4 Temmuz 2013 Perşembe

Marmaris Forumu Notları (2 Temmuz)


moderatör kuralları anlattı ve her konuşmacıya 2 dakika süre uygun görüldü. bu defa radyodan dönme zihnisinir projesi bir mikrofonumuz da olduğundan müzik çalarken bile bir süre konuşmaları devam ettirebildik.

-öncelikle "MARMARİS HALK MECLİSİ" adının henüz karara bağlanmadığını belirtti arkadaşlar (yazıcı olarak özür diliyorum, yanlış anlamışım, dün karara bağlandığını duyurmuştum). sürekli değişken katılım olduğundan böyle kararlara varabilmek için bir önerinin hiç olmazsa 3 kez genel kabul görmesi gerektiğine çoğunluk katıldı.

- forumda istisnasız herkes kuralları en az bir kez ezdi, birbirimizin arasında konuşma, karşılıklı atışma, söz almadan konuşma, hakarete ramak kalma, başkalarının fikrine saygı göstermeme, fikrini empoze etmeye çalışma, küsme, asık suratlılık, sesin yükselmesi, alınma...ama akşamın sonunda herkes birbirine iyi akşamlar diyerek ayrıldı. 

- hazırlanacak bildirinin dağıtımının ve video gösterimi, köy toplantılarının yasaya uygunluğunun sorulduğu avukat bir arkadaşımız, anayasada böyle bir hakkımızın bulunduğunu ancak anayasaya aykırı olduğunu bildirdiği toplantı ve yürüyüş yasası gereğince polisin bazan gözaltına alabildiğini ancak şimdiye kadar kimsenin bu yüzden ceza almadığını söyledi.

- forumun yerine kent meclislerinin bulunduğu ve bu kuruluşların aracılığı ile etkinlik gösterilmesi gerektiği fikrine karşı çıkıldı, hem devlet tarafından desteklenen hem de etkili bir kurum olmayışından bu teklif rağbet görmedi.

- tek tek konuşma metinlerine yer veremeyeceğim çünkü neredeyse karşılıklı konuşmaların 1 saati aştığı bir forum yaşadık. ama çok tartışılan bir konu TC yazısının Marmaris ziraat bankasının tabelasına tekrar yazılması üzerine oldu. forumdan eylem çıkması gerektiğini, en öncelikli konunun TC'nin kaldırılması olduğunu bunun için hemen eylem yapmak gerektiği yoksa bu forumun hiçbir şey üretemeyeceğini savunan konuşmalar oldu. TC konusunu önemsediklerini ancak bunun forumun öncelikli konuları arasında olmadığını, eylem yapmak isteyenlerin yapabileceğini ancak forum adına olmaması gerektiğini bildiren konuşmacılar oldu. akyaka için direniyoruz da neden TC için direnmiyoruz diye soranlara belirli bir zümrenin değil her kesimi içine alacak ortak paydada buluşulan eylemlerin daha önemli olduğu yanıtı verildi. sonuç olarak bir grup perşembe saat 14:00'de gençlik meydanında toplanarak eylem yapacaklarını duyurarak bu konu toparlandı.

- konuşmalarda yapılan bazı vurgular şunlardı:

*funda hanım önceki forumlarda fikir birliğine varılan, Marmaris forumunun manifestosu niteliğindeki bildirisini okudu, bunun üzerine konuşulmasını ve fikir birliğine varılmasını önerdi. hemen yapılan görüşmede yazının facebook sayfasında yer alan metninin herkes tarafından okunarak üzerinde tekrar konuşulmasına ve yorumlarla sanal ortamda da tartışılmasına karar verildi.

Funda Börtücene Öztürk

Neden forum düzenliyoruz?
31 mayıs tarihi Türkiye için bir dönüm noktası olmuştur. Gezi Parkı’nda başlayan direnişle birlikte artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı, olamayacağı anlaşılmıştır. Halk, anti-demokratik baskıcı AKP hükümeti ve politikalarına karşı olduğunu göstermek için sokaklara çıkmış, demokrasi, özgürlük isteğini barışçı eylemlerle ortaya koymuştur. Daha önce hiç yaşanmamış bir toplumsal dayanışma ve birlik ruhu bu eylemlerin odak noktası olmuştur. Ancak buna karşın devletin polisi halka karşı kışkırtılmış, barışçıl eylemleri sonlandırmak amacıyla orantısız güç kullanılmış, 4 kişinin ölümü ve binlerce insanın yaralanmasına neden olan vahim olaylar yaşanmıştır. Yine bu süreçte sertleşen polis şiddetine karşı, halk ekmek, özgürlük ve adalet isteğini baskıcı, anti-demokratik uygulama ve saldırılara karşı sürdürmek isteğini açıkça ortaya koymuştur ve bu amaçla hükümete ve polise karşı barışçıl eylemler düzenleyerek mesaj vermek istemiştir. “Duran adam eylemi” şiddete ve orantısız güç kullanımına karşı pasif direnişin simgesi olmuş, eş zamanlı olarak da parklarda, meydanlarda insanların fikir, eleştiri ve önerilerini serbestçe oratay koyabilecekleri forumlar düzenlenmeye başlamıştır. Forumların özünde yatan en temel düşünce, halkın demokrasinin yalnızca sandıkta olmadığı düşüncesini hayata geçirmek istemesidir. Şimdiye kadar hükümetler kendi kararlarını halkın kararlarıymışcasına hayat geçirmiş, bunun da adına demokrasi demiştir. Oysa halk, kendisini ve gelecek nesillerin yaşamını belirleyecek olan sorunlar hakkında söz sahibi olması gerektiğinin bilincindedir. 
Bizler, yukarıda değindiğimiz sürecin bir parçası olarak; din, dil, etnik köken, yaş ve cinsiyet ayrımı yapmadan bireylerin düşüncelerini özgürce dile getirebileceği, bunun da ötesinde, AKP hükümeti’nin bize zorla dayatmak istediği yanlış politikalarına karşı örgütlenebileceğimiz ve kararlar bir mecra olarak gördüğümüz forumları düzenli bir şekilde düzenlemeye karar verdik. 

Ne istiyoruz ? 

Forumlar, Istanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen forumlardaki gibi açık alanlarda halka açık olup tamamen demokratik bir ortamda kararlar alınması, tartişılması ve ortak bir tavır alınması yönünde gelişmiştir. Bu kararlar hem geçmişte yapılanların sorgulanması, gerektiğinde yargılanması ve gelecekte yapılacak eylemler ve alınacak tavıra ilişkin olmalıdır. AKP hükümetinin son 12 yılda yaptığı hesapsız özelleştirmeler, halkın kararı ve onayı olmadan yapılan HES ler, nükleer santraller , yerli ve yabancı şirketlere kontrolsüz bir şekilde verilen maden aramaları ve işletmeleri , demokratik isteklerini değişik platformlarda açıklamak isteyen ve halen tutuklu olan ve gelecekleri karanlık olan öğrenciler,gazeteciler , hukukçular , doktor ve subaylar ve bilim adamlarının ve diğer tüm insanlarımızın özgürlüklerinin verilmesi , ülke içinde ve dışında tüm politikalarda bağımsızlığın terk edlip tamamen dıştan güdümlü politikalar, günlük hayatın tamamen hakim gücün isteği doğrultusunda düzenlenmeye çalışılması, yüzyıllardır Anadolu’da beraber yaşayan halkların beberliğinin devamı ,gemişin sorgulanması ve sorumluların yargılanması ve şimdiye kadar görülmemiş ölçüde yapılan talan bizim forumlarımızın ana konusudur. Bu forumlar bize hem ülke çapında hemde yerel sorunlarımız tartışabileceğimiz bir ortam sağlayacaktır. Benzer diğer forumlarda alınana kararların ve tepkilerin paylaşılması ve daha geniş ortak dayanışma tepkilerin gücünü artıracaktır.

bu yazıdaki maddelerin 3 temmuzdaki forumda tek tek tartışılıp oylanmasına da karar verildi.

* köylerde bilgilendirme ve aydınlanma toplantılarına gidilecekse bunun en iyisi muhtara ve köylerdeki tanıdıklar vasıtasıyla, yöre sorunlarının ve hükümet politikalarının bu sorunlardaki etkilerini iyi araştırıp, hazır gitmek gerektiği bildirildi

* sık sık, bu forumun eylem üretmesi gerektiği, konuşmakla kalınırsa bir yere varılamayacağı, burasının öyle demokrasi oyununun oynanacağı yer olmadığı, kararlar almak gerektiği ve acele etmek gerektiği bildirildi. bu konuda, bu forumların dernek veya parti gibi karar verici organlar olmadığı, burada karşılıklı anlayış, saygı ve hoşgörüyü, birarada konuşabilmeyi, tartışabilmeyi ve ortak paydalarda buluşabilmeyi öğrenmenin, demokrasiyi uygulamanın amaçlandığını, karar verme konusunda aceleden kaçınmak gerektiğini, hareketin uzun soluklu olduğunu bildirenler oldu

* "ortak paydanın belirlenmesi gerekir, yoksa gezi parkında biraraya gelmiş insanların bir kısmını yok saymak anlamına gelen kayıplar yaşarız. ortak olalım, birarada nasıl yaşayabileceğimizi öğrenelim" 

* "siyaset yaşam biçimidir, siyasetten kaçınmıyoruz, zaten burada siyaset yapıyoruz ama partilerin grupların politikalarına burada yer olmasın"

* eylem kararı çıkması için çoğunluğun kararının yeterli olduğunu savunan kişilere karşı AKP ve diğer hükümetlerin de demokrasi anlayışının bu olduğu, zaten buna karşı durulduğu anlatıldı.

* "biz diyoruz ki halka gideceğiz, eylemler yapacağız, bu forum devrimci hareket yeridir, ya AKP ya karşısındaki diye ayrılmıştır, taraf olduğunu kabul edelim"

* "Atatürk, bayrak zaten bizim, bunların kaybolmasından korkmaya gerek yok. gezi direnişçileri bu korkuyu yendi, bu korktuklarınızın hiçbiri olmayacak, rahat olun; ama gezi direnişi başka bir şey, orada herkes ayrımsız vardı ve ortak paydada birleşmişlerdi. bu ortak payda bayrak, TC, Atatürk konularından daha yüksekte, yeni bir şeydir"

* "gezi gösterileri ve yürüyüşlerinde provakasyonu engellemek için yalnızca gezi yazan beyaz bayraklar bulunduruluyordu."

* birbirimizi ikna edip, fikirlerimizi kabul etmek zorunda bırakmadan, gezi ruhuna aykırı davranmadan somut adımlar atmak zorundayız. gündem belirleyelim, bunları konuşalım, burası gerginliklerin atıldığı, her akla gelenin konuşulduğu ortam olmamalı"

* "halkı eğitmekten bahsediyoruz, ben öğretmenim, eğitim uzun zaman alır"

* "eğitimin ve aydınlatmanın hızlı yollarını bulmalıyız, bilgilendirmek şu anki en önemli şey. uyumadan çalışmalıyız, uyandırmaya çalışmalıyız. destekleyenlerin sayısı arttıkça hareket güçlenecektir."

* "İstanbul'daki toplantılarda şenlikler, müzik atölyeleri yapılıyor. biz de burada müzik atölyesi şeklinde herkesin evden getireceği aletlerle müzik yapacağmız ortam yaratabiliriz"

* "burada tabu haline getirilen şeyler var."

* "başımızdaki hükümetin açtığı sorunlarla dünyadan gelen sorunlar birbirine benzer. hareketin dünyaya yayılacağını düşünerek, sadece hükümetin yıkılmasının yetmeyeceğini bilerek, dünya insanlarının birleşip silahların olmadığı, özgür ve barış içinde yaşayacağımız günler için daha üst paydada birleşmemiz gerekiyor"

* "kimse kimseye fikrinden dolayı hesap sormamalı, ikna edilmek istemiyorum. görüş ayrılıkları olabilir, olmalı da. ama isteyen katılır isteyen katılmaz"

* "düşünce değiştirmeye çalışmayalım"

* "hareket başladığında sevinmiştim, işte nihayet herkes birleşti, artık ayrılık yok diye. ama bu ortamda bu birleşmeyi görmüyorum, kendimi hiç rahat hissetmiyorum. bu devrimi hiçbir grup sahiplenmemeli, herkes eşittir."

* "insanları eğiteceğiz, öğreteceğiz, yanımıza alıp sayımızı arttırıp devrimi gerçekleştireceğiz, hesap soracağız."

* "dünya insanıyım demek hayaldir. önümüzdeki gerçekleri görelim, hükümetin devrilmesi şarttır."

* "herkes özeleştiri yapsın, nasıl davranılmak istiyorsa burada da başkalarına öyle davransın."

* "biz insanları ötekileştire ötekileştire bu hale geldik. bundan vazgeçelim. fikir üretelim, fikire fikirle karşılık verelim, sinirlenmeden baskı yapmadan"

* "bu gençlerin başlattığı bir devrimdir. eski devrimlerin üzerine kurulmuş ama evrim gereği daha üst düzey bir devrimdir. dolayısıyla kuralları baskın olarak geçerlidir. gezi parkı direnişinde zaten bir devrim yaşanıyor ve herkesi birleştiren payda ve istekler konusunda birleşme vardır. biz de bu ruhtan ayrılmamalıyız. bayrak, TC, emperyalizmin defedilmesi gibi konuları zaten kapsayan ama dünya açılımları olan evrensel amaçları vardır. lütfen endişelenmeyin"

* "ben kendimi Atatürkçü biliyordum ama böyle kimliğini belli et, ya bizdensin ya onlardan diye zorlanınca bundan hiç hoşlanmadım, bir tarafta bulunmak istemedim"

* "devrim yapmayı yeni öğreniyoruz, herkesten çok fazla ses çıkıyor. herkes süreci kendi içinde yaşasın ve kabullensin. hepiniz çok güzelsiniz, hepinizi seviyorum"

* "eski yeni bırakalım, pratiğe bakalım"

* "kaç gündür toplanıyoruz bir arpa boyu yol alamadık. bence sorun yöntem bozukluğunda. yöntem belirleyip birbirimize saygılı ve anlayışlı bir şekilde ilerlemeliyiz. verilen bildiri metni üzerinde hiç konuşmadık bile. bunu yapmamız lazım. böyle karşılıklı tartışarak insanları bezdirmeyelim lütfen"

* "gezi direnişini gençler başlattı, nasıl devam edeceğinin yol haritası yine onlardadır. genç olmayanlar negatif duygularını ve kaygılarını belirtmekten geri dursunlar. hareketin yüzü güler, kendini fazla ciddiye almayan, kendiyle dalga geçebilen ve rahat değişebilen bir ruhu var. eski devrimlerden önemli farkları olduğundan biz bu yolu bilmediğimizi kabullenip onları takip etmeliyiz. destek vermek, teknik konularda danışmanlık yapmak şeklinde bilgeliğimizden faydalandırmalıyız. ama önce biraz gülümsemeliyiz, suratlarınızı asmayın lütfen"

- akşamın sonuna doğru önerilere geçildi. şunlar maddelendirildi:
1. tahta getirelim konuşulacak konuları yazalım.
2. yerel seçimlerde sandıklarda görev alalım. (bunun için YSKa dilekçe vermenin yeterli olduğu bilgisi verildi)
3. komitemizi kuralım çalışmalara başlayalım
4. yahoo grup kuruldu, isimleri gruba ekliyoruz
5. bir sonraki toplantıda gündem belirleyelim
6. funda hanımın yazdığı bildirinin maddeleri gündeme alınsın. bir bildiri hazırlanmalı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder