12 Temmuz 2013 Cuma

Boğaziçi Üniversitesi Forum Notları (11 Temmuz)

"FORUMUN GELECEĞİ VE ÜRETTİKLERİ"

1) Forumda genel olarak tartışılan konu, hem makro düzeyde ülke gündemine dair hem de mikro ölçekte üniversitemizdeki örgütlenme hakkında somut önerilerin konuşulması ve pratikte de hayata geçirilmesi üzerineydi.
2) Tüm forumlarda konuşulan meselelerin, sunulan önerilerin ve alınan kararların derlemesini ve tasnifini yapmak üzere Boğaziçi Forum'unda gönüllü arkadaşlar çalışıyor. Aynı çalışmayı, “Gezi Araştırmaları” adı altında yürüten gönüllü profesyonel araştırmacılar da olduğunu öğrendik. Bu kişilerin önerisi üzerinde onlarla beraber çalışmaya karar verildi. Bu çalışmanın amacı forumlarla ilgili ham maddenin derlenmesi ve dokümantasyonunun yapılması olacak.
3) Yerel seçimlerde aday belirleme meselesi üzerine konuşuldu:             Şu an belli olan belediye başkan adayları tatmin edici değiller. Bu durumda yapılacak olan şey, direk bir aday belirlemeye çalışmaktan ziyade, bir belediye başkanında olması beklenen ilkelerin belirlenmesi olmalıdır. Nasıl bir belediye başkanı istiyoruz, bunu öncelikli olarak belirlememiz gerekir. Öncelikli ilkeler şeffaflık, denetlenebilirlik, geri çağırma vb. olabilir. Beklentilerin sıralanması, adayların da kendini bu ilkeler üzerinden değerlendirmesine yarayabilir.
                Bu konuya dair bir başka öneride de adayın Gezi ruhunu yansıtmasının öncelikli olması gerektiği vurgulandı.  Örneğin, aday Kemalist gruplarla da Kürtlerle de iletişim kurabiliyor olmalı. Mahallelerin ihtiyaçlarının belediyelere doğrudan ileteilebileceği bir sistem olmalı. Kadın bir aday da çıkarılması da gündem yapılabilir.  Eğer Gezi ruhu böyle bir harekete dönüşürse, partiler üzerinde de bir etki gücü olur. İstanbul'daki yerel seçimler önemli, bu nedenle seçim sırasında sandık başında durmak bile çok mühim.
4) Genel seçimlerdeki %10 barajı kadar yerel seçimlerdeki baraj uygulamalarının da önemli olduğu konuşuldu. Belediye meclislerinin öneminin altı çizildi.
 5) Yerel seçimleri beklemeden, şimdiden belediyeler ile iletişim kurup, icraatların denetimini yapabilecek mahalle konseyleri kurulabilir, ki bu hem şimdi hem de gelecek için önemli bir oluşum olabilir denildi. Bunlar kent konseylerine benzer örgütler olabilir.
6) belediyeleri denetleyebilmek için seçimleri beklemeye gerek yok. Şimdiden belediyeleri denetleyecek ve mahallelerin isteklerini belediyelere iletecek gönüllü grupları kurulabilir.
7) Taleplerin forumda nasıl geliştirebileceği tartışıldı ve kurulacak bir üniversite meclisinin bu açıdan önemli olabileceğinin altı çizildi. Galatasaray ve Mimar Sinan Üniversitesilerinde kurulan üniversite meclislerinden ve bu meclislerin öğrenci, akademisyen ve idari personel gibi üniversiteyi oluşturan tüm bileşenleri bir araya getirebileceğinden bahsedildi. Boğaziçi Üniversitesi'nde şu anda böyle bir meclis yok. Eğitim-Sen bu tarz bir işleyişi sağlıyor şu anda fakat bu daha çok kişisel tanışıklıklar üzerinden ilerliyor. Bunun, üniversite meclisi çatısı altında formal bir zemine oturtulması önemli. Fakat, Boğaziçi Üniversitesi, Mimar Sinan ve Galatasaray Üniversiteleri'ne kıyasla hem idari personel hem de öğrenci sayısı açısından çok daha büyük bir üniversite. Bu nedenle Boğaziçi'nde böyle bir meclis kurmak ve işleyişini sağlamak nasıl mümkün olur, bunu tartışmak gerekir diye konuşuldu. Bu konu hakkında çeşitli öneriler geldi. Bunlardan biri ilk etapta meclisi kuracak kurucu bir küçük meclis oluşturulması oldu. Bu kurucu meclis ilk etapta bölümleri örgütleyebilir. Aynı zamanda, öğrenci kulüpleri ve yurtlar da örgütlenme açısından önemli. Bu kurucu meclisin özelliği hızlı iletişim kanalları oluşturmak olacak. Kurulacak asıl üniversite meclisinde ise farklı bileşenlerin varlığı sayesinde farklı talepler dillendirilebilir. Bunun da temelini bölümlerin örgütlenmesi ve temsiliyetleri oluşturur dendi.   
                Bu parçalı örgütlenme fikri etraflıca tartışıldı. Böyle bir meclisin her şeyden önce YÖK gibi iktidar yapılarına karşı ortak paydada bir mücadele zemini olması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, bölümleri esas alan böyle bir parçalı örgütlenmenin temsiliyet sorunu yaratacağı, hali hazırda bölümlerin ve disiplinlerin birbirinden ayrı düşünülmesinin problemli olduğu da tartışıldı. Temsilcinin oranın lideri değil, iletişim kanallarından gelen bilgi ve istekleri buluşturacak bir görevli olması gerektiğine değinildi. Temsiliyet konusu ayrıntılı konuşuldu.
8) Diğer forumlarla bizi iletişime geçirebilecek gönüllü bir grubun olmasının avantajlarına değinildi.  Diğer forum ve üniversite meclislerinden birilerini (ya da profesyonelleri) davet edip, panel düzenleyerek onlardan birşeyler öğrenebilir. Paneller on-line yayınlayabilir yada you-tube gibi kanallardan paylaşılırsa daha fazla kişiye ulaşması imkanı da olur.
9) Boğaziçi Üniversitesi'ndeki remedial öğrencilerin sorunları, yemekhane fiyatlarının yüksekliği, kampüste yemekhane dışında sağlıklı ve uygun fiyatları yemek yenebilecek yerlerin azlığı, spor merkezlerinin yetersizliği ve pahalılığı, öğrenci kulüp ödeneklerinin yetersizliği gündeme geldi. Bunlar talepler olarak not edildi.
10) Şu anda üniversitedeki öğrenci temsil kurulu'nun işlevsizliği gündeme geldi. Bu tür kurumların neden işlemediğinin sorgulanması gerektiği vurgulandı. Yatay örgütlenme modeli ile örgütlenen oluşumları incelemenin ve tartışmanın yararlı olabileceği ve bunun için de bir çalışma grubu oluşturulabileceği önerisi geldi.
11) Kilyos Kampus’undaki plajdan personelin yararlanması meselesi gündem oldu. Plaj Mezunlar Derneği'ne devredilmiş. Daha önce personelden giriş için ücret istenmezken şu anda plaj ücretli. Bunun yanı sıra, akademik personel ise plajdan ücretsiz yararlanabiliyor. Bunun, Kilyos Kampüsü Plajı'nı elitleştirme girişimi olduğu tartışıldı. Occupy hareketini üniversite içinde Kilyos'tan başlayabiliriz denildi :)
12) İspanya örneğine bakılarak, bu hareketin işyerlerine yayılmasının hareketi güçlendireceğinden bahsedildi.
13) Talepleri, herkesin görüp paylaşabileceği bir zeminde toplamak önerildi.
14) Yassıada ve Sivriada'nın imara açılmasına karşı, Cuma gününe kadar acil bir şekilde itiraz edilmesi için imza toplandı. 
15) Muğla Akkaya'nın imar planları ile betonlaşmasına karşı şu anda aktif olan bir imza kampanyasından bahsedildi. change.org'dan bu kampanyaya katkı sağlanabilir.
16) Yerel ve genel seçimler ile ilgili de bir çalışma grubu oluşturulması önerildi.
17) Forum sonunda, üniversite meclisi için çalışmaları yürütecek bir komisyon oluşturuldu.
18) Forumun organizasyonu ve duyurularının yapılması gibi işleri halledecek bir forum koordinasyon grubu kuruldu.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder