23 Haziran 2013 Pazar

Üsküdar Doğancılar Parkı Forum Notları (23 Haziran)

23 HAZİRAN 2013 ÜSKÜDAR DOĞANCILAR PARKI FORUM NOTLARI

A. PAYLAŞIM VE DUYURULAR
Hergün toplanma gerekliliği tekrar hatırlatıldı.
22 Haziran Taksim Dayanışması Karanfil Eylemi’nde yaşanan olumsuzluklardan bahsedildi. Polisin kitleyi arka sokaklara sürüp plastik mermi kullanması üzerinde duruldu.
23 Haziran Trans Onur Yürüyüşü’nün değerlendirmesi yapıldı ve 30 Haziran Saat 17:00’da Taksim’de gerçekleşecek olan LGBT Onur Yürüyüşü hatırlatıldı.
Hemzemin forum postasının 2. sayısının çıktığı hatırlatıldı ve hemzeminposta.org adresinden PDF formatında indirilebileceği bilgisi verildi.
Enerji ve zamanın yerel seçimlere yönlendirilmesi ve Üsküdar’dan AKP tabanının politik çekincelerini gidererek onları da kucaklayacak bir adayın çıkarılması fikri paylaşıldı.
Her kesimi kucaklayacak bir Büyükşehir Belediyesi adayı çıkarma gerekliliği fikri paylaşıldı.
‘Genç ve korkusuz’ direnişçilerle ‘yaşlı ve deneyimli’ direnişçiler arasındaki uyuşmazlıkların giderilip aralarında işbirliği sağlanması gerekliliği üzerinde duruldu.
Öneri ortaya koyarken finansı düşünmeyip bu konunun hallediliş biçiminin Gezi Parkı’ndaki gibi ele alınması gerektiği belirtildi.
Vegan mutfağın Salı akşamı açılacağı ve dileyenlerin meyve, kuruyemiş, simit, mısır, zeytinyağlı yemek gibi hayvansal ürün içermeyen kolay yiyecekler getirebileceği duyuruldu.
Vegan mutfak, kitap değiş tokuşu, sunum ve seminerler gibi etkinliklerle dayanışma pratiklerinin artırılması gerekliliği belirtildi.
Tencere-tava eylemlerinin Üsküdar’daki AKP yönelimli seçmen kitlesine antipatik geldiği ve tarihsel travmalarla birleşerek tencere tavanın darbe bekleyen insan eylemi olduğu düşüncesine sebep olduğu belirtilerek bu eylemlerin durdurulması gerektiği belirtildi.
Seçim barajının kalkması gerekliliği hakkında seçmen kitlesinin aydınlatılması üzerinde duruldu.
Mimarlar Odası’nın uyarısına rağmen Taksim’in yayalaştırılması projesinin meclisten oybirliğiyle geçtiği hatırlatıldı.
Tartışılan konuların hayata geçmesi konusunda geç kalındığı uyarısı yapıldı.
Kamusal alanlara sahip çıkma bilincinin oturtulması gerektiği, son 1 ayda yaşananların toplumsal bir çığlık olduğu ve çığlıkta ahenk aranamayacağı, konuya dair yapılacakların ancak eyleme geçme aşamasında netleşebileceği görüşleri ortaya konuldu.
Forum esnasında konuşulanların kesilmeden dinlenmesinin ve ikili tartışmalara girmek yerine konuşanı anlamaya çalışmanın önemi üzerinde duruldu.
Gezi Parkı direnişinin ilk zamanlarından itibaren benimsendiği üzere, mevcut sistemi yoracak ve yıldıracak eylem ve söylemler geliştirmenin önemi belirtildi.
Her akşam saat 20.00’daki Duran İnsan ve 22.00’daki 5 dk. sessizlik eylemlerinin düzenli olarak yapılması gerekliliği hatırlatıldı.
Taksim’de her Cumartesi gerçekleşecek ve biçimleri Taksim Dayanışma tarafından açıklanacak olan eylemler duyuruldu.

B. ÖNERİLER
Hergün gündemi gözden geçirdikten sonra Doğancılar Parkı olarak gündemdeki meselelere çözüm önerileri getirilmesi, ‘Biz Üsküdar olarak neler istiyoruz?’ ve ‘Nasıl bir Üsküdar istiyoruz?’ gibi sorulara cevap arayarak buradan yerel seçimlere yönelik siyasî bir harekete varılması.
Parkı yönetmek yerine kabul gören etkinlik önerileri doğrultusunda etkinliği organize eden kişilerle etkinliğe katılanlar arasındaki iletişimi sağlayacak ve hata yaptığında park tarafından geri çağrılacak bir koordinasyon ekibinin oluşturulması.
Her Çarşamba 18.00-20.00 arası parkta kitap değiş tokuşu.
Seçim barajının kalkmasına dair imza kampanyası başlatılması.
Medyanın boykot edilmesi ve bu doğrultuda sosyal medyadaki alternatiflerin takip ediliyor olduğunun belirtilmesi.
Forumların her ay sonu gibi periyodik zamanlarda toplanması ve kararların ortaklaştırılması.
Mahalle muhtarlarının işbirliğini elde etmenin yollarının aranması.
Partileşmek yerine hareketler ve kampanyalar halinde örgütlenilmesi.
Direniş esnasında hayatını kaybedenlerin her parkta ağaçlara ve ayakkabılara isim vermek gibi yöntemlerle anılması.
Meslek grubu mensuplarının yetkinleşebilecekleri etkinliklerde ortaya çıkarak insiyatif almaları.
Taşınacak olan Paşakapısı Cezaevi’nden kalan alana neler yapılabileceğine dair önerilerin organize edilerek bu doğrultuda görüş birliğine varılan taleplerin yetkili mercilere iletilmesi.
LGBT ve iklim değişikliği atölyeleri için insiyatif alınması.
Hastanedeki direnişçilerin ziyaret edilmesi.
Yöntem önerisi: Etkinlik önerilerinin aleyhinde ve lehindeki görüşler anında bildirilip hemen oylansın, geçerse hemen uygulamaya konsun. Bir ‘karar alma günü’ olsun ve o gün herkes gelsin. Karar günü SALI olsun.
Yöntem önerisi: Forumun başında 5-10 dk. süresince gündem önerileri gelsin, öneriler oylanarak o akşamki forumun gündem maddeleri belirlensin.
Yöntem önerisi: Forum boyunca ertesi güne dair gündem önerileri bir kağıda yazılsın, forum sonunda moderatör tarafından duyurularak oylansın, kabul edilenler ertesi günkü forumun gündemini oluştursun.
Yöntem önerisi: Mevcut örgütlenme yöntemleri üzerinden gitmek yerine süreç içinde kendiliğinden çıkan örgütlenme yöntemlerine odaklanma, sürece güvenerek hareketi bu yöntemler üzerinden sürdürme. Kendiliğinden gelişen örgütlenme biçimlerinin mevcut siyasi süreç ve organizasyonlara alet olmamasının yollarını araştırma.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder