25 Haziran 2013 Salı

Koşuyolu Parkı Forumu Notları (24 Haziran)

Koşuyolu parkı dayanışmasının forumunda alınan kararlar ve görüşülen
konular,

Kararlar
1-Forum adının "Koşuyolu parkı dayanışması  " olması oylamayla kabul edildi,
2-Şimdilik her gün saat 21.15'de toplanılması  çoğunluğun isteğiyle kabul edildi,
Konular

3-Her apartmanın kapısına toplantı duyurusunun asılarak katılımın arttırılması,
4-Bir çok polisin çok şeyden haberi olmadığı, onların bilinçlendirilmesi,
5-Olabildiğince barışçı bir şekilde tepkili olunması,
6-Ekonominin çok önemli olduğu, alışverişlerimizin doğru yerlerde yapılması gerektiği,
bu konuda bilgilendirme, tüketimin azaltılması, kredi kart kullanımının azaltılması,
7-Örgütlemeyi yapmadan önce bir anket yapılması, halka "sen bu hareketi niçin destekliyorsun"
diye sorup ona göre adım atılması,
8-Katılımın yükseltilmesi, güçlü ve sürekli kılınması, toplantıları cazip hale getirmek, Gezi ruhunu da
yaşatmak için Gezi'dekine benzer kütüphane kurulması, sanatçı söyleşileri, her gün yayınladığımız şiirlerden en fazla oy alanın burada okunması vb. etkinliklerin yapılması,
9-Meclis oluşturulması. Taleplerimizin tartışılıp açığa çıkartılması, şu anda direnen Dikmen-
Tuzluçayır, Sarigazi, Gazi mahallelerinin kentsel dönüşüme karşı direndiklerinin unutulmaması,
10-Duvar gazetesi çıkartıp, kararların parkta asılması,
11-Forumu dertleşme ortamından çıkartıp somut şeylere kafa yorulması, AKP'nin yalanlarını, çelişkilerini vurgulayan resimlerin, sözlerin vurgulanması,
12-Bizim için Taksim dayanışması kararlarının  şiar olması,
13-Çalışma gruplarının kurulması. Çalışma grupları kendi aralarında çalışıp tespit ettiğimiz karar gününde çalışmalarını anlatması. Tartışma ve karar günleri tesbit edilmesi,
14-Tatile gitmeyip, oy kullanılması,
15-Oylamanın çok demokratik olmadığı, parlamenter sistemlerde birbirimizin ikna edilmesi gerektiği, ayrıştırmanın en aza indirilmesi. Validebağ'ın, Gazhane'nin, Haydarpaşa'nın korunması,
16-Seçim sandıklarının korunması için eğitim alınması. İnternet dışından da iletişim olması,
17-Yalova'da ki canlı ağaç müzesinin satılması konusunu Yalova halkına anlatıp onlara görev verilmesi,
18-Becerilerimizin geliştirilmesi,
19-Gezideki acılar ve kayıplar konusuna destek olunması, hastane ziyaretleri yapılması,
20-İstanbul için ele ele sloganı ile erkin harekete geçirilmesi,
21-25 yaş altına daha çok söz hakkı  verilmesi,
22-Felsefe, edebiyat atölyeleri kurulmaıs, fotoğraf sergileri açılması, daha etkin karşı örgütlenme yapılması,
23-İnternetin çok güçlü bir araç olduğunun anlaşıldığı, polisi serbest bırakan hakimin teşhir edilmesi ,
24-Parkda her gün masa kurulması, duvar gazetesi yapılması,
25-Duruşmalara katılınması, yaralılarla irtibat kurulması,
26-Çalışma grupları kurmak üzere yarın akşam 21:15 de buluşulması.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder