1 Temmuz 2013 Pazartesi

Ankara Seğmenler Parkı Forum Notları (30 Haziran)

Ankara Seğmenler Parkı 3. Forum Tutanağı

Toplantı, belirtilen süre içerisinde yaklaşık 100-120 katılımcının saatler içerisinde katılımıyla, gerçekleştirilmiş olup çoğunluğu facebook üzerinden açılmış olan Ankara Seğmenler Forumu etkinliklerinin tanıtımı üzerinden gelen insanlar ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara temel tartışma kuralları açıklanmış olup (süre sınırı, tartışma konuları vb) sonrasında 2 dakikalık konuşmalar ile yaklaşık 4 saatlik bir forum gerçekleştirilmiştir. Toplantını siber aktivizm ve serbest forum olmak üzere 2 bölümde gerçekleşmiştir:

1.     Siber Aktivizm

1.      Ana akım medyanın tarafsızlığını kaybettiği vurgulanmış ve kendi sesimizi kendimizin duyurması zorunluluğu dile getirilmiştir. Bu konudaki öneriler aşağıdaki gibidir:
o    CNN iReport üzerinden görselle desteklenmiş, birinci ağızdan günlük haber oluşturulması
o   CNN iReport üzerinden paylaşımı yapan kişi tarafından sosyal medyada paylaşılarak oylanmasının sağlanması
o   Tumblr hesapları açılıp sesimizi duyurabilecek hashtag’lerle doldurulması
o   Anonim maskesi takılarak iletmek istediğimiz metinlerin okunup youtube’a yüklenmesi
o   Var olan dezenformasyon haberlerinin tespiti, kanıtlarıyla çürütülerek raporlanması
2.      Güvenli internet kullanımıyla ilgili bilgilendirme yapıldı ve VPN programlarıyla digital ortamda iz bırakmadan internette hareket edilebileceği söylendi.
3.      Facebook tarafından kullanıcı bilgilerinin paylaşılmasıyla ilgili yapılan resmi açıklama okundu ve bu açıklamaya göre devlet otoriteleriyle henüz bir bilgi paylaşımı yapılmadığı duyuruldu.
4.      Kısa vadede bir siber platform oluşturularak, siber bir forum ortamları yaratılmasının/desteklenmesinin(gezimeclise, açık demokrasi, açık demokrasi vb.) önemli olduğu ve platformlarda alternatif düşünce adacıkları yaratılması gerektiği söylendi.
5.      Sokak ve siber dünyanın içe içe olduğu ve internet üzerinden de forumlar düzenlenebileceği belirtildi.
6.      İnternet üzerinden karşıt görüşlü insanlarla sürekli iletişim halinde bulunulması gerekliliği ve karşılıklı görüş alışverişinin önemi vurgulandı.
7.      Klasik direniş yöntemlerinden olan ana akım medyanın aranarak şikayette bulunulmasının etkili sonuçlarının gözlemlendiği ve bu metodun uygulanmaya devam edilmesi gerektiği ifade edildi.
8.      Sosyal medya örgütlenmesi konusunda bilgilendirme ve örgütlenme çalışmaları için bir komite oluşturması gerektiği söylendi.
9.      Direnişin sadece siber ortamda sınırlanmasının hata olacağı ve sokaktaki devamlılığının önemi vurgulandı.


2.     Serbest Forum

2.1.           Tespitler ve Genel Öneriler

1.      Direnişin temel dinamiği istikrar olmalıdır.
2.      Halk meclislerinin önemi her fırsatta vurgulanmalı ve halk meclisleri arasında koordinasyon en üst düzeyde tutulmalı, ayrı ayrı bir olunmalıdır.
3.      En temel hedeflerimizden birinin tüm kesimlere güven vermek olmalıdır.
4.      Kısa/orta ve uzun vadeli politikalar oluşturmak için adımlar atılmalıdır.
5.      Yılgınlıkları önlemek için toplu sokak eylemleri aralıklı olarak tekrardan düzenlenmeli, sürdürülebilir eylem planları hazırlanmalıdır. Eylem örgütlenmeleri için de forum sayfaları aktif olarak kullanılmalıdır.
6.      Sadece merkez bölgelerde değil aynı zamanda kırsal kesimlerde, doğu bölgelerde de yatay olarak örgütlenmelidir.
7.      Lice’ye destek eylemlerini doğu illerindeki yerel basına ileterek birlikteliğimiz ve desteğimiz duyurulmalıdır.
8.      Dünya’da yaşanmış, yaşanmakta olan ve sivil direnişimizle ortak paydaya sahip hareketler incelenmeli hataları ve başarıları üzerinde görüş paylaşımı yapılmalıdır.
9.      Parklardaki direniş mikro ve makro düzeyinde sürdürülmeli ve ulaşabildiğimi< her parka halk meclislerimizi yaymalıyız.
10.  Yerel seçimlerde muhtar adayları çıkarmamız teklif edilerek böylece mahalle meclislerini yaygınlaştırabileceğimiz ve bununla birlikte seçimlerde yapılma ihtimali olan seçim hilelerini engellenme imkanımızın olacağı belirtildi.
11.  Mevcut fikirlerimizin ve halk meclislerinden çıkan taleplerin mevcut partilere, sendika ve sivil toplum kuruluşlarına iletilmesi teklif edildi.
12.  Siyasi bir oluşum için henüz erken olduğu ancak uzun vadede bu oluşumun kendiliğinden ortaya çıkacağı belirtildi.
13.  #talebimdir hashtag’ine taleplerin bırakılması önerildi.
14.  Direnişin genel bir özeti yapılarak direnişle ilgili bir simge/sembol bulunması ve bu sembolün sticker olarak düzenlenmesi teklif edildi.
15.  Paraların üzerine mesaj yazılarak dolaşımda tutulması teklif edildi ancak bir katılımcının itirazı üzerine paranın üzerine öneri paraya da zarar vermeyecek sticker yapıştırılarak mesajların ifadesine dönüştürüldü.
16.  Sözcüklerden korkmamız gerektiği terim ve tabirleri açık ve kendi anlamlarıyla kullanmanın gerekliliğinden bahsedildi.
17.  Forumların başlangıcında gönüllü müzisyenlerin katılımıyla forumlara daha çok dikkat çekilebilineceği böylece katılımcı sayısında artış sağlayabileceği söylenerek gönüllü müzisyenler bulunması teklif edildi.
18.  AOÇ’de 3 haftadır toplanıldığı belirtilerek, AOÇ vb. alanlara sahip çıkılmayan belediye başkanlarına oy verilmemesi istendi.
19.  Yapılan tüm eylemlere destek istendi ve Ankara Dikmen’deki eylemlerde ve Ethem’in ailesinin adliyede toplanma isteğine yeterli destek gelmediği üzülerek belirtildi. Sayıca azalmamak için daha aktif çalışmalarda bulunulması istendi.

2.2.           Kısa Vadeli Etkinlik/Eylem Planı

1.    Halk meclisleri arası koordinasyonu arttırabilmek, ortak isteklerin belirlenmesini sağlamak ve halk meclislerinin daha kolay takip edilebilmesini sağlamak amacıyla halk meclislerinin toplantı tutanaklarında geçen öneri ve görüşlerin ilk planda Ankara düzeyinde kesişim ve birleşim kümelerinin oluşturularak bu raporların da duyurulmasına başlanmalıdır. Olusturulan kesişim-birleşim raporlarının ayrı ayrı tüm forum gruplarında ve ayrıca parklarbizim.blogspot.com adresinde de duyurulması ayrıca kesişim kümelerinin her forumun başında okunarak ortak gündem evrilmesi planlanmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak gönüllüler belirlenmiş ve çalışmalara başlanmıştır. Orta vadeli hedefte ise tüm yurt genelinde iller bazında kesişim birleşimler oluşturarak halkın ortak görüş, talep ve rahatsızlıklarının tespit edilmesidir. Bununla birlikte, kesişim kümeleri vasıtasıyla orta vadede iller ve hatta ülkeler bazında da forumlarda forumların diğer gündem maddelerine ek olarak ortak bir gündem belirlenerek halk meclislerinin bir konu üzerine birlikte çalışmaları da düşünülmektedir. Bu konuda gönüllü olmak isteyenler forum grubumuz olan “Ankara Seğmenler Forumu” üzerinden bizimle etkileşime geçebilirler.
2.    Ankara forum temsilcilerinden oluşan bir heyet ile birlikte profesyonel grafik tasarımcılarının bir arada gezi eylemlerinin özetini çıkarılarak bir sembol oluşturması fikri diğer forumlara duyurulacak ve gerekli organizasyon oluşturulmaya çalışılacaktır. Çıkan fikirler dahilinde ortaya çıkan çalışmalar tüm forumlarda beğeniye sunulacak öneri, görüş ve istekler toplanarak çalışma ilerletilecektir.
3.        Bu forumda gündeme gelen “Gezici(Mobil) Eylem” fikri ile ilgili yapılabilecekler araştırılacak ve sonuçlar bir sonraki forumumuzda sizlerin önerisine sunulacaktır.

3.     Duyurular

·         Pir Sultan Abdal Derneği’nin çağırısı: 2 Temmuz 2013 tarihinde saat 17.00’da Toros sk., Milli Müdafaa Caddeleri’nde buluşup Kolej’e yürünülecek ve 18.00’de Kolej’de toplanılacaktır.
·         Ankara Seğmenler Forumu her Pazar saat 17.00’de Seğmenler Parkı Amfi Tiyatro’da gerçekleşmektedir. Tüm Ankara halkı davetlidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder