18 Temmuz 2013 Perşembe

Abbasağa İletişim-Medya Çalışma Grubundan Tüm Çalışma Grupları için 10 Pratik Öneri

1. İletişim platformu: Çalışma gruplarının haberleşmesini ve üyelerin katılamadıkları çalışmalarla ilgili bilgi alabilmesini sağlamak amacıyla; kapalı (üye daveti ile gruba dahil edilebilir) ve güvenlikli geçici platformların oluşturulması, grup kurucusunun yanı sıra 1 ya da birkaç moderatörün yetkilendirilmesi

2. Toplantı Kurallarını Belirleme: Tüm toplantılar sırasında dikkat edilmesi gereken grup kuralların yazılı hale getirilerek her birinin oylanması ve kabul edilen maddelerin tüm toplantılarda uygulanması

3. Toplantı Gündemi Belirleme: Toplantı gündeminin önceden belirlenmesi toplantı hızını ve verimliliği artırmaktadır. Çok ani gündem değişiklikleri olmadıkça ekleme yapılmamak kaydıyla çalışma grubu üyelerinin ve alt çalışma masalarının eklemeleriyle toplantı gündeminin iletişim platformunda duyurulması

4. Park Meclisi-Sosyal Medya Koordinasyonu: Çalışma gruplarının aldığı önemli kararların, toplantı saatlerinin ve gündeminin en geç toplantı sabahı abbasagasosyalmedya@gmail.com adresine gönderilmesi

5. Toplantı Moderatörü Belirleme: Her toplantı başlarken bir moderatörün belirlenmesi, moderatörün sırayla, duruma göre süre tutarak katılımcılara söz vermesi ve toplantıyı yönetmesi

6. Toplantı Yazmanı Belirleme: Şahıslardan bağımsız işleyen bir düzen kurulabilmesi için her toplantının başında notları tutacak bir kişinin gönüllülük usulüyle belirlenmesi

7. Alt Çalışma Masaları: Farklı uzmanlıklar gerektiren, çalışma gruplarının tamamının katılımının zorunlu olmadığı ya da küçük gönüllü gruplarla çözümlenecek çalışmalar için alt gruplar oluşturulması

8. Toplantı Kararlarının ve Notlarının Düzenli Paylaşımı: Toplantıya katılamayan üyelerin çalışmaları takip edebilmesi amacıyla tutulan toplantı notlarının derlenmesi için bir gönüllünün belirlenmesi, notların kısa toplantı kararları haline getirilerek iletişim platformunda paylaşılması, tüm çalışma gruplarını ilgilendirecek konuların derlenerek abbasagasosyalmedya@gmail.com adresine gönderilmesi

9. Bir Sonraki Toplantının Netleştirilmesi: Her toplantının sonunda bir sonraki toplantı tarih ve saatinin oylanarak netleştirilmesi

10. Oylama ve İnisiyatif Koşulları: Çalışma gruplarının iç işleyişiyle ilgili konularda inisiyatif alarak iş akışının hızlandırılması, çalışma grubunun genel işleyişiyle ilgili tüm konuların oylamaya sunulması, oylama ve inisiyatif gerektiren kuralların çalışma grubu tarafından oluşturulması ve oylamaya sunularak işleme alınması

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder