27 Haziran 2013 Perşembe

Bahçelievler Dayanışması Forum Notları (20-24 Haziran)


ORTAK GÖRÜŞ: ÖRGÜTLENMELİYİZ…
Taksim Dayanışmasının çağrısıyla otuz beş ayrı noktada düzenlenecek olan forumlardan bir olan Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı forumu ilk olarak 20 Haziran 2013 Pazartesi günü saat 21.00 da başlayan forumumuz yaklaşık iki saat sürdü. Öncelikli olarak forumda Gezi Parkına yapılan saldırının aslında yaşam alanına yapılan bir saldırı olduğu;  bunun da halkın öfke patlamasına yol açtığı ve apolitik denilen gençliğin politikleşmeye başladığı ifade edildi. Forumlar yaparak; bir halk demokrasisinin oluşturulmaya çalışıldığının altı çizilerek; bu forumlarda birbirimizi dinleme ve düşüncelerimizi özgürce ifade edebilme olanağına kavuştuğumuz belirtildi. Bundan sonrası için nasıl bir yol izleyeceğimizi konuşma önerisiyle forumdaki katılımcılara söz verildi. Foruma katılanlar söz alarak görüşlerini belirttiler.
-          Katılımcı: “Toplumsal muhalefetle bu halk yapılan bütün baskılara karşı çıktı; Taksim direnişi, toplumun bütün kesimlerine yönelik saldırılara karşı yapılan bir halk hareketidir. Toplumsal bir uyanıştır.” dedi.
-          Bir kadın katılımcı: “Taksim direnişine kadın olduğum için gittim. Kadınlara yönelik yapılan baskı uygulamalarına meydan okumak için gittim. Memleketimde siyanürle altın arandığı için gittim.” dedi.
-          Bir başka katılımcı “21. yy ekolojik olayların tetiklediği bir mücadele yüzyılı olacak. Belgrat ormanlarının talan edilmesi, yeşil alanlarının yok edilerek havaalanı inşaatlarının yapılması gibi konuları göz önünde bulundurarak Taksim Dayanışması toplumsal muhalefeti bütünleştiren bir yapı oluşturmalı” diyerek görüşlerini belirtti.
-          Gezi parkı direnişçisi olan bir başka katılımcı örgütlenmenin gerekliliğine vurgu yaparak “Örgütsüz olarak başladık; ama bu işi örgütlenmeden devam ettiremeyiz, örgütlenmemiz gerekiyor ve somut bir yere varmamız gerekiyor. Gezi Parkı olaylarında ve ertesinde hepimizin birleşmesi beni çok mutlu etti. Bu olaylar bizim dağınıklığımızı ve yalnızlığımızı yok etti.” dedi.
Forum sonucunda mahalle komiteleri oluşturulması, bir meclis oluşturma ve iletişim ağı oluşturmak üzere Facebook ve Twitter üzerinden Bahçelievler Dayanışması grubu kurulması kararları alındı. Foruma ertesi gün yine Milli Egemenlik Parkında 21.00’da bir araya gelmek üzere karar alınarak son verildi.

21 HAZİRAN 2013 CUMA
Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı Forumu yaklaşık 50 -60 kişilik bir katılımcıyla saat 21.00 da toplanmıştır. Forum çevresinde toplanan bazı grupların formun güvenliğine tehdit oluşturabileceği düşüncesiyle 15 – 20 dakikalık ayakta bilgilendirmeler yapılmış, oluşturulan sanal iletişim ağları hakkında bilgiler verilmiş ve gönüllülerden oluşan Bahçelievler Dayanışması Komisyonu belirlenmiştir. Forum; hafta sonu güvenlik düzeyi daha yüksek bir park araştırması yapmak, Taksim Dayanışması’nın çağrı yaptığı anma programına ve diğer Sivil Toplum Kuruluşlarının düzenleyecekleri miting ve organizasyonlara katılımın sağlanabilmesi için bir sonraki toplantıyı 24 Haziran 2013 Pazartesi günü gerçekleştirmek üzere bitirilmiştir.

22 – 23 HAZİRAN 2013
Cumartesi günü Bahçelievler Dayanışması Komisyonu saat 15.00 – 17.00 saatleri arasında mazeret bildiren üyeler haricinde toplanmıştır. Forumun güvenli toplanabilmesi için çözümler tartışılarak Pazar günü komisyon içerisinde ki bazı gönüllü arkadaşlarımız tarafından çevre araştırılması yapılmasına ve sonrasında nihai toplanma yerinin belirlenmesine karar verilmiştir. Toplantı da foruma taşınması düşünülen konular belirlemiş, komisyon çalışmaları tartışılmış, katılımcı çoğunluğu için yöntemler üzerine fikir birliğine varılmış ve Taksim Dayanışması’na temel anlamda iletilmesi düşünülen içerik belirlenmiştir. Komisyon Taksim Dayanışması hareketinin çıkış noktası ve bugün gelinen noktada kitlesel bir harekete dönüşmesi konusunda görüş ve heyecanlarını paylaşmıştır. Pazar günü gönüllü komisyon üyeleri tarafından Bahçelievler civarındaki alternatif parklar incelenerek bir sonraki forumun Bahçelievler Soğanlı Mah. Levent Kırca – Oya Başar Parkı’nda düzenlenmesi kararı alınarak forum için oluşturulmuş iletişim ağlarında katılımcılara bildirilmiştir.

24 HAZİRAN 2013 PAZARTESİ
Bahçelievler Dayanışması Forumu’nda Komiteler Oluşturuldu
Bahçelievler Dayanışması Forumlarının üçüncüsü 24 Haziran Pazartesi günü yeni forum parkı olan Soğanlı Levent Kırca-Oya Başar Parkı’nda gerçekleştirildi. Forum katılımcılarına komisyon toplantılarında alınan kararlar ve konu başlıklarının iletilmesinden sonra geriye dönük forumlarda görüşülen konuların ele alınmasıyla başladı. Ardından forum katılımcıları ilgili konularda söz alarak düşüncelerini dile getirdiler.
-          Söz alan katılımcılardan biri: “Türkiye’nin en büyük sorunu işsizlik ve emperyalizmdir. Bu emperyalist zincir bu forumların yarattığı örgütlenmeyle kırılacaktır. Gezi Parkı olayları da bize bu anlamda yardımcı oldu. Tüm halkı bütünleştirdi. Diktatörler ne kadar baskı yaparsa yapsın halkın gücüne karşı koyamaz. İşimiz forumlara devam ederek; toplumun geleceğini düşünmek olmalıdır.” dedi.
-          Gezi parkı olaylarında gözaltına alınan bir katılımcı, arkadaşlarının gözaltı sırasında polisten şiddet gördüğünü, kendisinin ise şiddet görmediği için şanslı olduğunu belirtmesine ek olarak polisin sendikalaşma hakkının olması gerektiğini önerdi. “Polise uygulanan politika polisi vahşileştirmekte ve canavarlaştırmaktadır. Polisi vahşileştiren bu sistemdir. Bu bir sistem sorunu; bu değişmeli” diyerek görüşlerini belirtti.
-          Bir başka katılımcı “Gezi Parkı gençleri politikleştirdi. Bu olaylar sistemin bugüne kadar baskı altına aldığı kişilerin artık başkaldırdığı bir durumdur.” dedi.
-          Üniversite Öğrencisi bir katılımcı: “Okumuş İnsan Halkın Yanındadır” kampanyasıyla Halkevleri Yaz Okulları’nda çocuklara ücretsiz dersler veren üniversiteliler adına konuşarak üniversiteli katılımcılardan kampanyaya destek istedi. Halkevlerinin düzenlemiş olduğu bu yaz okullarının hâlihazırda mevcut hükümet tarafından devam etmekte olan gerici eğitimlere karşı bir alternatif olabileceğini belirtti.
-          Doğa sporları ile ilgilenen bir katılımcı; talep gelmesi halinde forum katılımcılarına yaş gruplarına göre gönüllü olarak spor faaliyetleri düzenleyebileceğini belirtti.

A.     Forumda Alınan Kararlar

-          Forumun bundan sonra Levent Kırca-Oya Başar Parkı’nda gerçekleştirilecek.
-          Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi, Soğanlı Mahallesi ve Yayla – Basın Sitesi – Siyavuşpaşa Mahallesinde halk komiteleri oluşturuldu.
-          Alınan kararların Taksim Dayanışması’na iletilerek dayanışmanın önerileri alınacak.
-          Direnişin ardından yapılabileceklerle ilgili bildiri ve broşür bastırılacak.
-          Ertesi gün gerçekleştirilecek foruma broşür örneği getirilerek katılımcılara sunulacak.
-           
B.      Forumda Dile Getirilen Öneriler

-          Forum duyurulması ve yaygınlaştırılması,
-          Forumların tüm Türkiye çapında belli bir formata dönüştürülmesi ve ortak sorunların saptanması,
-          Forumumuzda birlik ve beraberliğin sağlanarak daha geniş kitlelere ulaşılması ve paylaşımların artması için piknik, kahvaltı, çay saati vb. ortak organizasyonlar yapılması,
-          Komiteler oluşturulurken genç arkadaşların katılımının arttırılması, herkese eşit şekilde yaklaşılarak herhangi bir ayırım yapılmaması,
-          Gençler ve Sivil toplumun bir örgütte toplanması,
-          Destek olabilecek televizyon kanallarından forum ile ilgili bilgilendirme yapılması ve forum yeriyle alakalı olarak internet blog’larına bilgiler verilmesi,
-          Bahçelievlerin Sesi Gazetesi’nde forumların haber olarak yer alması.
Forum ertesi gün yine saat 21.00’da gerçekleştirilmek üzere sonlandırıldı.

Her Yer Taksim, Her Yer Direniş…
#DirenTürkiye

https://twitter.com/BhclevlerDynsma

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder