19 Temmuz 2013 Cuma

Bozcaada Forumu Notları (18 Temmuz)

"Bozcaada Forumu"na katılım ve destek günden güne artıyor. 

Bugün (18 Temmuz perşembe) yapılan forumda 60'ın üzerinde katılımcı vardı. Önemli kararların alındığı ve adımların atıldığı forum yaklaşık 2 buçuk saat sürdü. 

Forum sonucunda "Poyraz Limanı"yla ilgili eylem ve gerekli tüm mercilere başvuru sürecinin başlatılması kararı alındı.

18 Temmuz tarihli toplantı notları :

- Forum katılımcıları, konuşulacak gündem maddeleri ve atılan adımlarla ilgili bilgilendirildi.
- İletişim Çalışma grubu, yerel ve ulusal basınla iletişime geçilerek, hareketin duyurulmaya başlandığını, Greenpeace ile bağlantılı bir avukatın hukuki destek sağlayacığını, Çanakkale Mimarlar Odası’nın ilk yönetim kurulu toplantısında konuyu ele alacağını belirtti. Bozcaada Forumu’nun websitesi ve facebook sayfasına yoğun bir ilgii olduğunu söyledi.
- Altyapı (kanalizasyon) çalışma grubu, yaptığı çalışmalarla ilgili katılımcıları bilgilendirildi. Daha önce, 2010 yılında Çanakkale Valiliği – Çevre Koruma İl Müdürlüğüne, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne, Çevre ve Orman Bakanlığı’na, Bozcaada Kaymakamlığı’na, Bozcaada Belediye Bakanlığı’na yapılan müracaatlar, verilen dilekçeler ve alınan cevaplarla ilgili katılımcılar bilgilendirildi.
- 02.09.2010 tarihinde, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından ele alınan tutanakta :
- Poyraz Limanı’nda denize deşarj bulunduğu
- Kanalizasyon deşarjının ve kaynamanın olduğu alanda yosunlanma ve yoğun koku, kirlilik bulunduğu
- Söz konusu deşarjın olduğu noktadan Bozcaada İlçesi merkeze doğru olan alanda yapılan incelemelerde Belediye’ye ait kanalizasyon hattının bulunduğu ve rögarların dolu olduğu ve akışın mevcut edildiği tespit edilerek, fotoğrafla belgelendirildiği 
katılımcılara aktarılmıştır.
- Bu tespite rağmen Belediye Başkanı Mustafa Mutay imzalı cevabın şu şekilde olduğu belirtilmiştir: 
“İlgi dilekçenize bahsedildiği gibi arıtma yapılmadan kanalizasyon denize basılmakta denilmektedir. Belediye Başkanlığı olarak yapılan alt yapı kanalizasyon çalışmasında ev şebekelerinin arıtma olmadığından dolayı henüz bağlanmadığı, yani halen ada halkının fosseptik kullandığından dolayı denize kanalizasyon basılmamaktadır. Bu konuda Belediye Başkanlığı gerekli çalışmaları yaparak tedbirleri alacaktır”
- 15.10.2010 tarihli bu cevaba rağmen, 17.07.2013 tarihinde Poyraz Limanı’na yapılan incemelerde, rögarların dolu olduğu, Poyraz Limanı’nın güney ucunda atık noktası olduğu ve fokur fokur kaynadığı tespit edilmiştir. Deşarj noktasında kayaların siyahlaştığı, balçıklanmaya başladığı görülmüş ve fotoğraflanmıştır.
- Çalışma grubu hazırladığı hareket planında şu önerilere yer verdi :
* Forumdan seçilen bir heyetle Belediye’ye bir ziyaret yapılarak güncel bilgi alınması
* Belediye’ye 2010 yılında verilen dilekçelerin de eke konarak yeniden dilekçeyle müracaat yapılması
* Çanakkale Valiliğin, Belediye’ye 15.10.2010 tarihinde gönderdiği “Atıksu Arıtma Tesisleri” konulu yazısındaki şu ifadelerinden yola çıkarak savcılığa suç duyurusunda bulunulması : “Şikayet konusu alanda, gerekli çalışmaların yapılarak alınan tedbirler hakkında Valiliğimize bilgi verilmesi gerekte olup, İl Müdürlüğümüz teknik personellerince yapılan denetimlerde kirliliğin devamı ve arıtma tesisiyle ilgili herhangi bir çalışma yapılmadığını tespiti halinde, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddelerini ihlal etmekten, 5941 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 4.Maddesi uyarınca tarafınıza idari para cezası uygulanarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunacağının bilinmesi hususunda gereğini rica ederim. Cemal Yıldızer Vali A. Vali Yardımcısı”
* Çanakkale Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bozcaada Kaymakamlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı nezninde tekrar hareket geçilmesi
* Ulusal ve yerel basınla konuyla ilgili iletişime geçilmesi
- Bir katılımcı, iç hukuk yollarının tüketilmesi halinde bile sonuç alınmaması halinde, konunun Avrupa Birliği ve karasuları gibi boyutlarının da olduğu belirterek, bu kanallarında işletilebileceğini söyledi
- Bir katılımcı, “Koruma Amaçlı İmar Planı” 6.2 nolu maddesinde pis su hanelerinin tesis edilmesi ya da bağımsız su çukuruları yapılarak, atık suların kesinlikle denize aktarılamayacağı ve mutlaka arıtma tesisi kurulmasının gerekliği olduğunu belirtti.
- Bir katılımcı, hazırlanacak dilekçenin Belediye Meclis toplantısına grupça gidilerek elden verilmesi önerisini getirdi.
- Belediye Meclisinin her ayın ilk Çarşamba günü toplandığını aktardı.
- Bir katılımcı mevcut kanalizasyon projesinin detayının öğrenilmesi için Belediye’ye gidilmesi önerisini getirdi.
- Bir katılımcı geçen yıllarda iyi su şebekesine kanalizasyon karıştığını ve salgın yaşandığını, insanlarin hastanelere giderek serum bağlanttığını belirtti.
- İmar-yapılaşma ve yerel seçim grubu kurulması yönünde öneri dile getirildi. Grupların temsilcileri belirlendi.
- Bir katılımcı öncelikle olarak dilekçeye durum tespiti yapılması gerektiğini belirtti. Bu dilekçede mevcut kanalizasyon sisteminin çalışmadığı belirtilerek, konunun toplum sağlığını etkiler hale geldiğinin gösterilmesinin önemli olduğunu belirtti.
- Bir katılımcı, İl Özel İdaresi’nden Belediye’ye 250.000 TL para aktarıldığını belirtelerek, Belediye’nin İmar Planı’nı bahane ederek, altyapı konusunda herhangi bir adım atmadığını söyledi. Belediye’nin paranın bir kısmıyla çevreyolu yaptığını, altyapıyla ilgili hiçbir adım atmadığını söyledi.
- Bir katılımcı, mecliste 4 tane Çanakkale Milletvekili olduğunu ve onlarla iletişime geçilmesi gerektiğini söyleyerek, milletvekillerini adaya davet edilmesi gerektiğini söyledi.
- Bir katılımcı, Belediye’yle iletişime geçmenin zaman kaybı olduğunu, gerekli mercilere zaman kaybetmeden başvuru yapılması gerektiğini söyledi.
- Serbest gündem maddesine geçildi. Bir katılımcı, çöp ve sahiler konusunu dile getirdi. 
Akvaryum’daki siyah sinek istilasından bahsetti. Oraya gelen ziyaretçilerin dışkılarını çevreye yaptığını belirterek, portatif duş ya da tuvalet yapılması gerektiğini söyledi.
- Bir katılımcı, adanın sürekli kan kaybetmeye başladığını ve yok olmaya doğru gittiğini belirtti.
- Bir katılımcı, arka denizdeki kimi işletmelerin sahili işgal ettiğini ve Belediye’nin buna göz yumduğunu belirtti.
- Bir katılımcı, turistlerin 4m2 odaya yüksek bir para ödediğini, sonrada restorana gidip kazıklanması nedeniyle bir daha adaya gelmediğini dile getirdi.
- Bir katılımcı, ada sokaklarının otopark haline geldiğini belirterek, trafik çalışma grubu kurulması önerisi getirdi.
- Bir katılımcı, Bozcaada Derneği’nin 17 yıl önce kurulduğunu belirterek, 17 senedir hala aynı sorunlarla uğraşıldığını belirtti. 
- Bir katılımcı, meclis üyelerinin adayı seven ve menfaat gözetmeyen kişilerden seçilmesi gerektiğini belirtti.
- Bir katılımcı, işletme ismi vererek, misafirhaninin yıkıldığını ve oraya bir yapı inşa edildiğini belirterek, o bölgeye adalının giremediğinden bahsetti.
- Bir katılımcı, Poyraz Limanı’nda çocuklara yelken (optimist) dersleri verildiğini, ama o bölgenin kanalizasyon nedeniyle kokmaya başladığı ve doğasının değiştiğini, bu nedenle sağlığı tehdit eden durum nedeniyle zaman kaybetmeden önlem alınması gerektiğini belirtti.
- Poyraz Limanı’yla ilgili eylem kararı alınarak, ada halkınını ve balıkçıların katılımıyla bir protesto gösterisi yapılmasına karar verildi.
- Bir katılımcı, ulusal basında görev yapan gazetecilerin neden toplantılara katılmadığını ve destek vermediğini sordu.

ALINAN KARARLAR

- Hukuk desteği de alınarak bir an önce dilekçenin imzaya açılarak, Bakanlık, Valilik, Kaymakamlık ve Belediye neznide sürecin başlatılması
- Poyraz Limanı’yla ilgili olarak eylem yapılması ve eylemin ulusal ve yerel basın nezninde duyurulmasını sağlanması
- Kurulan İmar-Yapılaşma, Trafik, Çöp ve Seçim çalışma grubunun bir önce çalışmaya başlaması ve sonraki forumda sonuçları paylaşması

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder