28 Haziran 2013 Cuma

Buca Güzelyalı Forum Notları (26 Haziran)

26.06.2013 tarihli Güzelyalı Forumu'nda alınan kararlar ve öneriler:

27 Haziran Perşembe günü oturum olmayacak. Bir gün ara verilecek.

28 Haziran Cuma günü Göztepe Parkı’nın açılışından sonra toplanılacak. 18.30'da köprü ayağında toplanıla
cak, buradan çıkarak saat 19.00’da parkta olunacak.
29 Haziran Cumartesi günkü genel eylem için Konak Bahri Baba’da 18.30’da toplanacağız. 19.00’da yürüyüşe başlayacağız. Saat Kulesi'nde kısa bir süre kitap okuma gibi etkinlikler yapılacak. Saat 20.30’da Gündoğdu’daki etkinlik başlayacak. Her forum kendi güvenliğinden sorumlu olacak. Güzelyalı’dan katılanlar siyah ampülle geleceğini belirtti.

Genelde diğer forumların haftanın 3 günü toplanıldığı belirtildi. Hangi günlerde yürüyüş ya da forum yapılmasıyla ilgili kesin kararların alınması sonraki foruma ertelendi. Forum ve yürüyüşün birbirini desteklediği görüşü aktarıldı.

30 Haziran Pazar günü için planlanan, İnciraltı’nda Expo istenmemesine yönelik piknik için çalışma grubu belirlendi. Çalışma grubunda Ulaş, Nehir, Özlem, Nilüfer, Savaş ve Melike görevlendirildi. Piknik ile ilgili basılan afişler çeşitli yer ve duraklara yapıştırılmak üzere forumda isteyenlere dağıtıldı.

30 Haziran Pazar günkü pikniğe Duvara Karşı Tiyatro Grubu ve Asfalya Müzik Grubu geleceğini söyledi.

Yalıçapkını İnciraltı’ndaki lagüne özgü bir kuş türüdür. Lagüne müdahale ile onların yaşam alanının tehdit altında kaldığı belirtildi.
http://www.expoizmir.org.tr/ adresinden Expo ile ilgili süreci takip edebilirsiniz.
Forumun başında Şehir Plancıları Odası tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını Nehir Yüksel yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:


“Balçova-İnciraltı alanında 400.000 hektarlık alan Expo için önerilmektedir. Yapılacak olan turistik oteller, AVM (110.000 hektarlık), liman ve yapımı hız kazanacak İnciraltı-Çiğli arası tüp geçiti yapımı İnciraltı ve İzmir’e zarar verecektir. Alanın biyolojik çeşitliliğine, tarımsal alanlarına zarar vererek şehir planına uygunluğu önemsenmeyen bir planlama olmuştur. 10.03.2010 tarihli eski Tarımsal Üretim Genel Müdürlüğü’nce verilen ve 17818 sayılı işleme karşı açılan davada mahkemenin verdiği karar doğrultusunda söz konusu işlemin devam edilmesi ile 5403 sayılı Toprak Kanunu uyarınca bölgenin tarımsal alanın korunması gerekir. 17.08.2011’de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonunun iptali istemiyle Danıştay 6. Dairesi’nde Odamız tarafından açılan davada, mahkemenin 14.11.2012 tarihli kararı ile Kültür ve Tabi Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan görüş alınmadan onaylanan çevre düzeni planı revizyonun hukuka uygunluğu bulunmadığından yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. “6324 sayılı Expo Alanı Hakkında Kanun” 17.08.2011 onaylı tarihli 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu yürütmenin durdurulması ile hükümsüz kalmıştır. Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planlarının öncelikle usul yönüyle iptali gerekir.”

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder