21 Haziran 2013 Cuma

Kuğulu Parkı Forumu Notları - 20 Haziran


20 Haziran tarihli forum, bir önceki günkü forumun özeti ile başladı.

Direniş hareketlerine dair ortak bilgi oluşturma gerekliliği vurgulandı ve Facebook'ta Ankaradirenişforumları sayfasında paylaşılması önerildi.

Direnişin mahallelerde yavaşladığı iddia edildi ve parti örgütlenmesine katılınması önerildi.

Olayların Gezi Parkı'na indirgendiği söylendi.

Gönüllü muhabir olarak canlı yayın yapanlara şüphe ile yaklaşılıyor; sivil polis olup olmadıkları soruluyor.

Direniş hareketleri sivilleşmeli; farklı direniş metotları geliştirilmeli.

Halihazırda birbirinden kopuk direnişler için ortak iletişim yolları bulunmalı.

Forumlar somut öneriler getirmeli ve bu öneriler paylaşılmalı.

İnisiyatiflerin ve forumların devamının gelmesi istendi. Özellikle çatışmada bulunanların zarar görmemeleri için daha pasif ve düşünsel eylemlere kanalize edilmelerinin gerekli olduğu belirtildi. Semt pazarları aracılığı ile ulaşılamayan gruplarla iletişim kurulması önerildi.

Komiteleşme ve temsilciler ile tüm ülkede yayılım sağlanmalı.

Üniversitelerde kişisel görüşlerimizden bağımsız sivil oluşumlar sağlanmalı.

Evleri basılarak gözaltına alınan 26 kişiye yöneltilen suçlama okundu.

Ethem Sarısülük'ün 2004 yılında PKK ile ilişkilendirildiğine dair iddialar üzerine kanıta rastlanmadığı ve polisin de yanlış istihbarat ile yönlendirildiğine dikkat çekildi.

Özellikle sosyal medyada seksist ve faşizan söylemlerle karşı karşıya olduğumuzun ve her kesime açık olamamızın gerektiğinin artı çizildi.

Kuğulu Park'ın iletişim açısından merkez olmaması gerektiği belirtildi.

Çalışma gruplarıyla internet üzerinden etkin bir yol izlenebileceği ve detaylı raporların siteye yüklenebileceği belirtildi.

Konuların daha önceden belirlenmesine ve konular ile ilgili ön bilgilendirme yapılmasına dair öneride bulunuldu.

Dijital ortamda bir meclis kurulması önerildi.

Olayların artık geri dönülmez bir noktada olduğu ve forumların her platformda ve parkta yapılması; parti, meslek odaları, sivil toplum kuruluşlarında vs. örgütlenmenin gerektiği vurgulandı.

AKP'nin seçim propagandalarına başladığı belirtildi. Miting benzeri organizasyonların düzenlenmesi gerektiğinin altı çizildi. Olaylardan bihaber halkın bilgilendirilmesi istendi.

CHP'de, bu partidekilerle başedilmesi daha kolay olduğu için birleşilmesi önerildi.

Olayların başında hazırlıksız olan ancak şu anda organize olan hükümete karşı daha organize hareket edilmesi gerektiği belirtildi . “Sopaya karşı organize; havuca karşı bilinç.”

İnsanlara ulaşmanın yolunun sanat olduğu belirtildi ve direniş tiyatrosu, korosu, yazarlık atölyesi kurulması ile özellikle sokak çocuklarına ulaşılması önerildi.

Medyanın Akdeniz Oyunları gibi etkinliklere dair haberler ile olayları gizlediği belirtildi.

Mum yakma eylemine çağrı gerçekleştirildi.

Polise karşı durmak için meydanlarda durulması gerekildiği ve pasif direnişin yetersiz olduğu belirtildi.

Sadece kemalistlerin olduğunun varsayıldığı söylendi ve burada Kürtler, eşcinseller ve sosyalistlerin de olduğu ve daha kucaklayıcı bir dil kullanılması gerektiği vurgulandı. 

Polis şiddetinin unutulmaması gerektiği vurgulandı.

Forum fikrinin güzel olduğu belirtildi ancak direnişin farklı yöntemlerle (Kızılay'dan Taksim'e yürüyüş, uluslararası destek) devam etmesi önerildi. Polis şiddetinin kayıtlarının hesabının sorulması talep edildi. Esnafın bu süreçte hatalı yönlendirilmesinin engellenmesi gerektiğinin altı çizildi.

Boykot uygulanması gerektiği belirtildi.

Ethem'in cenazesinde taşınan Kürtçe pankarta yönelik protestoların önüne geçilmesi gerektiği söylendi.

Haberlerin farklı dillere tecüme edilip yayılması gerektiği vurgulandı.

Halkın örgütlenmesi ve kahraman beklenmeden, kahraman yaratılarak devam edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Hastanedeki arkadaşlara sahip çıkılması ve sosyal medyada doğrulanmamış bilgilere dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

AKP seçmeninin ciddiye alınması gerektiği; aksi takdirde tepki yaratacağı belirtildi.

** Toplumsal Birlik Platformu'nun basın açıklamasının okunduğu söylendi.

Öne çıkan konularla ilgili daha uzun sürelerin ayrıldığı platformların olması ve insanlara ulaşmak için yeni metotların (ör. mektuplar) geliştirilmesi gerektiği belirtildi.

İstanbul'dan gelen bir kişi, süreç boyunca çıkan sloganların t-shirt, atkı vs. ile yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Şikayetlerin her şeye rağmen yargıya taşınması gerektiği belirtildi.

En azından AİHM'ye gidilebileceği ve baronun bu yönde çalışmaları olduğu söylendi.

Demokratik hak arayışlarının sürmesi gerektiği söylendi.

Karşıt görüşlerle kurulacak diyaloglarda soru sorulma metodunun etkiyi artıracağı söylendi.

Medyaya gerek olmadığı, hepimizin medya olduğu; iktidar sosyal medyayı yasaklasa dahi insanlara ulaşılması gerektiği belirtidi. Seymenler ve diğer parkların aktif olarak kullanılması önerildi.

Ezilen halkın yanında olunması ve sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesinin gerektiğinin altı çizildi.

Zamanında sokakta yapılan direnişler sonucu birçok travma yaşandığı söylendi; şu anki direnişlerin yaz mevsiminde parklarda gerçekleşmesinin avantaj olduğunun altı çizildi.

%10 barajının oyların mevcudiyete yansımasını engellediği söylendi.

Zamanında şiddet içeren eylemlerde bulunularak kaybedildiği ve şu anki pasif direnişin örnek olacak nitelikte olacağı belirtildi.

Bir katılımcı, sürekli aydınlık için bir dakika karanlık eyleminde gitar çaldığı için yargılandığını söyledi.

Kuğulu'nun yepyeni bir dünya haline geldiği ve bunun sürdürülmesi gerektiği söylendi.

Hükümet politikalarının doğaya zarar verdiği öne sürüldü.

Alkol konusuna dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Polisin kullandığı orantısız güce vurgu yapıldı.

occupywallstreet.net sitesinin yazı beklediği belirtildi.

Hukuka aykırı davranılmadığı; sivil platformlarda iddialı isimlerin kullanılması gerektiği vurgulandı.

AVM'lerde video yayını yapılması; yazlıklarda afiş ve t-shirtler dağıtılması önerildi.

Facebook'ta AKP sayfasında direnişe karşı tutuma ve Ethem Sarısülük'ün ölümüne dair spekülasyonlara müdahale edilmesi gerektiği belirtildi.

Hareketin artık siyasal olduğu; bu tür ortamların uzun sürmeyecek olmasına karşın hükümetin kararlarının takip edilmesi ve bunlara karşı tepki gösterilmesi gerektiği belirtildi.

Bu hareketin tabandan çıktığı, insanların seslerini duyurması istedikleri ve önemli olanın bunu sandığa yansıtmak olduğu vurgulandı.

Mücadelenin cehalete karşı olduğu ve bireysel olarak halka inmek gerektiği belirtildi.


** M. Luther'in konuşması

** Bingöl'deki tecavüz vakası unutulmasın.

** Ahmet Gürata Pazar günü 15.00'te konuşacak.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder