22 Haziran 2013 Cumartesi

Sarıyer Büyükdere Parkı Forum Notları (21 Haziran)


21.06.2013 tarihinde saat 21.00 de Büyükdere Çelik Gülersoy Parkı’nda gerçekleştirilen forumun notlarıdır:

Forum başlamadan önce usule yönelik belirlemeler yapıldı. Forumun 22.30 a kadar serbest kürsü şeklinde devam edip, 22.30 dan sonrasında karar almaya yönelik hareket edilmesi konusunda bilgilendirildi. Serbest kürsüde herkese 3 er dk konuşma hakkı tanındı. Dinleyicilerden konuşanlara katıldıklarını, katılmadıklarını ya da konuşmacının konuyu toparlaması gerektiğini artık tüm forumlarda kural haline getirilmiş jestler ile belirtmeleri rica edildi.
Toplamda 30’a yakın kişinin söz aldığı forum süresince üzerinde en sık durulan konular: kent hakkı, içinde bulunduğumuz hareketin karakteri ve demokrasi tartışmaları, işçi ve çalışan problemleri, anaakım medya eleştirisi, Gezi parkının talepleri ve Yeniköy de geçtiğimiz gün gerçekleşen saldırı oldu.

Kent hakkı
Sarıyer’in doğası nedeniyle iktidar ve sermaye sahiplerinin ağzını sulandıran bir rant gözdesi ve talan alanı olduğuna sık sık dikkat çekilerek Sarıyer ilçesinde gerçekleşen forumların bu konularda kamuoyu yaratmak için birlikte çalışmasının gerekliliği dile getirildi. Gezi Parkı ile gündeme gelen “kent hakkının” her fırsatta vurgulanması ve parklarımızın, ormanlarımızın, yaşam alanlarımızın ne yapılacağı konusunda bu kent üzerinde söz sahibi olan ve burada yaşayan halk olarak öncelikle bize sorulması gerektiğinin altı çizildi.

- 3. Köprünün ismi konusunda iktidarın ayrıştırıcı dilinin karşısında durmamızın gerekliliğinden bahsedildiği gibi sadece ismine değil 3. Köprünün kendisine de karşı olduğumuz sık sık dile getirildi. ”Ne ismini ne de cismini istemiyoruz” denildi.
- Taksimden başlayarak 3. Boğaz köprüsünün ayağı olan Garipçe ye kadar bir insan zinciri oluşturulması önerisinde bulunuldu.
-Ekümenopolis filminin hep birlikte izlenmesi önerildi ve kabul edildi. Film 24.06.2013 Pazartesi günü Büyükdere Çelik Gülersoy Parkı’nda gösterilecek.
- Bahçeköy de son 3 yılda 3 tesis kurulduğu hatırlatıldı ve yeni oluşan “kubbe” isimli tesisin nasıl oluştuğunun araştırılması ve bundan sonra kurulması planlanan tesislerden haberdar olup bu konuda harekete geçmemiz önerildi.
- Forumun gerçekleştirilmekte olduğu Büyükdere Çelik Gülersoy Parkı’nın bu bölgede yapılacak olan bir butik otel projesinin otoparkı olarak yeniden düzenlenmesinin planlandığı iletildi ve bu konuda bir şeyler yapmanın gerekliliğinden bahsedildi.
- İlçemizde gerçekleşmesi planlanan ve kent hakkımızı gasp edecek olan her türlü proje hakkında bilgisi olan sivil toplum kuruluşları, dernekler, platformlar ve meslek odalarına bu konularda birlikte çalışma yapmak için çağrıda bulunuldu.
- Koç Üniversitesi öğrencileri 3. Köprüye karşı yürütülecek kampanyalarda çalışma yapmış ve yapacak olan topluluklarla birlikte aktif rol almak istediklerini belirttiler. Bunun yanında Gezi Parkı protestoları sırasında Koç Üniversitesi öğrencilerinin de protestolara destek vermesiyle sürekli gündeme gelen Koç Üniversitesi’nin yapımı sırasındaki ağaç kıyımı konusunda rahatsızlıklarını “Koç Üniversitesi yapılırken ağaçları biz kesmedik. Şimdi olsa ona da karşı dururduk” şeklinde dile getirdiler.

Hareketin karakteri ve Demokrasi:
Yaşadığımız sorunların yalnızca AKP iktidarı ya da AKP faşizmine indirgenmemesi gerektiği tüm bunların aslında bir “demokrasi problemi” olduğu söylendi. Bu demokrasi probleminin temelinde hükümetin antidemokratik uygulamaları kadar, muhalefetin de bugüne kadar bir arada duramamasının, kapsayıcı olamamasının yattığı söylendi.  
Forumda söz alan katılımcıların da konuşmalarında kapsayıcı olmaya özen göstermesi, kimsenin ötekileştirilmemesi gerektiği hatırlatıldı.
Yalnızca burada bulunanların değil, başbakanın evlerinde zor tutuyorum dediği 50% nin de çıkarlarını savunduğumuz ve onları da kapsayıcı olmak için elimizden geleni yapmanın, AKP seçmeni şöyledir böyledir şeklinde aşağılayıcı bir dil ve tavırdan uzak durmanın gerekliliği dile getirildi.
Kadın bedeninin ve rahminin sömürüsüne yönelik söylemlerden uzak durulması gerektiği; hep birlikte ataerkil söylemi yok etmek için çabalamamız gerektiği bir kadın katılımcı tarafından dile getirildi. Her şeyden önce “bayan” değil “kadın” olduğumuz hatırlatıldı ve bundan sonraki konuşmalarda bu dilin gözetilmesi gerektiği vurgulandı.
Tüm forumlarda, tüm parklarda sandığa karşı direniş sergilediğimiz, bunun tepeden aşağı değil de aşağıdan yukarı farklı bir hareket olduğu, gündemi belirleyenin artık biz olduğu sık sık söylendi.
Genel olarak katılımcıların hepsi bu dinamizmi kaybetmememiz gerektiği konusunda hemfikirdi. Yaşanan onca şiddet ve hukuksuzluğa isyan etmekle birlikte, bunlara rağmen şu anda 1 ay öncesine göre daha umutlu ve mutlu olduğumuz çoğunlukla dile getirildi.
- %10 barajının düşürülmesi konusunda çalışma yürütmek, %10 barajı düşmezse seçimlerin boykot edilmesi ve de örgütlenip büyük bir siyasi oluşum altında seçimlere girmek seçimlere dair öneriler arasındaydı.
- Örgütlenmek ya da komiteleşmek fikri önerildi.
- Forumların devamlılığı sağlanarak hükümet kendi yarattığı siyasi kanallar üzerinde baskı mekanizması oluşturulması önerildi.  
- Günün her saatinde ve her türlü mekanda bu forumlardaki kapsayıcı dili yaymak üzere çaba sarfetmek; komşularla konuşurken, berberde beklerken forumlarda konuşulanların aktarılması ve insanların foruma çağırılması önerildi.
- Koç Üniversitesi öğrencileri, çocuklara ders verme faaliyeti yürütme isteklerinden bahsettiler. Eğitim faaliyetlerinin, özellikle dersane ya da özel ders gibi imkanları olmayan yoksullara ve AKP seçmenine ulaşmada önemli olduğundan bahsedildi.
- Bizlere bugüne kadar dayatılan rekabetçi kültür yerine dayanışmacı bir kültürü birlikte örmenin gerekliliğinden bahsedildi. Bunun için bir dayanışma mutfağı yapılması fikri önerildi. Sürekli yoksul kesimin makarna ve kömür için oy verdiği söylenerek tepeden bakmak yerine, ülkede temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak kadar yoksul bir kesimin varlığını fark etmeli ve onları kazanmak için çabalamalıyız denildi.
- 9 mayıs tarihli Can Dündar yazısının okunması ve Gene Sharp’ın Diktatörlükten Demokrasiye isimli makalesinin okunulup birlikte tartışılması önerilerinde bulunuldu.
- İnternet üzerinden geliştirilmiş bir proje olan İtalya’daki 5 yıldız hareketinin incelenmesi önerildi.
- Forumların devamlılığını sağlamak ve önerilerin hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütmek üzere Büyükdere Çelik Gülersoy Parkı’nda bir forum masası oluşturulması önerildi ve kabul edildi. 23.06.2013 (Pazar) saat 16.00 da forum masası hazırlıklarını yapmak üzere buluşulacak.
- Taksim dayanışmasının aldığı karara göre forumlar arası ilişkiyi sağlamak adına her forumdan 5 kişilik bir sekretarya seçilecektir. Bu karar Sarıyer forumumuzda da kabul edildi ve sekretarya seçiminin 23.06.2013 Pazar günü yapılması kararlaştırıldı.
- Parklarbizim.blogspot.com ‘un ve direniş forumu ‘nun (facebook) bizim gibi diğer parklarda neler konuşulduğunu öğrenmek ve parklar arasında bağlantıyı sağlamak için önemli bir kanal olduğu hatırlatıldı.
- Üniversiteler arasında kurulacak olan bir iletişim ağında Koç Üniversitesi öğrencilerinin de aktif rol alacağı ve sadece sokakta değil kampüsteki sorunlar için de tüm üniversite öğrencileri olarak mücadeleye devam edecekleri duyuruldu.

İşçi/çalışan problemleri
Serbest kürsüde söz alan DİSK temcilcisi bulunduğumuz her alanda sendikalaşmanın öneminden bahsetti.
Koç Üniversitesi’nde işçi, akademisyen ve öğrencilerin birlikteliği ile gerçekleşen Koç Direnişi’nden ve Sarıyer’de taşerona karşı verilen mücadelenin güçlendirilmesinin gereğinden bahsedildi.
-Koç Üniversitesi öğrencileri Koç taşeron işçilerinin haklarının yazılı olduğu bir broşür hazırlama girişiminde olduklarından bahsettiler ve bu broşürden aynı zamanda Sarıyer de oturan diğer işçilerin de yaralanabilmesi için çalışmaya gönüllü olduklarını söylediler.

Medya
Birçok kere anaakım medyanın Gezi Parkı protestolarının başından beri yalancı ve sansürcü bir tavır takınması eleştirildi. Aynı zamanda Halk TV, Ulusal kanal ya da sosyal medyaya erişimi olmayan kişilerin gerçekler hakkında bilgilendirilmesi için önerilerde bulunuldu:
- Anaakım medyaya baskı eylemlerinin devam etmesi gerektiği söyledi.
- Koç Üniversitesi öğrencileri twitter, facebook vb. sosyal medya kullanıcısı olmayan ama kullanmayı öğrenmek isteyenlere bilgisayar kursları/dersleri vermeyi önerdi.
- Yıllardır Diyarbakır’ı da bu medyadan izlediğimizi unutmamamız ve kendi medyamızı oluşturmamız gerektiği söylendi.
- Anaakım medyanın ve AVM lerin boykot edilmesi hatırlatıldı. Alışverişlerimizi bakkaldan ve küçük esnaftan yapmamız, bankalardan paralarımızı çekmemiz önerildi.

Gezi Parkı Talepleri
- Gezi Parkı nın taleplerinin takipçisi olacağımız hatırlatıldı.
- Polisin kullandığı gaz ve aşındırıcılarla ilgili Türk tabipler birliğinin internet sitesinde bulunan formun doldurulması hatırlatıldı.
- Taksim Dayanışma’nın tutuklu ve tutuklu yargılanan arkadaşlarımıza dayanışma için bir metin hazırladığı, destek olmak isteyenlerin “Bizi de tutuklayın” demek için hep birlikte Vatan Emniyet’in önüne gideceği, bunun çağrısının yakında Taksim Dayanışması tarafından yapılacağı duyuruldu. Bu fikir geniş kabul gördü.
- Gezi Parkı direnişi sırasında hayatını kaybeden Ethem Sarısülük, Abdullah Cömert, Mustafa Sarı, Mehmet Ayvalıtaş ve Zeynep Eryaşar için 22.06.2013 tarihinde saat 14.00 de Beşiktaş’ta, saat 19.00 da Taksim’de gerçekleştirilecek anmaya katılım gösterilecek.

Yeniköy
Yeniköy’de 20.06.2013 tarihli forumda geçekleşen saldırı konusunda neler yapabileceğimiz tartışıldı.
Bugün Yeniköy halkının bir kısmının Büyükdere’de bizim bulunduğumuz foruma katılırken büyük bir kısmının da Abbasağa forumuna katıldığı öğrenildi.
- Hiçbir parkın yalnız olmadığı, Yeniköy ün de yalnız bırakılmayacağı hatırlatıldı. Ancak bunu yaparken orada yaşayan arkadaşlarımızın gündelik yaşamlarını etkileyecek olumsuzluklardan kaçınarak onlarla birlikte karar vermede hassasiyet gözetilmesi vurgulandı.
- 22.06.2013 Cumartesi günü saat 16.00 da Yeniköy de karanfillerle durma eylemi ve basın açıklaması gerçekleştirilmesi konuşuldu. Fakat Abbasağa forumuna katılan Yeniköy halkı ile de iletişim sağlandıktan sonra onların cangüvenliğini tehlikeye sokabilecek bir olumsuzluk yaratmamak adına bu öneriden vazgeçildi.

Önümüzdeki 3 gün…
22.06.2013 Cumartesi 19.00 Taksim’de Gezi Parkı Direnişi sırasında hayatını kaybeden arkadaşlarımız için Anma yapmak üzere buluşuyoruz.
23.06.2013 Pazar 16.00 Büyükdere Çelik Gülersoy Parkı’nda Forum Masası oluşturmak üzere buluşuyoruz.
23.06.2013 Pazar 21.00 Büyükdere Çelik Gülersoy Parkı’nda Forumumuzu gerçekleştiriyoruz.
24.06.2013 Pazartesi 21.00 Büyükdere Çelik Gülersoy Parkı’nda hep birilikte Ekümenopolis Filmini izlemek üzere buluşuyoruz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder