22 Haziran 2013 Cumartesi

Açık Demokrasi Türkiye'den Mektup


Günlerdir Parklar’da toplanarak, #DirenGezi hareketinden, bir toplum olarak öğrendiğimiz dersleri en olumlu ve yapıcı şekilde eyleme koymayı amaçlayan tüm arkadaşlarımıza, yenisi seçilene kadar adı “Açık Demokrasi Türkiye” olan hareketimizden selam ederiz.

Ülkemizin, anayasamız ile garanti altına alınan düşünce özgürlüğü, laik devlet, refah, modern bir demokrasi gibi taahhütlerini yerine getirememiş olması, yıllardır bizlerin başlarının eğik dolaşmasına ve içlerinin kaçıp kurtulma isteğiyle dolmasına neden oldu. Çoğumuz birkaç hafta öncesine kadar, bize borcunu ödememiş bu ülkeye bir borcumuz olamayacağını düşündük. Kalan kısmımız ise, bu borcu üstlenip ödemeye kalktığında; mevcut siyasi arenanın kirlenmişliğinde kendine bir yer olmadığını gördü. Oysa artık, dünyada eşi benzeri görülmemiş ve eminiz ki tüm dünyaya örnek olacak bu sivil direnişin ardından, insanımız yeni yolların da olduğunu görmeye başladı. Günümüz teknolojisini etkili biçimde kullanan büyük bir insan topluluğu, kendi örgütlenmesini kendinin başarabileceğini ve bu muhteşem ülkeye emir kulu olmadan da hizmet edebileceğini anladı. Şimdi bu anlayışı bir sistematiğe oturtmanın ve uygulamanın zamanıdır. Açık Demokrasi Türkiye’nin de soyunduğu görev tam olarak budur.  

Bizler, farklı siyasi görüş, yaşam tarzı, etnik köken ve anlayışlara sahip insanların birarada barış ve huzur içinde, baskı ve dayatmalara maruz kalmadan yaşayabileceğine inanıyoruz. Açık Demokrasi Türkiye, insanlarin sosyal medyada bir araya gelerek, insanca yaşamın olmazsa olmazlarını tespit edebilecekleri ve bu tespitleri hayata geçirmek icin organize olabilecekleri bir platform olma hedefiyle yola çıktı.

Eylemlerin daha ilk günlerinde, sokaklarda süren direnişi yaymak ve ivme kaybetmeden fikirlerimizi paylaşıp, uygulayabileceğimiz bir platform oluşturmak amacıyla kurulan facebook sayfamızdan yurtiçi ve yurtdışında, daha yirmi gün dolmadan 200.000’e yakın kişiye ulaşıldı ve 7000 kişi çalışmak için aramıza katıldı. Sayımız arttıkça, tek bir noktada organize olamayacağımızı bildiğimizden spesifik konular için atölyeler yarattık. Şu an koordinasyonu sağlayan ana atölye altında, halkla ilişkiler, söylem, strateji, internet altyapısı, kurumsal kimlik, sosyal medya, finans, hukuk ve politika belirleme gibi atölyelerimiz aktif bir şekilde çalışmaktalar. Yurtiçi ve yurtdışında bu hedef için çalışan tüm grup ve oluşumlarla dirsek teması sağladık ve bu teması hiç kaybetmeyeceğimize,hatta gerektiğinde bu oluşumlarla organik bağlar kurabileceğimize dair irademizi ortaya koyduk. Açık Demokrasi Türkiye hareketinin, sadece internet üzerinden yapılanan “sanal” bir oluşum olmadığını da 19 Haziran’da İzmir’de, 22 Haziran’da da İstanbul ve Ankara’da 600 civarı katılımla yaptığımız ilk toplantılarla kamuoyuna duyurmuş olduk.

Bu atölyelerin çalışma prensiplerinde en çok önem verdiğimiz nokta karar alma şeklidir. Bize göre, karar alma sürecinde, görüşülen konular hakkında herkesin fikri alınarak uzlaşmaya varılması amaçlanmalıdır. İşte bu çalışma prensibine bağlı kalarak, bu hafta ana sayfamızda tartışma ve sonrasında oylamaya açılacak, Söylem Atölyesi’nin emekleriyle oluşturulmakta olan ve ADT’yi tanımlayan ilk metnin taslak halini sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

1. Açık Demokrasi Hareketi; ülke yönetiminde söz sahibi olmaya aday, tüm politik ve ekonomik çıkar gruplarından bağımsız, yalnızca halkın çıkarı doğrultusunda hareket eden, sosyal medyada, halkın katılımıyla oluşturulmuş alternatif bir yapılanmadır.

2. Açık Demokrasi Hareketi hiçbir kurum, kuruluş veya siyasi partiye bağlı olarak çalışmaz. Hareketin amaçları doğrultusunda diğer sivil toplum örgütleriyle fikir ve eylem birlikteliği yapabilir.

3. Tüm fikirlerin eşit şekilde değerlendirilmesine ve kendini sürekli geliştiren şeffaf bir örgütlenme modeli oluşturmaya öncelik verir. Çalışmalarını hukukun ve bilimsel düşüncenin üstünlüğünü gözeterek yapar.

4. Temel hak ve özgürlüklerin korunması, doğru ve tarafsız bilginin oluşturulması ve yaygınlaştırılması için çalışır. Toplumu oluşturan alt kimliklerin haklarını, hiçbir ayrım gözetmeden tarafsız bir tutumla savunur. Bu yolla, devamlı olarak toplumsal bilincin arttırılmasını amaçlar.

5. Çalışmalar ve tartışmalar, hareketin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak atölyelerde yapılır. Bu atölyelere herkes katılabilir, sağduyulu bir şekilde, tartışma konuları açabilir ve oya sunmayı önerebilir.

6. Mevcut siyasi kalıpların ve kutuplaşmanın dışında, yeni ve bağımsız bir dil geliştirerek, farklı görüşlere sahip insanların ortak bir akılda uzlaşmasını sağlamayı amaçlar.

7. Hareketin belirlenmiş bir lideri yoktur. Örgütlenme şeması içinde seçilmiş yöneticileri, temsilcileri ve sözcüleri olacaktır.

8. Hareketin sürekliliği için gerekli olan maddi kaynakların oluşturulması ve kullanılması şeffaflık ve katılımcılık ilkelerine göre yapılır. Hareketin bağımsızlığına gölge düşürecek maddi kaynak teklifleri kabul edilmeyecektir.Özgürlüğümüzü kazanmak için hangi şekillerde ve nerede çalıştığımız hiç önemli değil. Artık biliyoruz ki, milyonlarca kişi bunun için çalışıyor. En önemli nokta, bu milyonların, demokrasinin olmazsa olmazı olan sandık başına gidildiğinde de aynı toplu bilinç ve birliktelikle hareket edebilmesi. Bu milyonları koordine etmenin tek yolunun da internet ve sosyal medya olduğu artık ispatlandı. Biz ve bizim gibi internet üzerinden bu organizasyonu yapmaya aday oluşumları lütfen ciddiye alın ve destek olun.

Hepinizi Açık Demokrasi Türkiye olarak tekrar selamlıyoruz…

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder