1 Temmuz 2013 Pazartesi

Ankara Anıtpark Forum Notları (29 Haziran)


Genel
 • Ağaç eylemi belirtildi
 • AOÇ’ye katılanlar bilgi paylaşımında bulundu
 • Facebook vs. yazılanların hepsinin kaydı var, silseniz de durur bu kayıtlar ve devlet isterse verebilir.
 • Polise verilmiş bir emir kanundışı ise polis ne yapmalıdır? Bu emir uygulanırsa hm emri veren hem de uygulayan kanunlar karşı sorumludur. Polis memuru müdahalede bulunabilmesi için bir direnişle karşılaşmış olmak zorundadır.
 • Forumlara katılmak bir kaynak harcanması da demek (zaman, para). Sendika vb. Örgütlerin tepkilerini koymaları için uğraşmalıyız. Forumdaki enerji somut işlere dönüştürülebilmeli.
Öneriler
 • 2 Temmuzdaki forumumuz 21:00’de yapılsın, Koleje yapılacak katılımdan dolayı.
 • "Gelişmiş ülke yoksulların bile arabaya bindiği değil, zenginlerin bile otobüse bindiği ülkedir" bunu sticker, rozet haline getirelim.
 • Forum olarak direnişe nasıl yön verebiliriz, iktidara gelmemizin yolları nelerdir bunları tartışmamız lazım.
 • Çaldıran forumunu burada ağırlayalım, bunun için bir güne karar verelim.
 • Mısırdan gelen bir arkadaş Foruma katılıp tecrübelerini aktarmak istiyor. Yarın gelecek.
 • Gezi olaylarında kırsal halk ile şehirli halk arasındaki farklar çok net görüldü – tepkisel farklılıklar. AVM’ye birkaç ay gitmeyelim, araba yenileme gibi harcamalarımızı erteleyelim. Sistemin muhafazakar ılımlı İslamla olan ilişkilerini zedeleyelim.
 • 2 Temmuza giderken Anıtpark forum pankartını hazırlayıp bunun arkasında katılalım.
 • AOÇ de halk ne istiyor bunu somutlaştırıp projeye dönüştürelim bu işi kovalayalım.
Kerem Altıparmak – Sosyal Medya, İfade Özgürlüğü ve İnsan Hakları
 • Türkiyedeki ifade özgürlüğü ve bunun korunması üzerine çalışmalar yapıyorlar. Demokratikleşme konusunda iktidar önemli adımlar attı deniyor ama kolluk mevzuatı konusunda bir şey yapılmadı, terörle mücadele yasası, polis.. selayet kanunu, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasası. Kolluk mevzuatı ile ilgili olarak: İlk günden itibaren gaz kullanıldı, ama kolluk gaz kullanamaz, tek yasal dayanağı selayet kanunu ama Ali Güneş davasında gözaltına alındıktan sonra yüzüne gaz sıkılan bir kişinin davasını inceliyor AİHM, ve gaz kullanımının ne zaman kullanabileceğinin etaylı bir şekilde belirlenmesini istiyor, şekil, miktar ile ilgili, ne zaman sıkılacağpına kim karar veriyor, gaz sıkacak kişi hangi eğitimlerden geçirilmeli vs. Olaylar bitti ve 130000 gaz bombası atıldı ancak bunun ardından içişleri bakanlığı genelge ile bunu düzenlediğini söyledi ama genelge bunun için yeterli değildir. Ve bu metin hala gerekli detayları içermiyor. Bu kadar kötüye kullanma varken hala düzenlenmiyor.. Tükiye’de 100000leri bulan mobese kameraları var ama bu kameraların kullanımına dair bir mevzuat yok, ne kadar saklanacak, kim kullanabilir vs. belli değil. Reyhanlı’da kameralar kapalıydı mesela ama kimi sorumlu tutacağız belli değil bu mevzuat yokluğundan. Sosyal medyada da bir düzenleme yok. Ama bütün bu mevzuat eksikliklerinde önceliği sosyal medya neden veriyorlar ki?
 • 2008, 1 Mayısında korkunç bir gaz kullanımı oldu ve konu AİHM’ye götürüldü, Diyarbakır valisi yine Vali Mutlu idi. AİHM de gaz kullanımının sözleşmeyi ihlal ettiği kararı çıktı. Ama bu 2008 olayına dair bir soruşturma henüz açılmış değil.
 • 2000 Hayata dönüş operasyonunda 30 kişi öldü. Kimyasalların kullanıldığı ve vahşi yöntemlerin kullanıldığı ortaya çıktı. 2010 yılında AİHM soruşturmaların yeterli olmadığına karar verilince soruşturmaya başlandı, ama kimi soruşturdular 39 eri.
 • 2006 Mart ayında da bir kalkışma oldu 14 kişi öldü bir kısmı kafasına gelen gaz fişeği ile öldü ve bunlar raporlandı, ve bir dava var sadece belirsiz durumda. Ama gösteriye katılanlara karşı dava açıldı ve mahkumiyetler verildi.
 • Toplumsal olaylarda görevi kötüye kullanan memur için soruşturma iznini Validen vsç alması gerekiyor savcının oysa insan hakları ihlalinde bu izne gerek yok; yalnız toplumsal olaylar bunun dışında bırakılıyor. Müdahale iznini veren Vali, soruşturma iznini verecek olan da Vali ve bu bir çelişki.
 • Yaşam hakkı ve işkence yasağı konularında etkili soruşturma kullanılmalı: şeffaf, kamunun açıkça takip edebildiği, ailelerin soruşturmaya katılma hakkı olduğu soruşturmalardır. Ama askeri soruşturmalar böyle yapılmadı.
 • Hukuk için internet çok yeni bir mecra. İnternet sitelerinde yapılan hakaretlere karşı erişimi engelleme yoluna gitti mahkemeler, medeni hukuka dayanarak, ama bu da kötüye kullanıldı, örneğin Adnan Oktar Richard Dawkins’in sitesini kapattırdı, orada bir yorumda kendine bir hakaret var diye. 300 e yakın siyasi nedenle engellenen site var. Bunların istatistiği yayınlanıyordu ama durdurdular. Engelliweb diye bir site de bu bilgiler oldukça doğru verilmeye çalışıyor. 30000’e yakın engellenen site var.
 • Filtreli internet uygulaması var. 4 çeşit filtre önerdi BTK, çocuk, aile, yurtiçi, standart. Şu andaki filtre yönetmeliği aile ve çocuk şeklinde. 2011 sonrasında da sıklıkla bir filtre kullanılmaya başlandı. Bir kamu görevlisi Başbakanla ilgili video paylaşımında bulunduğu için işten çıkarıldı ama disiplin hukukunda bu yok. Fazıl Say ve Sevan Nişanyan başbakana hakaret ettiği için ceza aldı.. ve bunlar jet hızıyla yapıldı, Türkiye hukukunda görülmeyen bir şekilde.
 • Sosyal medyaya yönelik olarak . İfade özgürlüğü bir bütündür. 216 ve 217. Türk ceza kanunu maddelerinden twittera yönelik gözaltılar yapıldı. Bu mesajlar ambulansları yönlendirme, şurada toplanalım gibi mesajlardı. Orada 32 kişi gözaltına alınınca herkes tedirgin olmaya başladı – chilling effect. Türk ceza kanunun 115. Maddesi tehdit ve cebirle başkalarının ifade özgürlüğünü kullanmaya engel olmayı suç olarak tanımlıyor ve devletin yaptığı suç bu bağlamda.. Kanunlardaki hükümler AİHM insan hakları kanununa aykırı olamaz.
 • Başkalarının hak ve özgürlüklerini sınırlayan , nefret söylemi içeren, doğrudan şiddet ve illiyet taşıyan mesajlar suçtur sadece.
 • İfadeler de görüşler de mallar gibi pazarda satılır, eninde sonunda doğru olanı belli olacak ve çekilecektir. Hakikatı ortaya çıkarma yönündeki etkinliğine bakıldığında belirli görüntüleri paylaşmak nefret söylemi içeren bir mesaj olmaz (Ethemin öldürülmesinin görüntülerini paylaşmak mesela).
 • Çok az takipçisi olan bir kişinin ifadesi ile binlerce dinleyeni takipçisi olan bir kişinin söyledikleri aynı güçte değildir.
 • Bir kişiyi tehdit eden mesajlar twitterda da olsa bu kişiler insan hakları bağlamında cezalandırılmalıdır.
 • Başbakan da eleştiri yapabilir ama ne zamanki bu bir nefret söylemi haline geliyorsa ya da başkalarının haklarına ya da ifade özgürlüklerini kısıtlama etkisi yapabilecek ifadeler suç teşkil edebilir.
 • Sosyal medyayı yasa ile düzenlemek. Ölüm cezası, kürtaj, içki yasağı vb. Konulardaki düzenlemelerine başka ülkelerdeki )Brezilya, İsiçre, İrlanda gibi) düzenlemeleri örnek göstererek meşru göstermeye çalıştılar. Ama ölçüt uluslararası insan hakları olmalı. Başka ülkedekiler buna karşı ise onlar da hata yapıyorlar demektir. Anonimlik bir haktır ve getirmeye çalıştıkları yasa buna aykırı: kişilerin kendine ait olmayan hesapların kapatılması gibi. Fake hesap yapmanın ceza konusu olmasına çalışıyorlar.
 • Ne zamanki barışçıl bir eylem kullanma hakkı kullanılamaz hale gelirse o zaman barışçıl eyleme müdahale edilebilir, mesela bir ambulansa geçecekse açabilir orayı. Parkta oturmak hangi başka kişinin hakkına engel oluyor onu göstermek gerekli. 12 Eylül yasasında insan hakları ile çelişkili ifadeler var. Müdahale de orantılı olmak lazım. İllegal örgüt varsa yürüyüşte, yapılması gereken tüm grubu dağıtmak değil illegal olanları ayırıp geri kalanına izin vermek şeklinde olmalıdır.
 • İfadenin kendisi kadar şekli de insan hakları dahilinde korunur. Bir mesajın en güçlü verileceği yer neresiyse orada verilebilir o mesaj. 1 Mayıs eyleminin Taksimde kullanılması anlamlıdır, başka biryerin kullanılmasında diretemez iktidar. Polisin Kennedyde trafiği kapatırsanız müdahale ederiz söyleminin doğru olmadığına dair..
 • Kamu görevlisi tarafsız ve bağımsız olmalı ve işvereni olan devlete sadık olmalı. Kamu gücünü kullanabilecek kamu görevliler (mesela Vali) gösteri yürüyüşüne katılamaz. Hakim, subay, kolluk gidemez.
 • Tıp etiği kuralları insan haklarının gereğidir. Anayasanın 90. Maddesi çözüyor bunu dolayısıyla tıp etiği her şeyden öncedir.
 • Ulaşım hakkı engellendiğinde görevde ihmal var cezai işlem yaptırmaya çalışacaksınız. Cevap vermeleri gerekecek, vermezlerse de idari yargıda vb. Dava açılabilir.
 • Meşru müdafaa: hala saldırı altındaysanız olur. Barikatlar meşru müdafaaya girmeyebilir.
 • Dikmende yapılan müdahale orada yaşayanların gaza ve tazyikli suya maruz kalmasına, pencere açılamamasına neden oluyor. Vatandaş buna karşı ne yapabilir. Bir gün öncesinden Anayasa Mahkemesine gaz kullanımına karşı tedbir kararı alması istenebilir. Mahkeme bunu 4 kere vermez reddederse AİHM’ye gidilebilir tedbir kararı için.
 • İ Melih 1300 dava açıyor adedi minimum 2000 TL olsa 2600000 TL eder, Belediye başkanının bu kadar parası nereden geliyor?
 • Foruma katılmak devlet memurları açısından sorun yaratmaz. Tarafınızı belirten bir olaya katılmak sorun yaratabilir.
Duyurular
 • Stand açılamadı bugün. Pazar günü 15:00’te açılacak stand. Standa gelmek isteyenler numaralarını paylaşsın bir nöbetçi çizelgesi oluşturmak istiyoruz.
 • 30 Haziranda 17:00 de Seğmenler forumda toplanılıyor genel olarak. Buna katılabiliriz.
 • 30 Haziranda Mısırlı birisi gelerek orada yaşananları anlatacak. Forum bunu
 • 2 Temmuzda Sıhheye’deki Toros sokakata 17:00’de toplanılarak Koleje yürünecek.
 • Ethemin vurulduğu yerde nöbet tutan arkadaşlara destek olamk için forum çıkışında isteyenler destek vermeye gidebilir.
Kararlar
 • 2 Temmuz’da Anıtpark Forum olarak Kolejdeki toplantıda pankart açacağız. Pankartta yazılacak yazı belirlenecek . Çalışkanlar organize edecek pankart yapımını.
 • Ağaç insan eylemini sürekli kılacağız. Haftada bir gün, haftaiçi 19:30 gibi tekrarlanacak duruş.
 • 101 direniş şarkısı önümüzdeki hafta bir gün forum sırasında banttan çalınacak.
 • 80 dakikaklık bir direniş filminin gösterimi de perdeye yansıtılarak yapılacak.
 • Anıtpark forum sticker ve rozetleri hazırlanacak.
 • Sağlık politikaları ile ilgili bilgi vermek için bir arkadaş önümüzdeki hafta bir konuşma yapacak
 • Mısırlı bir arkadaş Arap baharı ve Tahrir meydanı olayları ile ilgili olarak bilgi vermek için bir konuşma yapacak.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder