1 Temmuz 2013 Pazartesi

Ankara Anıtpark Forum Notları (28 Haziran)

-          7 caddedeki stand kuruldu ve çalışmaya başladı. Standa destek vermek gerekiyor. Standa herhangi bir müdahale olmadı. Afişler kullanıldı ve masada Anıtpark Forum yazısı konuldu ve forumun duyurusu yapıldı. Ethemin davasına müdahil ol dilekçelerine 200’e yakın imza toplandı. Yol kapatılmadı, güvenlik görevlileri bile imza attılar.
-          Apartman çalışmalarına başlanması lazım. Buna yönelik olarak 2-3 cümlelik bir bildiri hazırlanıyor. Anıtpark foruma katılımı artırmak için bir davet bildirisi.
-          Standda kullanılmak üzere bir bildiri hazırlandı bunu geliştirelim. Bu bildirinin bir cümlesinin sert olduğunu düşünenler oldu ve değiştirilmesine yönelik bir tartışma yapıldı.
-          Yarın AOÇ’de 17:00’de forum olacak.
-          Lice karakoluna zamanında bir havan topu atılmıştı ve o sırada oranın valisi Vali Mutlu imiş.
-          Cumhuriyet Ankara ekinde Anıtpark forumun haberi yapılmış.
-          Ankara halk dayanışmasının Pazar günü 16:00’da bir konseri var, Sabahat Akkiraz mesela katılıyor.
Kararlar
-        Bildiri metninin son haline getirilmesi için forumdan sonra grup toplantısı yapılacak.
Genel
-          Ulusal kanal çekimde.
-          Lice olayları ve gezi olayları ile ilgili Yurt gazetesi yazarı Fatih Yaşlı görüşlerini sundu.
o   Lice’de karakol yapımına karşı bir grup insan ellerinde Savaşa hayır Barış istiyoruz pankartlarıyla yürüyüş yapılırken üzerlerine ateş açıldı ve bir genç öldü. 
o   BDP kendi içinde Gezi sürecinde bir bölünmüşlük yaşadı. İktidar şu şekilde bir plan izliyor mesela “Sabiha Gökçen havaalanının adı değişebilir" böylece bunu destekleyebilecek Alevilerle CHP arasında bir çekişme yaratabiliriz diye düşünüyorlar, ortaklık zeminlerini yok edilmeye çalışılıyor. Yeni bir milliyetçi cephe yaratmaya çalışıyor AKP, barış sürecini sabote etmeye çalışıyor. Bugünden itibaren Türkiye’nin doğusunda yeni eylemler çıkabilir. Bugün Lice’de işlenen cinayet de Ethem’inki ile aynıdır.
o   #direnlice diyerek Anıtpark forum destek veriyor.
-          Ergenekon bağlamında: yeni görevler, yetkiler verilmiş kurumlar yaratılıyor ve bunlar bazı işler yapıyor. Güç sorumluluk getirir, dolayısıyla emir verildi ben yaparım demeden bunu düşünmek ve ona göre davranmak gerekir. Bu ülkede haksızlıklar yapılıyor, evrensel adalete karşı yapılıyor, bunun karşısında olmalıyız, yargı sürecinde bile olsa.
-          Forumdan birçok şey öğreniliyor. 90 kuşağı gençler daha önce haberdar olmadıkları konularla ilgili bu forumdan bilgi edinip, farkındalıklarını artırıyorlar.
-          Gaza karşı bir dükkandan ekipman alırken dükkandakiler bu kişiyi terörist ilan etmiş ve dükkandan (Güngörler) çıkarmışlar. Bunlara karşı nasıl davranmalıyız.
-          Bu ülkede her kesim acı çekti ve zulüm gördü. İktidar olanlar artık bu yaklaşıma son vermeli. Bundan kurtulduğumuz kadar yaşanabilir bir hayata doğru geçeriz. Herkesin bunu sürekli düşünmesi lazım. Bu iktidar pratikleri ve ağızları sürekli yeniden üretiliyor, bunun karşısında olmalıyız. BU zihniyete karşı olmalıyız. Bunun gerçekleşmesi için birbirimizi dinlemeli ve empati kurabilmeliyiz/gönül gözüyle bakıp görebilmeliyiz. 90 kuşağı bu konuda bize önderlik ediyor. Bunu kendimizde aramalıyız ve ortaya çıkartıp kavrayışımızı geliştirmeliyiz.
Öneriler
-          AKP’nin yönetiminin sağladığı ekonomik faydalardan dolayı bazı insanlar Gezi eylemeleri kapsamında yaşananları “hoş görme" eğiliminde olabiliyorlar, bu insanları foruma gelmesini sağlayıp onlara konuyu anlatmaya gayret etmemiz lazım. Bunun için birşeyler düşünmeliyiz.
-          Olaylar başladığından beridir iktidar polisi savunuyor ve ödüllendiriyor, karşı taraftan ise sürekli birileri cezalandırılıyor, tutuklanıyor. Bu 13 arkadaş için bir bağış kutusu açalım, şehir dışından gelen ailelerin ihtiyaçları için. Kabul edildi, Çalışkanlar yapacak.
-          Tutuklanan arkadaşlara mektup da yazalım ve posta ücretine ayıralım bağışların bir kısmını.
-          Yasal sol örgütleri illegal gösteriyorlar. Çevrecileri de aşağılayarak bunların maşası olarak lanse ediyorlar. Gözaltına alınanları ve alınabilecekleri desteklemeliyiz ve arkalarında olduğunu gösterecek bir dayanışma kurmalıyız. Bir dayanışma fonu kuralım. Ancak yardım toplamanın yasal bir altlığı olmalı ve bu altlığa göre bu yardımlar toplanabilir. Bunun yasal bir doğru çözümü bulunmalı. Çalışkanlar bunu çözecek.
-          2 Temmuzda Forum olarak koleje gidilme konusu tartışıldı, öneriler geldi:
o   Alevi hareketi gezi direnişine açık bir şekilde destek vermedi. Bu konu tartışılmadı bile, başka bir siyaset yürüyor burada belki de. Özellikle yöneticiler bunu istemedi. 2 Temmuzda Sivas’a gidelim.
o   2 Temmuzda kolejde miting düzenlenecek Madımak katliamı ile ilgili. O gün aynı zamanda Güvenpark’ta Ethem’in ailesi de toplanmak istiyor. Kolejden Güvenpark’a yürünecek ama durdurulma ihtimalinden dolayı toplu değil tek tek yürünebilir.
o   Çaldıran parkındaki foruma katılınmış. Haftada bir gün toplanıyorlar. Kuğulu park, Eryaman, Yüzüncüyıl, Elvankent forumlarından kişiler vardı. Çaldıran siyasi partiler de var. Forumları birleştirici bir koordinasyon gurubu ve platform kurulması öneriliyormuş burada. Bu konuyu her forum kendi içinde tartışmalı ve karar vermeli. İzmir, Eskişehir gibi şehirlerde de şehir platformları kurulacakmış. Ankara Direniş ve Dayanışma Komitesi olabilir adı.
o   Forum olarak gidilip gidilmemesi konusu oylanmalı mı oylanmamalı mı? Herkes kendi iradesi ile karar vermeli. Ancak ozaman orada bir Anıtpark forumu pankartı açılacak mı? Gidecek insanlar foruma katılamayacaklarsa gitmeyenler onlarsız mı foruma devam edecek? Forum tatil edilsin mi? Forumun saati mi ertelensin?
o   Bu konuyu düşünelim ve yarın gündeme alıp karar verelim dendi
-          Kent muhalefeti konuşmalıyız. Örneğin 23:00’den sonra otobüs olmalı ve bunun için imza kampanyası vb. girişimlerde bulunmalıyız.
Çalışma Grupları
Çalışkanlar: Bizi sokaklarda tutan eylemlere yönelik fikir ve eylemler geliştirmeyi istiyoruz.
-          Öneri 1: Sosyal medya, ifade özgürlüğü ve hukuk üzerine bir tartışma yapalım. Haklarımızı ve yasal durumu bize anlatacak bir uzman gelecek. Bu öneri kabul edildi
-          Öneri 2: Anıtparktan geçen insanlara yönelik bir yönlendirme işareti konulacak
-          Öneri 3: Ankara barosundan güncel hukuksal raporlar alınıp sunulacak: Gözaltılar, eylemlerde yaşanan durumlarla ilgili bilgiler raporlanacak ve sunulacak
-          Öneri 4: Çapul konseri yapılacak Anıtpark’ta. Geceler ve sokaklar bizim, kentin bizim olduğunu yaşamak için yapılacak. Bir ön çalışma yapılacak ve sonrasında tarih kararlaştırılacak.
-          Öneri 5: Yolumuzun Kızılay’a düşmesi için barışçıl, güzel mesajlı ve flashmob şeklinde bir gösteri yapılacak. İnsan ağacı yapılacak: direnağaç. 80-90 kişilik bir ekip önceden belirlenen bir zamanda bu eylemi yapıyor, bunlar kayda alınıyor (foto, video). Güvenpark’ta ağaç insan olarak durulacak. Cumartesi 16:00 gibi düşünüyoruz.
Fevzi Özlüer’in (Avukat)konuşması AOÇ
Bilgi: AOÇ’nin Ankaralıların gündemine yeniden girmesi 2006 yılındaki bir kanun değişikliği ile oldu. AOÇ’nin alanından geçirilmesi planlanan yol bir tanesiydi. İkincisi AOÇ içinde bulunan iki adada mülk sahiplerinin yaşadığı mülkiyet sorunlarının çözülmesi. Üçüncüsü ise AOÇ’nin güncel ihtiyaçları karşılayacak şekilde düzenlenmesi  gerekçesiydi.
2006’ya kadar AOÇ zaten 1/3 alanını yitirmişti. Alan parçalandı, orijinal kullanım şeklini amacını yok edecek şekilde. Kuruluşu aslında 1930lu yıllarda kentin kırsal ihtiyaçlarını karşılamak (gıda) için kuruldu. Şehrin büyümesine paralel olarak rekreasyon ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyordu. 2006-2012 arasında ise aynı şekilde parçalanma ve alanda azalma deva etti. Bu süreçte tarımsal vasfı korunamadı alanın. AOÇ yıllardır amacı dışında kullanılıyor zaten (MKE depoları, 7 fabrika vb.). Korum amaçlı imar planı şu anda yapılmış ve Ankara Büyükşehir Belediyesine (BBB) verilmiş. Çeşitli sivil toplum örgütleri de davalarını açtılar.
AOÇ’de bahsedilen yollar yapıldı, mülk sahiplerinin sorunları çözüldü.
2009’da planlar yenilendi ama tekrar dava açıldı.2012 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile tüm AOÇ alanı kentsel yenileme alanı olarak ilan edildi ve kullanma ve yararlanma hakkı BBB’ye verildi, koruma amaçlı imar planı doğrultusunda.
AOÇ’nin büyük bir hayvanat bahçesi olarak tasarlanması düşünülüyor. BBB bir proje hazırlattı: safari park alanı olan, hayvanat bahçesi 10 katına çıkarılan, tarımsal alanlarının büyük kısmı rekreasyon alanı olarak dönüştürülecek bir plan. Bu planın uygulaması parça parça yapılacak. İlk başta hayvanat bahçesi kısmı Disneyland-vari bir şekle dönüştürülmeye çalışılıyor. Bunun neticesinde yoğun bir ticari yapılaşma söz konusu olacak (büfeler, lokantalar vb. içeren açık bir AVM gibi).
Hukuki meslek örgütleri ve STK’lar hukuki mücadeleyi hep sürdürmüşler. Ancak Gezi eyleminde olduğu gibi bu davayı halka yaymakta ve desteğini almakta pek başarılı olamamışlar. AOÇ’de ne yapılmaması üzerine konuşulup enerji harcanmış hep ama artık ne yapılabileceği üzerinde çalışıp alternatif üretmek önemli.. AOÇ’de bir proje uygulanacak ama şu anda çok da net değil. Ankara halkı kendi projesini ortaya koyabilir. Mahalle toplantılarında geliştirilip, değerlendirilebilir ve böyle bir katılımcı süreç işletilerek yeni bir alternatif hayata geçirilebilir. Forumlarda yapılacak anketlerle nasıl bir alternatif geliştirilebileceği belirlenebilir. Hukuki olanakları var şu anda bunun.
Kentsel tasarım projesinin kabul edilmesine daha var, ve bizim önerimiz belediye meclisine sunulabilir. Bunun için bu öneri için çalışabiliriz. Yerel yönetim mekanizmalarını hayata geçirerek bu işe soyunalım. Sonunda kabul edilmese bile biz bu mekanizmaları hayata geçirmiş ve yaşatmış olacağız.
 Öneri: Hukuki davaların topluma yayılmasını sağlamaya çalışmak bunu talep etmek de hukuki süreci destekler.
Öneri: BBB elinde bir kentsel tasarım projesi halihazırda var. Buna alternatif geliştirmek için hızlıca davranmak lazım.
Öneri: Permakültür, kent tarımı vb. Şeklinde alanlar inşa edilebilir. Bu tarım alanları da zaten atıl durumda. Mevcut durum içinde neyi nasıl korumalıyız bunu düşünmeliyiz. Burada neler var onları tanımalıyız. AOÇ bir park olacaksa ne bekliyoruz buradan. Bunu da anketlerle yapabiliriz.
Öneri: Ağaç insan eyleminden sonra AOÇ forumuna katılalım.
— AOÇ, tepkimizi değil hayallerimizi ortaya koyacağımız bir alan olabilir.
Soru/Cevap/Yorum
-          Disneyland Eskişehir yolu üzerinde aslında ve etrafı astılmış durumda büyük şirketlere. AOÇ doğal halinde kalmalı.
-          Hukuki süreç halka ulaştırılamadığı ve desteği alınamadığı için hukuka aykırı olarak yol inşaatı yapıldı.
-          Başbakanlık konutu 1. Derecede doğal ve tarihi SİT alanının 3. Dereceye indirilmesiyle yapıldı.

Kararlar
-          2 Temmuzda Forum olarak TED’e gidilmesi üzerine yarın konuşulup karar verilecek.
-          Gözaltındakilere destek olmak amacıyla bağış toplanacak ve ulaştırılacak Çalışkanlar bunu organize edecekler.
-          29 Haziranda Saat 15:00’de Anıtpark’ta buluşulup Güvenpark’a gidilecek ve burada ağaç insan eylemi yapılacak. Ardından 17:00’deki AOÇ toplantısına katılınacak.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder