pazar günü etkinlik olması önerisinde bulundu. İftarın Perşembe günü yeryüzü sofrası  yapılması kararı oylama ile alındı. Konuşmacı  ismi önerileri ve açıklama istendi.
-Cumartesi gününün Taksim dayanışmanın  çağrıları için boş bırakılmış olduğu söylendi. Etkinlik için Cuma ya da Cumartesi günlerinden katılım açısından daha iyi olacak gün seçilmeli denildi.
-Cuma günü balık hali ağırlıklı olmak üzere çevre konulu panel yapılması oylandı ve kabul edildi.
-Yarın saat 11:00’de kesinleşecek isimler olacağı, konuşmacı olarak önerildi.
-Boğaziçi üniversitesi öğretim görevlisi ve sürece destek vermiş Gaye Yılmaz konuşmacı  olarak önerildi.
-Moderatör, yarın için konuşmacı  konusunda hazırlıklı gelinmesini gerektiğini söyledi.
-Marmara üniversitesinde hoca olan ve HES konusunda bilgili olan Beyza Üstün konuşmacı olarak önerildi.
-Ekrem İmamoğlu önerildi.
-Karadeniz isyanda platformunun çevre ile ilgili eylemleri hakkında bilgi verildi. Siyasal açıdan bağımsız ve Beylikdüzü dayanışması gibi oylama ile kararlar alan bir grup olduğu söylendi. Eren Dağıstanlı ve Cenk Yörükoğlu önerildi.
-Bugünden sonra komisyonların  çalışması gerektiği, komisyonların iletişiminin daha iyi olması gerektiği söylendi. Komisyonların belirginleştirilmesi konusunda çalışmalar yapılması önerildi. Komisyon üyelerinin listelerinin çıkarılması ve çalışacak kişilerin belirlenmesi gerekliliği belirtildi.
-Hayat TV’ye giden arkadaşın bilgi vermesi istendi.
-Hayat TV’deki foruma katılan arkadaş, örgütlerin önerisi sonucu gittiğini söyledi. Hayat TV’ye değişik bölgelerden katılımcılar olduğunu belirtti.
-Foruma tartışma sebebiyle ara verildi.
...
-Foruma devam çağrısı yapıldı. Kişisel meselelerin forumda tartışılmaması gerektiği söylendi.
-Üretimin komisyonlardan çıkacağı, pratik işlerin çıkması gerektiği söylendi. Forumlarda tartışmanın tüketildiği, 2 günlük komisyon toplantılarının önemli olduğu söylendi.
-Verilen kararların değiştirilmesinin nasıl olduğunun açıklanması istendi.
-Karar merciinin Beylikdüzü  halk meclisi olduğu söylendi. Komisyonların karar alıp meclise sunduğu söylendi. Meclisin Hayat TV’ye kimin gideceği konusunda karar almadığı  söylendi. Geçen forumda 5-6 ismin önerildiği, kabul edildiği, arından Basın-Yayın komisyonunun bunların arasından konuşmacı seçmesinin istendiği söylendi. (Konuşmacılardan) uygun olmayanların gelmediği söylendi. Komisyonların eleştirilmesi gerekir denildi.
-Konuşmacılara ulaşılamadığı belirtildi. Forumun kararına uyulmalıdır denildi. Kadınlara karşı saygılı olunması gerektiği söylendi.
-Moderatör, söz alınmasının  önemli olduğunu hatırlattı.
-Partilerin, zümrelerin dışlanmaması  gerektiği söylendi. Forumun herkese açık olmasının önemli olduğu söylendi. Hiçbirimize olmaması gerektiği gibi panelistlere de dayatma olmamalıdır denildi.
-İletişimdeki kopukluğun düzeltilmesi önerisi tekrarlandı. Artık forum yapılmaması sorundur denildi. İletişimi iyileştirmek konusunda forumdan fikir rica edildi. Kadın komisyonunun Çarşamba günü yapılacak etkinlik konusunda yardım istedikleri söylendi.
-Bir konuşmacı, yardımlaşmanın azaldığını, kötü muameleden ve birbirine saygı göstermemeden sıkıldığını belirtti. Saygı çağrısında bulundu. Ayrılma kararı verdiğini söyledi.
- Bir konuşmacı, ulusalcıların baş yazarının kendisini gibi insanlara ettiği lafların hoş olmadığını belirtti. Hiç kimseyi kaybetmek istemediğini, kimseyi ötelememek gerektiğini söyledi.
-Moderatör, sürecin uzun soluklu olduğunu hatırlattı. Fikir alışverisinden memnun olduğunu belirtti, yaftalamanın olmaması gerektiğini söyledi. Birbirimizi anlamaya çalışmalıyız denildi.
-Bir konuşmacı, bir kadın arkadaşa söz verilmemesini protesto ettiğini söyledi. Hassasiyetin saygı  seviyesinde olması gerektiğini söyledi. Gezi ruhuyla hareket edilecekse, gençlerin hareketin sahibi olduğunu söyledi. Forum moderatörlüğünü kadınların yapması önerdi. Gençlere pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini söyledi. Siyasi partilerin, sendikaların, susup dinlemesi gerektiğini söyledi.
-22.07.2013 Pazartesi günü forum yapılsın önerisi oylandı, kabul edildi. Kadınlar ve gençler moderatörlüğe talip olsun denildi.
-Pazar gününün kaybedildiği söylendi, yarın gelinecekse bir sonraki hafta için de hazırlıklı gelinmesi önerildi.
-Takım oyunun olmadığı söylendi. Liderlerin olması gerektiği söylendi. Seçimin yaklaştığı  hatırlatıldı. 
-Birbirimize karşı nazik olalım denildi. Bazı arkadaşların saygısız tavırlarından ötürü  kaybedildiği söylendi. İnsanlar kışkırtılmamalı, konuşmalar ortada yapılmalı ve hassasiyetlere saygı gösterilmeli denildi.
-Bir konuşmacı, konuşan kişinin ismini söylemesi önerdi. Saygı azalıyor, arttırmak için somut öneri yok tespiti paylaştı. 4. kez katıldığı, önerilerden çok ayırıcı tartışmalar olduğu gözlemi belirtti. ‘Benzine zam’ karşısında toplanabiliriz önerisini sundu.
-Bir konuşmacı, baştan beri katıldığını  belirtti, dün ümit verici gelişmeler olduğunu söyledi. Tek başına olduğunu düşündüğü için sesini çıkartmadığını  belirtti. Konuşmacı getirince tablonun herkesi tatmin etmediğini gözlemlediğini söyledi. Dayanışmanın en ufak detaya kadar yapılandırılmasını  önerdi. İlerleme olmadığını gözlemlediğini söyledi.
-‘Benzin zammı için korna çal’ eylemi hakkında bilgi verildi, adli durum, güvenlik gibi konuların araştırılması ve ardından bu eylemi yapmamız önerildi.
-Cumartesi akşamları demokrasi nöbeti ismi ile parkta sabaha kadar kalmamız önerildi.
Bir sonraki gün tekrar toplanılması  kararı ve saatin geç olması sebebiyle forum bitirildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder