5 Temmuz 2013 Cuma

Bahçelievler Dayanışması Forum Notları (3 Temmuz)

Bahçelievler Dayanışması Forumu 03 Temmuz Çarşamba saat 21.00 da Levent Kırca - Oya Başar Parkı'nda yaklaşık yüz 60 kişinin toplanmasıyla yapıldı. Katılımcılara bir önceki forumun içeriği ve gelişmeler ile ilgili bilgiler verildi.


Forum Gündemi; 
- Kadınların direnişteki mücadeleleri ve kadın sorunu, 
- Forumun işlevini arttırmak için kadın, gençlik ve kültür sanat komisyonlarının kurulması,
- Katılımcılardan forumlarımızın işlevselliğini arttıracak ve renklendirecek ileriye dönük önerileri

Katılımcıların forum gündemi ile ilgili düşüncelerinin alınmasıyla birlikte forumumuza katılımın arttırılması ve içeriğin zenginleştirilmesi yönünden önerilerinin alınmasından sonra genel duyurular yapılarak forum saat 22.00 da bitirildi. Katılımcı görüşleri;
- Katılımcı: Dün çok kalabalıktı, yerelde ki gücümüzü gösterdik.

- Katılımcı: Gezi parkında ki kadınların rolü, gelecekte neler katabilecekleri, forumların nasıl renklendirileceği, iletişim ve dayanışma masalarının önemi vurgulandı.
- Katılımcı: Direnişte ki katılımcıların %55 i kadındı en öndeydiler. Kadınlar bu süreçte yaşıyor, tartışıyor, konuşuyorlar.
- Katılımcı: Savaşlarda, olağanüstü olaylarda her zaman en çok etkilenen kadınlardır. Van depreminde kadınların aç kalmaları da dahil yaşadıkları sıkıntılardan bahsedildi.
- Katılımcı: Herkesin yaşam alanlarına ve hayatlarına müdahaleleriyle başlamıştır. Kadınların kalıba sokulmaya çalışılması, kadınların bedenlerine, emeğine, hayat tarzlarına neredeyse her şeylerine karıştılar. Kürtaj, sezaryen, üç çocuk doğurun gibi söylemler kadınları en öne iten etmenlerdendir. Bu sebepten haklı olarak en çok kadınlar ses çıkarmaktadır. Süreç boyunca kadınlara yönelik taciz olayları gerçekleştirildi. Yapılacak olan büyük kadın eylemine kitsel çağrı yapıldı.
- Katılımcı: “AKP’nin İstanbul mitinginde taksimde 3 kadın ve bir çocukla Karaköy'e doğru kaçarken çevik kuvvetin arasında kaldık. Çocuğunda olmak üzere gaz maskelerimizi çıkarttılar. Kaskında numara olmayan bir polisle tartıştım ve tecavüzle tehdit edildim. Bluzumu yırtarak elle taciz ettiler. Karaköy'e doğru koşturarak bir taksicinin yardımıyla kaçabildim.” 
- Katılımcı: “Yerelden tabana örgütlenmeliyiz. Yerel sorunlarla ilgilenmeli ve parklarımıza sahip çıkmalıyız.”
- Katılımcı: “Forumları zenginleştirilmesi için fikir ve öneriler geliştirmek zorundayız.”
- Katılımcı: “AKP iktidarından en büyük zararı kadınlar gördü. Ücretsiz kreş istiyoruz. Çalışan kadınlar çok zorlanıyorlar ve dört duvar arasında tıkılmak istemiyorum.
- Direnişte kadınlar her yerdeydiler. Kadınların mücadelesi sonuna kadar devam edecektir.”
- Katılımcı: Erkeler ve baskıcılar kadınlara karşı baskı uygulamaktadır. Bütün kadınların örgütlenerek sokağa çıkmalıdırlar. Kadınlar artık baskıcı bu zihniyetlerin korkusunu yenmelidir.”
- Katılımcı: “Ezilen erkek ve kadın bir aradadır. Mücadeleye beraber devam etmeliyiz.”
- Katılımcı: “Bilgisi olmayanın fikri olmaz. Kadınlar cahil bırakılmamalıdır. Erkeği yaratan, olgunlaştıran kadındır. Kadın ve erkek eşittir, sömürünün kadını ve erkeği yoktur çünkü her yerdedir.”
- Katılımcı: “Kadın sorunun 5500 senedir devam etmektedir. Anaerkil toplumun yıkılması sonucudur. Erkek egemen sistemin dayatmasıdır. Hem çalışan hemde iş yapan kadınlar çok zorlanmaktadırlar.”
- Katılımcı: “Kadınlar ezildiklerinden dolayı mücadelede en ön saflardaydılar. Örgütlenmeye de yine kadınlar ön ayak olacaktır. Bu nedenle kadın komisyonlarının kurulması oldukça önemlidir.”
- Katılımcı: “Yerel seçimlerde kadınların Bahçelievler’de ki istekleri nelerdir. 4 + 4 + 4 eğitim sisteminin yanlışlığı, İmam Hatip Liseleri kadınları ilgilendiren sorunlardır. Kadınların eve kapanarak çocuk doğurmaları istenmektedir. Kadınlar eskiden evlenene kadar SGK’da babalarının haklarından yararlanılırdı fakat bu uygulama 18 yaşına düşürülerek kadınları evliliğe teşvik etmektedir.”
- Katılımcı:” İnsan soyunun devamında kadın belirleyicidir. Kendi soyuna sahip çıkma güdüsünden dolayı kadınlar mücadelede en öndeydiler, sonuna kadar da ettiler ve edecekler. Kadınlar 10 bin yıl önceye kadar toplumu adaletli idare etmeye çalışırken, ataerkil toplumla beraber kadınlar ezilmeye başlamışlardır. Kadınların en büyük sorunu, emperyalizm ve kapitalizmdir. Sosyalist ülkelerde kadın ve erkek eşitliği tamdır. 1 Mayıs işçi sınıfının en önemli merkezi Taksim’dir. Hükumetin amacı bu alanı yok etmektir. Hükumet 11 yıldır Cumhuriyet’in bütün kazanımlarına savaş açmıştır. Anti-emperyalist olmalıyız.”
- Katılımcı: “Hükumet parasız eğitimi getirdik demekle birlikte okullarda velilerden aidat adı altında zorla rüşvet alınmaktadır. Çocuklarımız için nitelikli eğitim istiyoruz.”
- Katılımcı: “Kadınlarımıza yeterli fırsat verildiğinde, ülke olarak çok ileriye gidebiliriz.”
- Katılımcı: “Kadına yönelik sorunlar oldukça fazladır. Bundan dolayı kadınların örgütlenmesi mücadeleyi büyütecektir.”
- Katılımcı: “Şu anda gerici hareketler kadını tekrar ezdirmeye çalışmaktadır. Bir kadını eğitmek bin erkeği eğitmeye eşdeğerdir. Kadına sahip çıkmayan bir toplum asla başarılı olamaz.”
Katılımcı Önerileri:
- Herkesin sosyal medyayı takip edemeyeceğinden dolayı gündem konularının bir önceki forumdan belirlenmesi. 
- Forum gündemi güncel ve acil içeriklerden belirlenmelidir.
- Kart atarak tutuklularımızla dayanışmalıyız.
- Komisyon üyelerini ve gönüllü katılımcıları aktifleşerek katılımı arttırıcı yönde çalışmalar yapılmalıdır.
- Parkın yaşam alanına dönüştürülmesi için fikirler oluşturmalıyız.
- Gezi olaylarında yaralanan 14 yaşında ki Berkin Elvan’ı Dayanışma olarak gönüllü gruplar kurarak ziyaret edelim. Ailesinin hastane masraflarından dolayı ekonomik sıkıntılarına yardımcı olabilmek için yardımlar toplayalım. 
- Parkların içinde atölyeler kurarak çocuklarımız için yaşam alanı inşa edelim.
- Kadın – erkek diye bir ayrıma gitmeyelim.
- Sesimizi duyurmak ve katılımı arttırmak için haftada bir gün yürüyelim.
- Çocuklu ailelerin katılımını arttırmak için boyalar getirilerek çocuklarla resi m yapabiliriz.
- Anti-kapitalist Müslümanlar Ramazan ayında parklara iftar dağıtımı yapabilir. Bunu değerlendirelim.
- Her Pazar saat 17.00 da Taksim’de gezi tutsaklarıyla dayanışma yürüyüş yapılacak, katılım sağlamalıyız.
- Forumlar arası çağrılarla diğer forumlardan katılımcı davet etmeliyiz ve birkaç üyemizle bizlerde diğer forumlara izleyici göndermeliyiz.
- Ramazanda yiyeceklerimizi alıp parklarımızda iftar yapabiliriz.
- 3 akademisyen forum akademisi adı altında forumlarda bilgilendirmeler yapıyor, forumumuza davet etmeliyiz.
- 90 kuşağı kendilerinin takipçisi olduklarını söyleyen 60 – 70 – 80’li kuşaklarına öncülük ederek forumları sahiplenmelidir.
- Takas mantığına göre herkes kullanmadığı kitap, CD, kıyafet vb eşyalarını getirerek birbiriyle paylaşabilir.
- Alanlarında uzman katılımcılar, avukatlar, mimarlar, çevre bilimcileri vs genel konular belirleyerek forumda bilgilendirmeler yapabilir.
- Katılımı arttırmak için el ilanları, bildiriler, sticker vb materyaller kullanılmaya başlanmalıdır.
- Çevremize, komşularımıza, kahvehanelere, iş yerlerine vb gidilerek yüz yüze davetler yapılmalıdır.

Bahçelievler Dayanışması Komisyonu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder