25 Haziran 2013 Salı

Ankara Seğmenler Parkı 2. Forum Notları (23 Haziran)

Ankara Seğmenler Parkı 2. Forum Tutanağı

Toplantı, belirtilen süre içerisinde yaklaşık 400-500 katılımcının saatler içerisinde katılımıyla, gerçekleştirilmiş olup çoğunluğu facebook üzerinden açılmış olan Seğmenler Forumu etkinliklerinin tanıtımı üzerinden gelen insanlar ile gerçekleştirilmiştir. Moderasyon ihtiyacı bu konuda tecrübe sahibi olduğu açıkça belirli olan ve katılımcıları sürekli odaklı tutabilen Kuğulu İnisiyatifi’nden bir kişi ile sağlanmıştır. Katılımcılara temel tartışma kuralları açıklanmış olup (süre sınırı, tartışma konuları vb) sonrasında 2 dakikalık konuşmalar ile yaklaşık 4 saatlik bir forum gerçekleştirilmiştir. Toplantının bir önceki toplantıda belirlenmiş 3 ana başlığı:
 • Hukuki süreçler ve 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hakkında bilgilendirme
 • Park forumları ve diğer platformlar arası iletişim problemleri ve çözümleri
 • Sürdürülebilir direniş alternatifleri ve çalışmalarının belirlenmesi
Toplantı içerisinde, “hukuki süreçler ve 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hakkında bilgilendirme” başlığı ve arkasından bir soru cevap seansı işlenmiştir. Bilgilendirme seansı sonrasında vurgulananlar aşağıda liste halinde belirtilmiştir:
 • Seğmenler parkına özel bir internet platformu(blog, facebook grubu vb) hayata geçirilmeli ve internet üzerinden de iletişim ortamı yaratılmalıdır.
 • Forumlar ve platformlar arası bilgi akışının düzenlenmesi ve ortak hareket edebilmek için ortak bir üst internet platformu hayata geçirilmelidir.
 • Forumlar ve platformlar arası ortaya çıkacak olan mekanizmanın bir araya gelme inisiyatifi en ön planda olacak şekilde karmaşık ve ayrıştırıcı manifestolardan uzak olması gerekmektedir.
 • İsimden ve örgütlenmeden korkmadan, herkesin farklı eylemlere bireysel inisiyatifi ile farklı miktarlarda katılımını baz alan ortak ve öz bir manifestoda buluşulabilir. Örgütsüz yapılan eylemlerin etkisi düşük ve kişi bazında bedeli yüksek olabilir. Amaç her zaman ortak mesaj olmalıdır.
 • İstanbul forumları bildirisi “Hemzemin” benzeri bir basılı yayın öğesi “Alın, basın, dağıtın!” sloganı ile oluşturulmalıdır. Bu bültende Ankara forumlarının kararları ayrı ayrı yer almalıdır.
 • Ankara forumları arası iletişim ile belirli günlerde bütün forumlarda ortak gündem tartışılabilir.
 • Forumların yatayda örgütlenmesi desteklenmeli, forumlar farklı yöntemler altında Ankara’nın bütün mahallelerine dağıtılmalıdır.Bu noktada dikkat edilmesi gereken, forum fikrinin her mahallenin anladığı ve bildiği yaşam tarzına uyarlanarak devam ettirilmesidir.
 • Forum katılımcılarının Pazar günleri saat 17:00’de ortak olarak Seğmenler Parkı’nda buluşması kararlaştırılmış olup, katılımcıların diğer günlerde diğer forumlara katılarak aynı forum içerisinde sürekli bulunmadan oluşabilecek olan algı daralmasının önüne geçmeleri önerilmektedir.
 • Fiziksel mekanları talep etmekten vaz geçmemeliyiz, kente sahip çıkmalıyız.
 • Forumlar bir araya gelmeden önce tabana yayılması be yerleşik hale gelmesi sağlanmalıdır.
 • Yerel sorunlar üzerine de yoğunlaşmamız ve kendi sorunlarımızla yüzleşmemiz gerekmektedir.(mahalli sorunlardan AOÇ, kentsel dönüşüm konularına kadar)
 • Kimseye bir şeyler öğretme amacımızın olmadığı, herkesi dinlemeyi ön plana koyduğumuzu duyurmalıyız.
 • Özellikle belirli meslek gruplarına yönelik ve diğer eylem kitlelerinin desteğiyle düzenli sürpriz sivil itaatsizlik eylemleri yapmaya devam etmeliyiz.
 • Sanatın eylemler içerisinde yeri büyüktür, sanatsal çalışma alternatifleri irdelenmelidir.
 • Sivil itaatsizlik önerileri:
  • Korna kullanımı, trafik kurallarına toplu muhalefet
  • Toplu ihbar
  • Uluslararası platformlara toplu mail atımı (kredi derecelendirme kuruluşları, STKlar)
  • Toplu pankart çalışmaları (“Bu bina/park kimin?”, “Bu ranta kim ortak oluyor?” vb)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder