6 Temmuz 2013 Cumartesi

Marmaris Forum Notları (4 Temmuz)

Forumumuz saat 9.30’da başladı.

Moderatör seçiminin bir sisteme bağlı olması önerisi geldi , ancak forum üyelerince  moderatörlüğün başkanlık etmek olarak algılanmaması gerektiği söylenerek gönüllülük esasına dayalı yürütülmeye devam edilmesine karar verildi.

Forum kuralları açıklandı ve konuşma süresinin 2 dakika olması uygulamasına devam edilmesi, benzer düşüncelerin farklı kişilerce tekrarlanmaması, ikili konuşmalardan kaçınılması, konuşmacıya müdahale edilmemesi istendi.
Her toplantıda gündemin, temin edilecek tahtaya yazılması, ayrıca toplantı yapılan yere ‘Taksim Dayanışması Forumu- Marmaris’adıyla  afiş asılması kararlaştırıldı. Önerilen    “Marmaris Halk Meclisi” ismi Meclis ifadesinin geniş kapsamlı bir kelime olduğu gerekçesiyle kabul görmedi.
Toplantı saati 9.00 olarak benimsendi.
Bu akşamın ana gündemi forumun bir metninin oluşturulması konusudur denilerek,  nihai olmamakla birlikte Funda Hanım tarafından hazırlanan metin okundu ve metne kesin sonucun verilerek Pazartesi akşamı forumda okunmasına karar verildi.Ayrıca bildirinin kısa olması, herkesin benimseyeceği genel bir çerçeve içine alınması, bildiriye eklenecek konuların araştırılarak yazılması söylendi.Metinde demokrasi ve adalet kavramlarına ağırlık verilmesi  önerildi.
Elif Hanım Taksim Dayanışması Forumu Marmaris bildirisi için önerilerini okudu.

1. Takas ekonomisini savunuyor ve geliştiriyoruz.

2. Farklılıklarımızla varız, bununla zenginleşiyor ve güçleniyoruz.

3. Halkların kardeşliğine ve özgürlüğüne inanıyoruz. Güçlüden yana değiliz.Hep beraber güçlenmeyi seviyoruz.
4. Güçlüden yana değiliz. Hep birlikte güçlenmeyi seviyoruz
5. devirmek değil kurmakla ilgileniyoruz.
6. Tüm forumlarda alınan en anlamlı kararÖrgütün adı İNSANLIK
7. Yurttaşlık bilincimiz ve haklarımızla örgütleniyoruz.
8. Seçim yasasını değiştirmenin en ivedi işlerimizden biri olduğubilinciyle somut çözümler üretmeye çalışıyoruz.
9. Parklarımıza, meydanlarımıza, mahallelerimize, doğal kaynaklarımıza, ormanlarımıza, nehirlerimize, denizlerimize , toprağa, tohumlarımıza, kamusal alanlarımıza, sanat mekanlarımıza sahip çıkıyor, kapital despotizmi ve ahlaksız rant ekonomisini bu kararlılıkla çökerteceğimize inanıyoruz.,  ormanlarımıza, nehirlerimize, denizlerimize, toprağa, tohuma, kamusal alanlarımıza, sanat mekanlarımıza sahip çıkıyor, kapital despotizmi ve ahlaksız rant ekonomisinibu kararlılıkla çökerteceğimize inanıyoruz.
Metne ilave olarak geliştirilmeye açık konular okundu. Halkların beraber yaşaması gerektiğinin belirtildiği bölümde geçmiş ve geleceği tartışmak yerine, halkların kardeşliğine vurgu yapmanın doğru olacağı belirtildi.
Mısır’da yaşananların forumda ele alınması önerisine karşılık, toplantının amacının bir fikri ileri sürüp o fikrin en iyi fikir olduğunu oylamak değil, gezi parkıyla başlayan direniş ruhunu canlı tutmak. Mısır’ da yaşananları tartışmak bu forumun amacı değil.
HES’lerle mücadele yıllardır devam eden ve uzmanlık gerektiren bir konudur. Bu konuların bu tür forumlarda çözülmesi zordur. Taksim dayanışmasına destek olmak için daha farklı konular üzerinde durmalıyız. 

Gezi olaylarından bu yana insanların haksızlığa karşı sesini yükseltmelerine şahit oluyoruz. MARMARİS TV’de Çamlı Köyü’ndeki taşocağının yasal olup olmadığını, kesilen ağaçların izin kapsamında mı kesildiğini araştırmalıyız açıklamasına ilişkin  Neşe Hanım bilgi verdi. Taşocağı ruhsatlı ancak ÇED’e tabi değil. Ruhsat eski sahibine ait , yeni sahibine ait ruhsat yok.Bu tür işletmelere kurumlarca izin veriliyor ancak sonrası takip edilmiyor. Bunun için bir çalışma grubu kurabiliriz.
Alt Çalışma Komisyonları kurma önerisi geldi ve köylüleri ve civar halkı bilgilendirmek için bir komite kurulmasına karar verildi. Pınar ÜNLÜ, Nazan BAYINDIR, Necmi BUĞDAYCI, Halil ŞAHİN, Sergen SUCU komitede çalışmaya gönüllü oldular.

Forum çalışmalarımızı ifade edecek rozet, tişört vb. belirleyici şeyler yapılması önerisi ifade edildi.

Tüm partilerin biraraya gelerek seçim sistemi değişmeden seçimlere girmeyeceklerini sağlayacak çalışmalar yürütülmeli, ruhu siyaset bilimini yeniden yazmalı, içine tabanın görüşleri mutlaka konmalıdır.Gezi merkeziyetçiliğe, baskıya tepki olarak başladı, bu tepki şiddetle bastırılmaya çalışılınca daha da tetiklendi. Çözümüm toplumun alınacak kararlara  direkt katılması olduğu açıkça görülmüştür. Bu nedenle toplumun kendisini yönetebileceği bir sistem oluşturulmalıdır.

Foruma misafir olarak katılan bir arkadaşımız, yöre halkının ve esnafın oluşumun içine çekilmesinin şart olduğunu ifade etti. Diğer bir öğretmen misafirimiz 4+4+4 sisteminin yürümediğinin görüldüğünü, eğitim kesiminin sorunlarının da büyük olduğunun hatırlanmasını istedi.

Neşe Hanım, Taksim Dayanışmasınca hazırlanan bildiriyi sık sık ve tkrar forumda okunmasını, bildirinin  gündemin bir maddesini oluşturmasını, diğer gündem maddesinin ise forum katılımcıları tarafından belirlenmesini önerdi.
Tolga Bey, Marmaris’in sorunlarıyla ilgili bir komite oluşturacağını ve komitenin çalışmaları hakkında foruma bilgi vereceğini söyledi.

Forum Ozan arkadaşımız Halil Şahin tarafından saz eşliğinde söylenen türkülerle sona erdi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder