17 Temmuz 2013 Çarşamba

Boğaziçi Üniversitesi Forum Notları (4 Temmuz)

Tarih: 04.07.2013
Yer: BTS Binası Arkası
Saat: 12:30

Giriş: Kamusallık-Kamusal Alan-Siyasetle İlişkisi

-Olaylar başladığından beri dünyada olanlar, bu gerilimleri anlama adına, gerilimden siyaset üretme adına kamusallık-kamusal alan-siyaeset ilişkisi meseleleri önemlidir.


-Günümüzde ekonomik dönüşümlerde eskiye göre ciddi farklılıklar var. Son 20-30 yıldır birçok ülkede eşitsizlik çoğalııyor, ortak kullanımda olan birçok alan kamusal olmaktan çıkarılıp özelleştiriliyor alınır satılır mala dönüştürülüyor(Gezi Parkı-Haydarpaşa Garı-Emek Sineması)

-Birbuçuk aydır yaşanan hareket şehir merkezli, enişlemek başka mecralara taşımak, dönüşüm yolu açmak isteniyorsa buralarla iletişime geçmek gerek.

-Kamusal ve kamusal fayda, kamusal çıkar ne ifade ediyor.

-Olay salt kentle sınırlandırılmamalı. Dünya ve dünya ötesinde kaynaşmamız yerinde olur.

-Önemli bir sorun lokale indirgenmesin. Birleşilirse daha da cesaretli olunur. Ayırdımda olmak insanı güçlendiriyor.

-Boğaziçi Üniversitesi diğer üniversitelerden politik-sendikal ve öğrenci hareketleri açısından farklı. Diğerlerinde idare üzerinden kamusallık gidiyor. Boğaziçi kollayıcı olmalı, devlete karşı pozisyonunu farklı almalıdır.

-Gezi süreci ve öncesinde gündeme gelen kentsel dönüşüm deprem konusu vurgulanarak yapılmakta. Doğrudan kamu alanı  özelleştirmesi sözkonusu –muhalefet sözkonu. Sulukule-Tarlabaşı  örneğinde sınıfsal ve yapısal değişim oluyor. Sulukule’de mülk transferi oldu (Elif İnce haberi)

-Hisarüstü’nde kiralanacak daire stoğu-metro-kentsel dönüşüm ile rant yükselecek. Hisarüstü platformu ile görüşülsün.

-Görüşmede yapıcı olunmalı ve öğrencinin para kaynağı olmadığı hissettirilmeli.

-Devlet insanın üzerine çok geliyor.  Şirketlerdeki çalışma zaman kısıtı içinde buraya enerji aktarımı zor olacak.

-Sermaye-Boğaziçi Üniversitesi işbirliği kariyer günleriyle kısıtlı kalıyor.

-Doğatepe Platformu’na belirlenen gündemle gitmek gerek.
-Mahalle-okul ilişkisi,
-ne konuşulacak,
-komitedekiler okula davet edilsin mi?
-Oradan okula temsilci gelsin mi,
-duyurular iki tarafa eş güdüm gitsin,
-kentsel dönüşüm,
-depreme dayanıklılık

-Akademik dil soğutabilir. İkna ile;
-ileriye dönük proje ne olacak
-Hisarüstü’ne tapu verilmedi binalaşma sürecinde işlerler seçimlerle üzerinden
  Yürüdü
-Hisarüstünde kooperatif kuruldu gündeme dahil olalım
-Doğatepe platformu mülküyet-kooperatif
konuları üzerinde durulabilir.

-Uzun kentsel dönüşüm konuşuluyor ancak ne Hisarüstü  ne de akademisyenler deprem söylemine ikna değil. Tapu-ev mutahitlere satıldı, hakkın yok deyip tek tek satın alındı, muhtarlarla satın alındı.

-Gezi döneminde 20 semt kooperatifi bir üst yapı  kurulumuna gidiyor.

-Kentsel dönüşüm atölyesi var mı? Dönüşüme müdahil olunacaksa alternatif atölye çalışması yapılabilir.
-Mimarlar Odası’nın  çalışması var
-uzmanlık ve toplumsal talep birleşsin
-önce mahallenin kaygisi görülsün
-dönüşüm ada olarak olsun kamuya karşılığında hizmet almak gibi
-Belediye başkanı  çağrılsın mı?
-Hukukçular kentsel dönüşüm konusunda sunum yapsın
-Hisarüstü mahallesi kooperatifleri (3 adet) gelsin

-Hukuk –Mülkiyet. Tapu kadastro birçok yerde yok. Arsalar kimin, tapulu mu tapusuz mu konuları gerilim ve manipülasyon yaratıyor. Köylük-kırsal bölgelerde toprak ihtilafı arttı. Biri mera-orman diyor diğeri belediyenin diyor mahkemelik durumlar var. Hukuk bu anlamda siyasi bir alan. Hukuk bu mücadelenin elini güçlendirir.

-Kentsel dönüşümde okulların şehirdışına taşınması projesi gündeme gelebilir. Okullar alışveriş  merkezi gibi olabilir.

-Doğu Karadeniz HES’de çay 1-2 km uzanıyor, parçalara ayrılıp farklı şirketlere baraj üzerine ihaleye çıkıyor. Doğa tahribatı yapılıyor. Çay milim milim özelleşiyor. İktidar bu yola kendine yakın sermayeye kaynak aktarimi yapıyor. Siyasi olarak bunu yapmaya mecburlar. Gezi-kışla yaptırmak dönüşerek hangi şirket nemalanacak çok ciddi. 1939 milli burjuvasi örneği var elimizde. David Harwey milliyet üzerinde hak kuramı hatırlatıldı.

-Kırsaldaki dönüşüm burayla nasıl bağkanır. BUKOP üreticiyi besler. Burada pratik bir ilişki kuruluyor HESlerin yapıldığı (Doğu Karadeniz çay-fındık üretimi gibi)

-BUKOP üreticiyi desteklemsi açısından çok önemli. Üreticililer örgütlenmiş durumda Bir şemsiye sendika var. Tarımda sendikalaşma nadir görülür. BUKOP nasıl geliştirilir?

-Kentsel dönüşüm birleştirilip hep beraber direnme olmasında ziyade özelde kalınca bu tarz davranışlar irrasyonalize edilebiliyor.

-Forumun formatı ne olacak. forumbogazici@googlegroups.com hatırlatıldı.

- Seçimler konusunda nasıl bir çözüm getirilebilir

-Dış politika nasıl takip ediliyor (Ortadoğu-Suriye-Mısır)
-BUKOP

-Cuma günü Doğa Tepe forumundan bilgi alınsın

-Avukatlar forumda kentsel dönüşüm ile ilgili bilgi versin
- I. Su savaşları çağrısı

-YÖK yasası

-Gözaltın cinsel taciz-tecavüz

-Mısır forumları-Akademisyenlerin sunumu talebi

-Kadın forumları blogu açılımı süreci

-Polis şiddet-psikolojik eğitim-psikoloji testi

-Pazar günü yapılacak olan Takas Pazarı hatırlatıldı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder