19 Temmuz 2013 Cuma

Maçka Parkı Forum Notları (18 Temmuz)

Duyuru:
Arda arkadaşımızın duyurusu... Zor durumda olan arkadaşlarım ve kendim için yardım isteğinde bulundu. Hakan Telefon no: 0555 8698476
Bu hafta Pazar etkinliği için duyuru: Yassıada eylemine katılım serbest. Sandalye eylemi için (saat 17:00) buradan da hareket edilebilir. Dileyenin katılabileceği bir etkinlik. 
Arda arkadaşımız tarafından Umut Evleri (kimsesiz 35 yaşından büyükler için) derneği kurulumunda yaşanılan zorluklar paylaşıldı. "Ülkemizde insana değer verilmiyor" 
Savaş arkadaşımız Darülacize'deki kötü şartları paylaştı.
Yarın Taksim Dayanışması 11:00'de basın toplantısı var... Son gözaltıların dayanışma üzerinde bir dava yürütmek üzerine gibi duruyor. Buna dair en yüksek seviyede katılımın amaçlandığı açıklama yapılacak. Oradan çıkıp adliyeye gidilecek. 
Pazar günü esnaf masa sandalye eylemi var. Galatasaray lisesi önünden yürüyüş olacak Tünel'e doğru. 
Ayrıca pazar günü ada eylemi var. 

Gündem:

Vicdani red grubu sunumu
Forum organizasyonu 

- VİCDANİ RED SUNUMU -

- Beyoğlu Tokatlıyan Han 4.katında 28 numara. Türkiye'deki vicdani red süreci ve dernekleşme süreci, amacımız nedir.
- Türkiye'de 1989 yılından itbaren anarşist Tayfun Gönül ile başlayan hareket giderek örgütleniyor. 
- Daha önce barışçı vicdani red platformu vardı, burada yaşanan savaşı durdur abilecek aktif bir eylem olarak düşünülmüştü. Panel ve söyleşiler düzenleyip etkinlik yaptık. Bu süreçte tutuklanan arkadaşlarımız oldu. 
- Askere gitmeyi reddeden herhangi biri içn süreç şöyle... Zorla askere alınıyor, üniforma giymeyi reddedince yargılanma süreci ve bununla birlikte gelen cezalar silsilesi geliyor. Vatan haini muamelesi görülüyor. Uzun süren tutukluluk sonunda hastaneye gönderiliyor, ve çeşitli sebeplerden (antisosyal kişilik bozukluğu gibi) çürük raporu veriliyor. 
- Çözüme dair en somut hamle anayasada bnunbir görünülürlüğü olması olarak görüyoruz. 
- Yakın zamanda dernekleşmenin sürece katkısı olacağını, hukuki sürece faydalı olabileceğimizi düşünerek 18 Mayıs'da yaklaşık 120 kurucu ile kuruldu dernek. 
- Dernek olarak ilk etkinliğimiz için bir toplantı yaptık. Bir dizi panelden sonra açıklama yaptık. 22 arkadaşın da eklenmesi vicdani redci sayısı 200'u aştı. 
- Şu an tutuklu arkadaşımız Onur Erdem ile ilgili (2011'de açıkladı) durumu paylaşıp vicdanıi red ile ilgili sunumlar ile birlikte forumlarda sonum yapıyoruz. Bu konuda yakında bir kampanya başlatılacak. Ayrıca Onur'un yalnız olmadığını anlatan bir yazı oluşturduk ve cezaevlerine faks yolluyoruz. Daha önce yapıldı ve içeride arkadaşlara davranışları etkiliyor. Bu dilekçe formunu paylaşabiliriz, destek verebilirseniz seviniriz. 
- Dernek olarak vicdani reddi bir insan hakkı olarak görüyor ve bunun resmileştirilmesimi amaçlıyoruz. Ülke olarak bunu tanımaya yönelik anlaşmalarda imzamız var, Avrupa birliğine girme şartlarından biri. 
- Ordudaki haftada 4-5 şüpheli asker ölüm oluyor. Bu konuda da çalışmak istiyoruz. Çünkü buradaki gerçekliği ortaya çıkarmadıkça olaylar artarak devam edecektir diye düşünüyoruz. En son öldürülen ermeni arkadaşımız Sevak örneği anlatıldı. 
- Militarizme karşı çalışmayı planlıyoruz. En somut olarak kadın erkek ilişkilerinde de görülen militarizm kültürüne yönelik antimilitarizm çalışmalarımız var. Sadece bu coğrafyada değil dünya çapında bu konuda söz üretmek istiyoruz. 
- Derneğimize üye olmanızı isteriz. Oluşturulan çeşitli çalışma grupları oluşturduk. Bu gruplar ile faaliyet gösteriliyor. Bizimle birlikte bu mücadeleyi yürütmeye el atarsanız hep birlikte daha da büyüyebiliriz. 


SORU / CEVAP:
S: Avrupa'daki durum nedir? 
C: Çoğu Avrupa ülkesinde askerlik hizmeti için sosyal hizmet alternatifi var, bazı yerlerde askerlik süresinin iki katı (Yunanistan gibi) oluyor bu süre. Eğer bunu da yapmayı reddederseniz total red oluyor, buna farklı bir yargılama süreci oluyor. 
S: En ılıman yaklaşan ülke neresi?
C: Profesyonel ordusu olan ülkeler buna daha rahat bakıyor. Almanya'da da çok sıkıntılı bir süreç olmadığını tahmin ediyorum. Daha detaylı bilgi için araştırma gerekli. 
S: Türkiye'deki süreç için anayasaya girmesi için milletvekilleri ile görüşüldü mü? 
C: Henüz yapmadık ama mecliste bu konuda halihazırda yapılan çalışmalar var. Biz de imza kampanyası başlatmayı planlıyoruz. Genelde BDP milletvekilleri destek veriyor, çünkü kendileri de böyle bir çalışma yaptılar daha önce. Chp milletveki Melda Onur da Onur Erdem için kampanyamıza katıldı. 
S: Vicdani redci arkadaşlar olarak kendinizi militarizme karşı bir duruş olarak mı tanımlıyorsunuz yoksa zorunlu askerlik hizmetine karşı mısınız? Çözüm öneriniz nedir?
C: Herhangi bir sebeple askerliği reddetme ortak paydasında anlaştık. Bu görev iradeniz yok sayılarak size dayatılan bir görev olduğu için herhangi bir sebeple reddedebilirsiniz. Vatandaşlık görevine dair dernek olarak görüşümüz ortak var diyemeyiz. İki alternatif sunulabilir; kamusal görev olabilir bir de total red kavramı var. 
S: Üye olmadan nasıl destek verilebilir?
C: Çalışmalarımıza ve etkinliklerimize katılabilirsiniz. İlerleyen süreçlerde atölyelere katılabilirsiniz. Yeni örgütleniyoruz. Etkinliklere katılmak için üye olmanız gerekmiyor. 
S: Kadınlar ve vicdani red durumunu açıklar mısınız?
C: Kendim vicdani redci olarak zorunlu askerlik militarizmin en önemli parçası. Toplumumuzdaki şiddet unsurunun da ortak paydaları var. İktidarın elinde güç olmayana şiddet uygulaması kavramı çerçevesinde örgütlenmiş şiddet olarak görüyorum militarizmi ve bu nedenle reddediyorum. Kadına bu anlamda toplumda biçilen rolere karşı daha geniş perspektiften bakarak reddediyoruz. Dernek içinde kadınlar içn de çalışmalar yapmayı amaçlıyoruz. 
S: Farklı sebeplerden vicdani red olabiliyor, derneğin çoğunluk grubu veya bu şekilde yapılandırması var mı? Açıklamalarınızda "askerlikten soğutma" maddesinden yargılanmaktan korkuyor musunuz? Bu konuya nasıl yaklaşıyorsunuz? Derneğe üye olsak böyle bir suçlama ile karşılaşma olasılığımız var mı?
C: Derneğin kuruluşundan itibaren kişinin nedeni ne olursa olsun vicdani red hakkı vardır insanın. Bu nedenle red sebebinde bir oranlama yapamayız. Yelpazeyi mümkün olduğunca geniş tutmaya çalışıyoruz. Farklı gerekçelere var. Diğer soruna dair... Böye bir ihtimal var her zaman. 318. Madde olan bu madde ile açıklama yapmama rağmen bana böyle dava ile karşılaşmadım. Ama dernek üyesi başka arkadaşlardan yargılanan var. Ama böyle bir süreçte tutuklanma durumu yok ve böyle bir durumda sizin de yapabileceğiniz şeyler var ve bu nedenle zor durumda pek kalınmıyor.


- FORUM ORGANİZASYONU - 

Yöntem önerisi: başlıkları tek tek hatırlatırsak üzerinden tek tek gidelim.
Ekip için gönüllülük olarak birimler oluşsun kendi aralarında sorumlu seçsinler.
Saymanlık gerektiğinde olsun. 
Moderasyon aylık olabilir, diğerleri süresiz olsun ama aylık rapor olsun. 

Koordinasyon ekibi alt bileşenleri:
Moderatör / Kolaylaştırıcı: EVREN arkadaşımız seçildi, yedek MİRAY
İç iletişimci (paylaşım ve sosyal ağlar): Ece, Tuna, Fatih, Zeynep (aynı zamanda yazmanlık diğer arkadaşlardan destek ile) 
Dış iletişim (diğer forumlar stklar ve dayanışma): Ahmet Bey, Ece (kendi burada değil seçsin), Nazan (teklif edilecek), Kaan (eylül itibariyle), 
Medya operatörü (tasarım işleri): Volkan, Hatice, Tolga, Eli
Hukuk Komisyonu: tüm avukatlar Erdem Çağlar, Batuhan Bal, Hikmet, Gonca 

Sanat için görevli atanmalı mı konusu:
- Zaten hepimizin bağlantıları ve yetileri var ayrıca komisyon gerekmiyor bence.
- İyi birşey çıkmama riskine dair zorunlu bir komite olmasa
- Olmalı... Daha renkli olacağını düşünüyorum. Hatta başka forumlardan gelen renkli etkinlikleri beğenenler oldu. 
- Bir forum bu sanat konusunda ön plana geçebilir diye düşünüyorum. Toplantılara ek bir takvim ile yan grup oluşturarak yürütülebilir diye düşünüyorum. 
- Her iki arkadaşa katılıyorum, zaten forum günleri dışında forumun yüzü olarak bunu yapmalıyız. 
- Bunu semt kolektifinden çıkartıp sanatçılar ile bu organize edilsin. Zaten böyle bir kolektif var. 
- Etkinliklerin dışarı açılmak içn faydalı olacağını düşünüyorum. Konuşmaların kısır döngüye girmesine de engel olur. 
- Çalışma grubu fonksiyonu oluyor bu daha çok. Daha çok etkinlik odaklı bir örgütlenme olacaktır. Proje bazlı çalışma olsun bence. 
- Aynı şekilde herkesim projesi ile ilerlenmesi gerekli diye düşünüyorum. Dışarıya açılmak tanıtım için çok önemli. 
- Belirli bir ekip tarafından organize edilecek sanat etkinliklerinin perspektifi kısıtlı kalabilir. 
- Sanatla ilgilenen arkadaşlar ayrıca toplanıp bizlerle paylaşımlarda bulunsunlar diye öneri değişiyor. Birlikte tiyatroya gidebilir, kitap tartışılabilir, bunun gibi etkinlikler yapalım. Koordinasyonun içine girmeden bu konuyu görev edinsinler. 
- Çalıştay oluşturalım değildi önerim. Komisyon olması lazım diye düşünüyorum bu arkadaşları koordine edip duyuracak bir ekip olsun. 
- Sanat ve kültür etkinlikleri olmalı, komisyon olursa daha etkili olur. 
- Koordinasyon için ekip olmalı bence. 
- Zaten birlikte oldukça tanışıp kaynaşıyoruz, kendimiz organize olabiliriz komisyona gerek yok.
- Zaten kültür sanat olması gerekiyor dinamiğin içinde. Komisyon organizasyon için faydalı. 
- Sanat kolektifi ile iletişim yapacak bir arkadaş olabilir. 
- Bu tip sunumların Pazar günü olmasını öneriyorum. 
- Forumun bir cümle ile anlatılabilir bir amacı olmalı diye düşünüyorum. 
- Hedefimiz bu parkta bu forumu kalıcı kılmak ve direnişi burada devam etmek
- Tek bir hedef yerine çeşitli ve değişik konularda burayı örgütlenme alanı olarak kullanmak amaç olmalı
- Yarın bu konuya devam edebiliriz yarının gündemi olabilir. Yarın bu konuda erken toplanılsın 20:00'de ve forum başında oylansın.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder