15 Temmuz 2013 Pazartesi

Los Angeles Forumu Notları (13 Temmuz)

2. Los Angeles Forumu Notları – 13 Temmuz 2013

Los Angeles’ta yapılan ikinci foruma toplam 45 kişi katıldı. Forumun ana amacı, 29 Haziran tarihli birinci forumda oylama sonucu öncelikli olarak kurulmasına karar verilen yerel Gezi grubunun vizyonunu belirlemek ve bu grup altında faaliyet gösterecek çalışma gruplarını hayata geçirmek idi. Forumumuzun gündemine uygun olarak konuşmalara yön vermek için şu sorular vurgulandı:

     Neden buradayız?
     Odaklanmamız gereken hedef(ler) ne?
     Bu hedef(ler)e nasıl ulaşmayı düşünüyoruz?
     Hedeflere ulaşmak için bilgi, beceri, çevre ve kaynaklarımızı en iyi nasıl yönlendirebiliriz?

Forumun akışı ise şu şekilde yürütüldü:
1. Oturum
     Giriş konuşmaları (amacımız, yöntem, yönlendirici sorular, tartışma kuralları)
     2'şer dakikalık serbest konuşmalar
     Vizyon çalıştayı
2. Oturum
     Çalışma grupları: Gönüllü katılımcıların belirlenmesi ve grup içi tanışma turları
     Gelecek forumlar için düşünce ve öneriler

Birinci oturumun ilk bölümünde, ikişer dakikalık serbest konuşmalar dahilinde Türkiye ve ABD’deki Gezi hareketi odaklı gündem değerlendirmesi yapıldı, ATAA’nın (Assembly of Turkish American Associations) şemsiyesi altındaki yerel Türk-Amerikan dernekleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. İlk Los Angeles forumunda önerilen hedeflere ek olarak Amerikan halkının ve hükümetinin bilinçlendirmesi, Gülen hareketine karşı ABD’de birlik olunması, online dilekçe yönteminin kullanılması ve teşvik edilmesi ile grubun ürettiği belgelerin iki dilde (Türkçe ve İngilizce) yayınlanması konuları önerildi.

Birinci oturumun ikinci bölümünde yürütülen vizyon çalıştayı, vizyon bildirisi ile ilgili kısa bilgilendirme ile başladı:

Vizyon bildirisi nedir?
Topluluğun bir ana amaç doğrultusunda gelecekte kendini görmek istediği yerin yazılı ve/veya görsel ifadesidir. Vizyon bildirisi aşağıdaki biçimlerin bir veya birden fazlasını içerebilir:
     Değer ve/veya hedeflerin listesi
     Topluluğun belirli bir vade sonrasının tanımı
     Vizyonu gerçeğe dönüştürmek üzere aşılması gereken sorunların listesi

Neden vizyon bildirisi?
Vizyon bildirisi,
     vizyonu gerçeğe dönüştürme yolundaki fırsat ve kısıtlar ile öncelikli hedeflerin tanımlanmasını, topluluğun kendini daha iyi tanımasını ve gelecekte kendimizi içinde görmek istediğimiz resmin netleştirilmesini sağlıyor;
     topluluğun faaliyetleri boyunca ürettiği karar, strateji ve eylemlerin ana amaca uygun olup olmadığını ölçen bir araç olarak hizmet ediyor; ve
     topluluğun diğer oluşumlara katılımı ve bu oluşumlarla yaptığı işbirliği sürecinde topluluğun amaç, hedef ve niteliklerini tanıtıcı bir rol üstleniyor.

Forum dahilinde kurulacak olan grubun kimliği, ana hedefi ve alt hedefleri (diğer bir deyişle öncelik alanları), projeksiyon tarihi ve coğrafi kapsamı üzerine ikişer dakikalık görüş bildirme şeklinde tartışma yapıldı. Çoğu birinci forumda tartışılmaya başlanan bu konular katılımcılar tarafından detaylı olarak görüşüldü. Bazı konular fikir birliğiyle kabul edilirken, bazı konularda görüş ayrılıkları ortaya çıktı; tartışmalı konulara oylama yöntemiyle karar verildi.

Grubun kendini yönetim şeklinin hiyerarşik ve dikey bir yaklaşımdan ziyade yatay bir yönetim biçimi olan doğrudan demokrasi prensibine dayanması fikir birliği ile kabul edildi. Tartismalar sonucunda belirlenen, Gezi ruhunu taşıyan ötekisiz birleşim prensibi 42 katılımcı arasından 31 olumlu oy alarak karara bağlandı. Vizyon çalıştayı kapsamında yapılan bu oturum sonucunda grubun vizyon bildirimi şu şekilde belirlendi:

Özgür ve demokratik Türkiye amacına Gezi ruhu doğrultusunda destek vermek üzere, Los Angeles merkezli, doğrudan demokrasi kavramını gözeten, ötekisiz ve lidersiz bir yapılanma dahilinde 2015 yılında yapılacak Türkiye Genel Seçimleri’ne kadar aşağıdaki öncelik alanlarında çalışmalar yapmak:
     Türkiye ve dünyadaki ilgili oluşumlar ile işbirliği;
     Eğitim ve sosyal bilinçlenme;
     Hukuk mücadelesi;
     Maddi destek;
     Operasyon, tanitim ve yayilma

Birinci forumda önerilen grup hedefleri doğrultusunda oluşturulan yukarıdaki öncelik alanlarının her birinin birer çalışma grubu dahilinde çalışılmasına karar verildi.

Forumumuzun ikinci oturumu, katılımcıların bilgi, beceri, uzmanlık, uygunluk, ilgi alanı gibi kriterler doğrultusunda en verimli şekilde katkı sağlayacakları çalışma gruplarını seçmesi ile başladı. Dileyen katılımcılar birden çok grupta yer aldılar. Grup üyeleri, oluşturulan çalışma grubu çemberlerine katılarak birbirleriyle tanıştı ve grup hedefleri hakkında tartışma başlatarak eyleme dönük fikir alışverişinde bulundular. Çalışma gruplarının hedefleri, birinci forumdan ve ikinci forumun ilk oturumundan çıkan önerilerin birleştirilmesiyle aşağıdaki maddeler halinde listelendi:

Çalışma Grubu 1: Türkiye ve dünyadaki ilgili oluşumlar ile işbirliği
     İşbirliği yapılacak oluşumların belirlenmesi (Örnek: osce.net, Milli Merkez Forumu, ABD’deki Houston grubu gibi benzer Gezi oluşumları)
     Mevcut birleşimlere destek, olası boşluklara çözüm arayışı

Çalışma Grubu 2: Eğitim ve sosyal bilinçlenme
     Amerikan halkının ve yöneticilerinin bilinçlendirilmesi
     Oy kullanma bilincinin yaygınlaştırılması
     Los Angeles’tan oy kullanma olanağı
     Türkiye’de sandık denetimi çalışmalarına destek
     Tabana yayılma çalışmaları
     Kişisel sorgulama ve özeleştirilerin teşviki
     Doğrudan demokrasi kavramı üzerine bilinçlendirme
     Eğitim videoları yapımı ve yayılması
     Infographics gibi yöntemlerin araştırılması ve kullanımı

Çalışma Grubu 3: Hukuk mücadelesi
     Obama’ya başvuru yapılması
     Erdoğan’a ABD’den dava açılması
     Gülen’e karşı birlik olunması
     AİHM davalarına destek sağlanması
     Türkiye’deki Gezi mağdurlarının hukuk mücadelesine destek olunması
     Türkiye’ye gaz bombası ithalinin denetimi ve yasaklanması
     Online dilekçe yönteminin kullanılması

Çalışma Grubu 4: Maddi destek
     Fon oluşturmak
     Maddi destekten faydalanabilecek kurum ve oluşumların belirlenmesi
     Halk TV, Ulusal Kanal ve Hayat TV gibi televizyon kurumları

Çalışma Grubu 5: Operasyon, tanitim ve yayilma
     Web sitesi/blog/facebook grubu/e-posta adresi oluşturulması
     Çalışma gruplarının notlarının toparlanması
     Duyuruların üretilmesi ve yaygınlaştırılması
     Belge ve yayınların iki dilde üretilmesi (Türkçe ve İngilizce)

Yukarıda sıralanan ve forum tartışmalarına dayanan maddeler, çalışma gruplarının eyleme dönük tartışmalarında yol gösterici oldu. Çalışma grubu üyelerinin iletişim bilgilerinin gruplar içinde paylaşılmasına, grupların tartışma notlarının diğer gruplara dağıtılmasına ve bir sonraki genel toplantıya kadar grupların çalışmaya devam etmesine karar verildi. Yapılan oylama sonucunda üçüncü Los Angeles forumunun 20 Temmuz 2013 tarihinde aynı yer ve saatte düzenlenmesine karar verildi. Üçüncü forumun program akışı ikişer dakikalık serbest konuşmalar, çağrılı konuşmacıların kısa sunumları, çalışma grubu temsilcilerinin faaliyet bildirimleri ve çalışma gruplarının koordinasyonu olarak öngörüldü.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder