1 Temmuz 2013 Pazartesi

Kültürel Bilinç ve Kültürel Barış Atölyesi Notları (28 Haziran)

Kültürel Bilinç ve Kültürel Barış atölyesinin ilki 28 Haziran’da Abbasağa Parkı Küçük Forumda düzenlendi. Atölyede öncelikli olarak Kültürel Bilinç ve Barış kavramı tartışıldı. Bu kapsamda toplantıya katılan dernekler ve kültür grupları toplumsal anlamda beklentilerini ve sorunlarını dile getirdiler.

Kültürel Bilincin ve Barışın Sağlanması İçin Nasıl Davranılmalı?

1. Her kültür grubunun onurlu yaşama ve kültürlerini yaşatma ve yayma hakkı kabul edildi. Bu hak o kültürün dilidir, dinidir, gelenekleridir, davranış biçimleridir, konuşma – giyinme tarzıdır, yaşam şeklidir.
2. Birlikte yaşadığımız kültürler hakkında daha çok bilgi sahibi olmaya çalışacağız ve diğer kültürlere saygı ile yaklaşacağız.
3. Nefret söylemlerine karşı tavır alacağız.
4. Kültür grupları kıran söz ve tavırlardan uzak duracağız. Bunu denge içerisinde yapacağız. Laz fıkraları anlatmaya devam edeceğiz ancak Lazın aklı 12 den sonra çalışmaz gibi söylemlerden uzak duracağız. Birine kızdığımız zaman o kişiye tepkimizi bir başka kültürü aşağılayarak göstermeyeceğiz. İbne, kıro,
5. Diğer kültür gruplarını sadece tolare eden, hoşgören tavır aslında ayrımcı bir tavırdır. Her kültürün yaşam hakkına saygı duyarken, farklılarımızla zenginleşmek için çalışmalar yapılacaktır.
6. Azınlık kelimesini dilimizden çıkarıp, kültür grubu kelimesini yerleştireceğiz.
7. Bir kültürün içinde kişisel anlamda onaylamadığımız gelenekler olabilir, ancak bunu o kültüre karşı saygısız davranma bahanesi olarak kullanmayacağız.
8. Ancak bir kültürün içinde insan haklarına ve doğanın yaşam hakkına karşı bir gelenek/ sosyal tavır olması durumunda, sadece o davranış kalıbını değiştirmek ya da sonlandırmak için hukuki ve sosyal anlamda çalışmalar yapma hakkını kullanacağız ve bunu görev addedeceğiz. Bunu yaparken o kültürün tamamının karalanmaması, dışlanmaması için hassas davranacağız. Örneğin  9 yaşından itibaren kız çocuklarının evlendirilmesi, kız çocuklarının sünneti  gibi konularda sadece o geleneğe karşı çıkacağız, bu uygulama üzerinden o kültürü yargılamayacağız.
9. Bir kültür grubunda sevmediğimiz kişilerin, ufak grupların olması, onaylamadığımız politik yaklaşımların bulunması vb. yüzünden genellemeler yapmayacağız.
10. Kültürel grupları karakterize ederek, o kültür grubundan insanları bu karakteristik özelliklere göre yargılamayacağız.

Atölye çalışmasında geçmişten günümüze devletin ayrımcılık politikası ve bunun sosyal hayata yansımaları tartışıldı. Geçmişte yapılan ayrımcı tavırların bir yana bırakılmasına ve tüm kültür gruplarını eşit düzeyde kapsayacak yeni politikaların belirlenmesi için çalışmalar yapılmasına karar verildi.

Kültürel  Özgürlüklerin ve Barışın Sağlanması İçin ne yapacağız?

İlk atölye çalışmasına tüm grupların katılamaması nedeniyle, burada sadece kültürel özgürlük ve eşitlik kapsamında katılımcı grupların talepleri üzerinden verilen kararlar yer almaktadır.
1. Tüm etnik, dini ve sosyal gruplarının temsilcileriyle ve parkların katılımıyla Kültürel Barış Komisyonunun kurulması .Komisyonda kültürel grupların yanı sıra İnsan Hakları Derneği, gönüllü avukatların ve iletişim uzmanlarının yer alması. Bunun için gerekli koordinasyonun sağlanması.
2. Tüm kültür gruplarının özgürce yaşaması ve yaşatılması için yapılacak çalışmaların komisyonda ele alınması.
a)  Dillerin korunması için çalışmaların yapılması
ü  Ana dilde eğitim hakkının öneminin topluma anlatılması için çalışmaların yapılması, bu konudaki mevcut düzenlemelerin geliştirilmesi için tüm platformlarda çalışmaların yapılmasına
ü  Seçmeli ders olarak kabul edilen etnik dillere başvuru tarihlerinin yeterli duyurular yapılmadan değiştirilmesine karşın hukuki yolların kullanımı ve sosyal baskıyla başvuru tarihlerinin süresinin uzatılması için çalışmalara
ü  Süryanilerin ana okulu açma talebinin reddedilmesi konusunda İnsan Hakları Derneğiyle ortak çalışma yapılması ve imza kampanyalarıyla, haberlerle bu konuda sosyal baskı oluşturulmasına karar verildi.
ü  Dillerin korunması için etnik kültürlerin dillerinin öğrenilmesi için insanların teşvik edilmesi
b) Kültürel değerlerin korunması
ü  Mor Gabriel Kilisesinin Süryanilere geri verilmesi konusunda hukuki çalışma yapılması ve imza kampanyasının düzenlenmesi , sosyal baskı yaratılması.
ü  Topraklarını terk etmek zorunda kalan etnik ve dini grupların kültürel varlık ve değerlerinin geri alınması ve korunması
c) Tarihe yeniden bakış projesi
ü  1915 arşivleri başta olmak üzere tarihi belgeleyen devlet arşivlerinin tamamının halka ve uzmanlara açılması.
ü  Tarih boyunca kültür gruplarına karşı yapılan katliamlar, baskılar ve ayrımcılık için özür dilenmesi
ü  Devlet politikalarıyla şekillenen tarih kitaplarının tekrar gözden geçirilmesi, bilgilerin düzenlenmesi, nefret söylemi içeren anlatımların çıkarılması
d) Nefret söylemiyle savaş projesi
ü  Ayrımcılığa karşı bilinç oluşturulması, nefret söylemlerinin durdurulması için programların düzenlenmesi.
ü  Bu kapsamda yapılacak faaliyetlerden ilki İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Arsan’ın katılımıyla düzenlenecek olan Nefret Söylemi atölyesinin / forumunun düzenlenmesi.
3. Kültürel Bilinç ve Kültürel Barış atölyesinin park forumlarıyla koordineli olarak çalışması ve tüm parkları kapsayacak şekilde yayılması. 
4. Kültürel Bilinç ve Kültürel Barış çalışmalarının duyurulacağı, kültürlerin tanıtılacağı bir web sayfası / blog oluşturulması. Blog adresinin ve bir sonraki toplantının abbasağa forum sayfasında, kültürel bilinç ve kültürel barış sayfasında yayınlanması.

1 yorum:

  1. "1915 arşivleri başta olmak üzere tarihi belgeleyen devlet arşivlerinin tamamının halka ve uzmanlara açılması." kararı alınmış. Mehmet Perinçek gidip Rus arşivlerinden gerçekleri ortaya çıkarttı. Doğu Perinçek gidip İsviçre'de tek başına "Ermeni soy kırımı yoktur" dedi. Baba-oğul ikisi de Ergenekon suçlamasıyla yıllardır tutuklu. Aman dikkat edin. ABD'den izin almadan bu konuları kurcalamayın.

    YanıtlaSil