14 Temmuz 2013 Pazar

Bozcaada Forumu Notları (13 Temmuz)

- Forumda aciliyeti olan konuların görüşülmesi önerildi.


- “Kanalizasyon” ve “imar planı”nın öncelikli olduğu belirtildi.


- Bir katılımcı kanalizasyon projesinin 13 yıllık bir hikaye olduğunu belirtlerek. Kanalizasyon projesinin geçmişinden bahsetti. Belediye meclisinde önce arıtma tesisi daha sonra kanalizasyonun yapılması yönünde karar alındığını ama daha sonra meclisini fikir değiştirerek İller Bankası’ndan gelen hazır paranın kanalizasyon projesinin yapımına ayrıldığı, projenin değiştiğini anlattı. 2003’te kanalizasyon projesinin bittiğini ama arıtma tesisi yapılmadığını söyledi. Adadaki bazı evlerin bu kanalizasyona bağlı olduğunu, bazı evlerin kaçak olarak kanalizasyona bağlantıyı kendi yaptıklarını belirterek, bazı evlerin ise foseptike bağlantı yaptığını, belediyeye ait vidanjörün ise çeşitli zamanlarda foseptikleri boşaltarak, kanunsuz bir şekilde Göztepe’nin arka tarafına boşaltıldığını söyledi. Belediye’nin hala İller Bankası’ndan aldığı ana paranın faizini ödediğini belirtti. 10.000 kişilik nüfusa göre arıtma tesisinin maliyetinin çok olacağı, belediyenin bu masrafın altından kalkamayacağı, derin deşarja dayalı bir sistemin bile uygun olamayacağı belirtti. Fakat kademeli arıtma tesisi kurulabileceği, bunun çözümünün de kolay olacağını vurguladı.


- Baytur’daki arıtma tesisinin atıl durumda olduğu ve çalışmadığı, adadaki tek çalışan tesisin Komando Bölüğü'nde yer aldığı belirtildi.


- Toplantıya katılan bir Çevre Mühendisi ise, Belediye’nin evsel atıkları herhangi bir işleme tabi tutmadan, arıtmadan denize deşarj etmesinin suç olduğunu, bununla ilgili kanun hükümleri bulunduğundan ve belediyenin sorumluluğundan bahsetti.

- Bir katılımcı kanalizasyon vasıtasıyla toplanan evsel atıkların Salhane’deki pompa vasıtasıyla Poyraz Limanı’ndan denize hiçbir işlem yapılmadan denize boşaltıldığından bahsetti.

- Bir katılımcı Belediye’nin 01.10.2010 tarihli ve 27716 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK” ten faydalanabileceğini belirtti.

- Evsel atıkların kanalizasyon vasıtasıyla denize hiçbir işleme tabii tutulmadan verilmesinin, ileride büyük hastalıklara sebep olabileceği belirtildi.

- Foseptiklerin ve kanalizasyonun Ağustos aylarında taşmaya başladığını belirterek, adanın altının evsel atıkla dolu olduğunu belirtti.

- Bir katılımcı "İmar Planı" görüşmelerinin ada halkından habersiz yapıldığını belirterek, Kaymakamlık'taki toplantıya gittiklerini söyledi. İmar Planı konusunda bir sürü soru işareti olduğunu vurguladı.

- Forumlarda herhangi bir siyasi kutuplaşmaya izin verilmemesi gerektiği, herhangi bir suçlu aranmadığı, herhangi bir grupla ya da kimseyle hesaplaşmaya girilmemesi gerektiği vurgulanarak, kimseyi incitmemek için kullanılan dile özen gösterilmesi vurgulandı.

- Forumda her konuşmacıya 2 dk. Ayrılması, karşılıklı konuşma ve diyaloga girilmemesi, polemik yaratılmaması, gündem maddelerinin konuşulmasından sonra önerilere geçilmesi, önerilerin oylamaya sunulması ve son olarak gündem dışı konuşmalara yer verilmesi gerekliliği vurgulandı.

- Forum sonrasında bir sonraki formun nerede ve saat kaçta yapılması yönünde oylama yapılması kararına varıldı.

- İşletmelerden alınan işgaliye parasının esnaf için bir sorun olup olmadığının tespiti için işletmecilerin görüşünün alınması gerektiği belirtildi.

- Eylem planıyla ilgili öneriler sunuldu. Pazartesi günkü forumda, afiş ve pankart çalışmasının foruma katılanlar tarafından yapılmasına karar verildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder