31 Temmuz 2013 Çarşamba

Bakırköy Forumu Notları (30 Temmuz)

• Çevre ve Şehircilik Çalışma Grubu’nun raporu okundu.
Rapor grubun yaptığı dört toplantı sonucunda oluşturuldu. Grup ismini “Çevre ve Kent Çalışma Grubu” olarak değiştirmek istediğini belirtti, oylandı, kabul edildi.

31 Temmuz’da (Çarşamba) tüketim kooperatifi için kısa bir sunum, ardından da HES’lerle ilgili bir film gösterimi yapılacağı söylendi, bu da forumda benimsendi.

Çalışma grubu her cumartesi 14:00’te parkta toplanıyor. 
Rapor www.direnbakirkoy.com sayfasına konacak. Raporla bağlantılı olarak konuşulanlar şöyle:
o Halil Bedii Yönetken ilköğretim Okulu’nun içinde bulunduğu durum foruma bildirildi. Okulun onarımı (dış cephesi) Büyükşehir Belediyesi ile Bakırköy Belediyesi arasında anlaşmazlık nedeniyle yarım kalmış, veliler ve öğrenciler mağdur. Öğretim yılı başlamadan bu sorunun çözülmesi için forum katılımcılarından destek talebi var. Çevre ve Şehircilik Çalışma Grubu’un belediyeyle yapacağı görüşmelerde bunun da bir gündem maddesi olarak konuşulabileceği söylendi.

o Forum katılımcılarından birinin görüşü, belediyelerle ve AVM yetkilileriyle vs. konuşmanın işe yaramadığı, bir sonuç getirmediği, doğrudan eylemliliğin daha etkili olduğu yönündeydi. Ancak bazı durumlarda belediyeyle ortak çalışmak ve proje geliştirmek (örneğin engellilerin yürüyüş yolları, ağaçların çevresindeki boşlukların engelliler için yarattığı sorun konusunda) daha yararlı olabiliyor.

o Çalışma grubunun sunduğu önerilerin bir kısmı maliyetli olabilir, örneğin üzerinde direnbakırköy yazan bez torbaların yapımı gibi. Buna karşılık söylenen ise, böyle durumlarda örneğin maliyetine bez torbaların satılabilmesi söz konusu olabileceği. 

o Capacity AVM’deki kuşların konmaması için yapılmış çivilerin kuşlara gerçekten zarar verip vermediğinden emin olup öyle harekete geçmenin daha doğru olabileceği söylendi, ancak buna karşılık olarak da şu görüş benimsendi: Zarar vermese bile, bizim geleneksel mimarimizde kuş yuvaları bile barındıran yapılar bulunurdu, biz bu çivilere prensip olarak karşı olduğumuzu diğer çevre örgütleri/hayvan hakları örgütleriyle birlikte dile getirmeliyiz dendi.

• Siyaset ve Fikir Çalışma Grubu duyurular yaptı:
o “Kimiz ve Ne İstiyoruz?” hakkında serbest kürsü yapıldığı söylendi. Perşembe günü de (1 Ağustos) serbest kürsü öncesi tekrar toplanarak (saat 20:00’de) serbest kürsü için gündem maddelerini belirleyecekler. 

• Tüm çalışma gruplarının raporlarını/web sayfasına konmasını istedikleri toplantı notlarını İletişim Çalışma Grubu’na iletmesi istendi. Böylece güncel notlar/raporlar web sayfamızda bulunabilecek.

• Cuma akşamı (2 Ağustos) Bahçelievler Forumu’nda Yeryüzü Sofrası etkinliği gerçekleştirilecek (Egemenlik Parkı’nda). Cuma günü Bahçelievler forumla dayanışma içinde olmak kabul edildi. Ne şekilde gidileceği ve planlama forum gönüllüleri tarafından ayrıca bildirilecek. 

• Gezi Parkı’nda revirde gönüllülük yapanlar bir grup kurmuşlar ve temel ilkyardım eğitimi vermek istiyorlar. Forum tarafından uygun görüldü. Günü forum gönüllüleri belirleyip duyurusunu yapacak. 

• Zeytinburnu’nda bulunan ve içinde ufak bir ağaçlık da bulunan bir kamusal alanın bakımsız/susuz kalmış olduğu, bunun için Zeytinburnu’ndaki forumun ortak eylem önerdiği duyuruldu.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder