22 Haziran 2013 Cumartesi

İzmir Gündoğdu Meydanı Forum Notları (21 Haziran)

21 Haziran Gündoğdu meydanında ikincisini gerçekleştirilen forumda 20 günü aşkın süredir sürdürülen direnişin değerlendirilmesiyle başladı. Tüm katılımcıların söz aldığı forumda bundan sonraki süreçte bu direnişin nasıl yaygınlaştırılıp, güçlendirileceği tartışıldı. Sokaklara çıkan yüzbinlerce insanın, hangi taleplerle sokağa çıktığı ve her birimiz için anlamı konuşuldu. Bütün bu tartışmaların ışığında alınan karar ve bir sonraki forumda oylamaya sunulacak öneriler belirlendi.

21 Haziran Gündoğdu Meydanı Halk Forumunda Alınan Kararlar:

*Ötekileştirici dil kullanmayalım

*Cinsiyetçi, homofobik, ırkçı ve kadın düşmanı söylemleri kullanmayalım ve buna karşı da mücadele edelim.

*Türkiyenin birçok yerinde yürütülen direnişleriyle de bağlantı kuralım.

*Belirli aralıklarla yerellerdeki forumların temsilcileriyle Gündoğdu Meydanı'nda merkezî forumlar düzenleyelim.

*Mahallelerdeki forumları örgütlemek için yerellerin meclislerini oluşturalım ve bu meclislerin “Parklar Bizim İzmir” sekretaryası ile koordinasyonunu sağlayalım. 

*Baskıyı, şiddeti bir araç olarak kullanan AKP iktidarının yürüttüğü faşist politikaları ve hak gasplarını deşifre ederek müdahale edelim.

*İşçileri, öğrencileri, kadınları, akademisyenleri, hukukçuları, sağlık çalışanlarını ve aslında tüm halkı bu forumda buluşturmanın yöntemlerini belirleyelim.

*Kentimizde tüm yaşam alanlarımız da hak gasplarının, rant politikalarının neler olduğunu belirleyelim ve buna karşı neler yapabileceğimizi de önümüze koyalım.

21 Haziran Halk Forumunda oylamaya sunulmak için öne çıkan öneriler ise:

*Sermayenin kentlerimize rant projeleriyle ve kâr hırsıyla yığmış olduğu AVM'leri boykot edelim. Örneğin sokağa perdemizi asarak üsretsiz ve halka açık sinema gösterimleri yapalım. Ayrıca mahallelere dayanışma (takas) pazarları kuralım.

*Alternatif medyamızı, haber kaynaklarımızı oluşturalım.

*Gençlerin, üniversitelilerin de bu direnişi daha da güçlendirmek adına yoksul mahallelerde halkın yanında olması ve AKP'nin 4+4+4 gerici eğitim sistemi ile yaratmak istediği sorgulamayan, itaat eden, dindar gençlik planlarını bozmak için alternatif eğitimlerin verilmesini sağlamak için adımlar atalım.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder