22 Haziran 2013 Cumartesi

Cihangir Parkı Forum Notları (21 Haziran)


21 HAZİRAN
KONUŞMACILARDAN NOTLAR

LEVENT
Parklarda olanlar
Genel olarak ülke genelinde 150 parkta forumlar oluşturuldu.
Yoğurtçu Park’ta 3000 kişi katılım gösterdi. Parkta konuşulanlar özetle;
o   Koalisyon kurulması
o   Sözcülerin belirlenmesi
o   Komünlerin oluşturulması
o   Devrim Market
o   Sanat atölyeleri
o   Çadırların kurulması

Maçka Park’ta 800-900 kişi katılım gösterdi. Özetle,
o   Demokrasi konsüsü oluşturulması
o   Rutinleşme aşamasındalar.
o   Bir facebook sayfası oluşturulmuş. https://www.facebook.com/MackaParkiPlatformu
o   Bir blogspot oluşturulmuş.
o   http://parklarbizim.blogspot.com/2013/06/macka-park-forumu-19-haziran.html

Cihangir Park’ta 200 kişi.
o   Bir heyet ve liderin eksikliği
o   Kurul oluşturulmasının gerekliliği
o   Çadırların oluşturulmaması
o   Eylemlere karar verilmesi 

Abbasağa’nın provoke edilmeye başlandığını ve önlemler alınması gerektiği.

AHMET

SOMUT ÖNERİ
ILKYARDIM EĞİTİMİ Cumartesi saat 15:00

ONUR
Tayyip Irlanda’da yapılan bir psikoanaliz sonucu başarı sendromuna (KUBRİK)  yakalandı.
Polis baskısının halklar üzerinde oluşturduğu korku ve vahşet.
Kamu zararları: Örnek olarak protestolar sırasında Taksimde ve diğer bölgelerde Tayyip’in tersine vatandaşların birbirlerini kamu mallarına zarar vermemeleri için uyardıklarını söyledi.
Parklardaki farklı gruplar: Antikapitalist Müslümanlar, BDP, TKP, Femen.
Direnişin politikleştirilmesinden ve kutuplaştırılmasından duyulan kaygının yaratacağı direnç eksikliği.

HARUN
Direnişin 3 önemli teması

Yanyanalık- Yurttaşların protesto ve eylemlerde yanyana durarak direnişi güçlendirmeleri.

Sosyal Paylaşım- Eylemlerin, oluşum ve ihtiyaçların sosyal medyada doğru kanallarda verilmesinin önemi ve devamının sağlanması.

Fikirleşme – Forumlarda oluşturulmaya başlanan ortak fikirler.

KAAN Taksim Dayanışma’dan
27 gün öncesinden itibaren çok aşama kaydedildi.
o   Gezi öncesi mücadele geçmişi
o   3 yıl önce başlayan sigara ve masa-sandalye yasaklarının kentsel dönüşümü hızlandırılmış olması
o   EMEK – İNCİ – TARLABAŞI ’nın Gezi’nin temelini oluşturması.
o   Kentsel dönüşüm adı altında dönen rant kaygısı. AÇIK OLARAN HALKA AİT OLANIN ÖZEL ŞİRKETLERE SATILMASI VE HALKIN ELİNDEN ALINMASI.
o   HES Mücadelesi – Hidro-Nükleer savaş
o   İki önemli film: ‘ANADOLUNUN İSYANI’ ve ‘EKUMENOPOLİS’

o   FORUMLARDA KAZANIM OLUŞTURULMALI!

GÖKÇE
o   Sivil Toplum Olgusu’nun oluşturulması
o   Baskı örgütlerine karşı istikrarlı duruş
o   TC demokrasisinin hala genç bir demokrasi olduğu ve forumlarda demokrasi olgusunun da güçlendirilmesinin gereksinimi
o   Ülkedeki itaat-şeriat geçmişinin demokrasinin önünü din ve baskı rejimiyle tıkaması
o   Sendikaların yetersizliğinin Gezi’deki bütünleşmeyi de etkilemiş olması
o   Şu andaki siyasetin etnik köken, cinsel ayrımcılık, görüş farklılıklarından beslendiği ve Gezi’nin bunun karşısında daha sağlam durması gerektiği
o   Atatürk primiyle yalnızca elitist topluma hitap eden CHP’nin ana muhalefet olarak pasifliği ve yetersizliği

SOMUT ÖNERİ
o   Seçimlerde dışarda kalıp meclise giremeyen partilere destek. Bunun için birebir görüşmeler sağlanabilir, anketler tertiplenebilir.
o   Sosyal medyada doğru örgütlenmenin önemi

CÖMERT
Abdullah, Ethem, Mehmet ve diğer kaybedilenler ve yaralananların anılması.

SOMUT ÖNERİ
o   Meclise girilmesi ve serbest kürsü oluşturulması.
o   Forumlarda diğer forumlarla biraraya gelecek sözcülerin belirlenmesiç
o   Bağımsızların meclise girişinin daha kolay sağlanması.
o   Forumlarda hedef belirlenmesi.

YEŞİM
Amerika’da yaşıyor.
Dış basın. Gezi olaylarının dış basına doğru yollardan yansıması.
Sivil itaatsizliğin oluşmuş olması ve bunun devamının önemi.
Kitap : JEAN SHARP ‘Diktatörlükten Demokrasiye’
SOMUT ÖNERİ
o   ABD’ye bilgi aktarımı
o   AKP’nin yabancılardan gördüğü destek ve dış medyanın olayların AKP tarafından manipüle edilmiş halini dünyaya tanıtması.

BABA
Kuzey Fransa’daki Chartre Katedrali’inin ekonomik güçlükler yüzünden yıkılmış olması. AKP’nin de geleceği noktanın da buna benzerlik oluşturması.

OKTAY
Martin Luther King ‘Bir hayalim var’
Yurttaş haklarının benimsenmesi.
Sessiz kalınmamalı.
Planlı ve sakin hareket edilmeli.

ANNE
‘Terliğimle yanınızdayım.’

EZGİ
#okumusinsanhalkinyanindadir
www.kollektifler.net

CUMARTESİ 19:00 Abbasağa’da Üniversiteler Forumu
            Konuşulacaklar
o   Mahallelerden gönüllülerin katılımının sağlanması
o   Kırtasiye
o   Sağlık
o   Tasarım enstitüleri
o   4+4’e alternatif eğitim için workshoplar oluşturulması

FUNDA
2007’de ‘Vapurlarımı vermiyorum.’ Eylemleri.

SOMUT ÖNERİ
o   Daire oluşturulması ve alt grupların kurulması forumların daha efektif ve hızlı ilerlemesini sağlayacaktır.
o   İlan panosu

HALİL
Yeni Medya
Hükümet’ten Siber alem saldırısı: Gezi hakkındaki haberler siliniyor ve Gezi’nin tarihi değiştiriliyor.

SOMUT ÖNERİ
o   COPY PASTE yapılarak yayınlanan haberleri bir WORD dosyasında toparlayarak sosyologlara, tarihçilere ulaştırılması.

EYLEM

SOMUT ÖNERİ
o   Sağlık sorunlarının tartışılarak bilinçlendirme çalışmaları yapılması.
o   Gezi hukuku izleme platformu Gezihukukuizleme@gmail.com
o   Barolar Odası ve Tabibler odasının  çalışmalarının izlenmesi.
o   İç koordinasyonun güçlendirilmesi
o   Hukuk grubu oluşturulması
o   DİRENFORUM
o   HERZEMİNFORUM

ÖZLEM

SOMUT ÖNERİ
o   Küfürün kullanılmaması, yüzde 50’yi dışlamayıcı söylemler kullanılması.
o   Forumlara yanında en az iki insan getirmek
o   Forumlar öncesi yoga, film izleme gibi yapılabilecek aktiviteler.
o   Gölgelik çadırların kurulması
o   Uzun vadede oluşabilecek partilileşmenin zamanla temellerinin atılması.
o   Seçim barajının aşağı çekilmesi için çalışmalar yapılması.

UMUT
Cem Uzan örneği!!

SOMUT ÖNERİ
İletişim
o   Tophane, Tarlabaşı, Kasımpaşa gibi mahalle sakinleriyle toplu görüşmelerin sağlanması
o   Eğitimlerin çoğaltılması
o   İletişim-tıp- hukuk gruplarının oluşturulması

DEVRİM  Sol Yeşiller Partisinden

Homojenleşme.
o   Şiddet yöntemi uygulayan ve fetişisizmle hareket edenlere çizilmesi gereken kesin çizgi.
o   Katılımcı demokrasinin gelişmesi.
o   Sivil itaatsizliğin önemi ve devamı.
o   Öz savunma hakkının gelişmesi.

SOMUT ÖNERİ
Ilımlı AKP sempatizanlara ev ziyaretlerinin yapılması.

MUZAFFER

SOMUT ÖNERİ
o   Sinematek kurulması.
o   Sinema grupları.
o   Toplu film gösterimleri.

MEHMET
Bencillik karşıtı duruşun devamı.

KIZILCA

SOMUT ÖNERİ
o   Çalışma grup listeleri
o   Koordinasyon grubu
o   Şiddete hayır eylemleri
o   Forumlar arası raporlama
o   Eğitim kurumlarının kurulumu
o   Ortak mutfaklar
o   Takas pazarı
o   Mikro ekonomi
o   Mitinglerin kararı
o   Yönetem tartışmaları
o   Çoğunluğun karar vermemesi

EGEMEN
Teknolojinin direnişe katkısının toplum dönüşümünü sağlayabilmesi.
Çalışma varoluşun devamını getirir.
Ekonomik oluşumlar.

Nasıl beraber kalınır
Bilimsel bakış açısı.
Siyasi harekete dönüşecekse sağduyuyla hareket edilmeli. Felsefi, dini, etnik gruplaşmalar yerine farklılıkları tanıyarak etik anlayışla grupların tanışması ve birbirinden öğrenmesi.

Tıbbi gibi insani ihtiyaçların karşılanması.
Farklı grupların tanışması.
Doğru mücadele tekniği.

‘Bir kapı aralandı fakat o kapının anahtarı kapıyı halen açamıyor. Yeni bir anahtar bulunmalı.’

BİNNAZ
Cihangir Parkın peyzajının tertiplenmesi.

ALEKSANDRA
Kütüphane kurulması.
‘Starbucks önüne damacana kahve’ eylemi.
Brezilya örneği.

İDİL
Tophaneli ile iletişim, onlara yakın vadede diyalog kurulması.

SOMUT ÖNERİ
o   Direnişe karşı olanlarla iletişime geçilmesi için oluşturulabilecek platform.
o   Fikir savunmasının workshoplarda eğitiminin verilmesi.

‘Fikre direnci olanın direnişe uyumu yoktur.’

Değişim.
‘İktidar yıllarca halkın kalbine hitap etti ve halk anlaşıldığını hissetti. Direnişin de ilerleyebilmesi için oluşturulması gereken ortak algı budur.’

CANDAŞ
Polis korkusu aşıldı.
Psikolojik baskıya karşı oluşturulması gereken duruş.
Dayanışmanın 4 maddesi halen karşılık bulamıyor.

SOMUT TALEP
Şeffaf hükümet
Koltuk sevdası üzerine yapılan politikanın Tayyip inse bile devamının olacağı. Bu nedenle şeffaf hükümet oluşturulması.

OZAN
Tepkinin cinsinin ne olduğunun önemi.
“Kinle yürüme!”
‘‘Kan kanla temizlenmez.’’
‘‘Halk ‘kime oy verelim’ diye düşünüyorsa bilinçlenmiş demektir’

TOLGA
Ankara ve diğer illerdeki olayların unutulmaması ve hep anımsatılması.
Dinleyicilerin not tutarak katılımlarını devam ettirmesi.
Çöplerin bireysel olarak toplanması.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder