24 Haziran 2013 Pazartesi

Ethem Sarısülük Parkı Forum Notları (22 Haziran)


Ankara Direniş ve Dayanışma Forumu; “Biz De Oradaydık Bizi De Al”

Ankara Direniş ve Dayanışma Forumu 2. toplantısında direniş  ve dayanışmayı birleştirdi. Ethem Sarısülük Parkı’nda yapılan forumda ülke çapında süren polis saldırısına tepki yağarken, devletin gözaltı ve tutuklama saldırısına karşı “Ben de oradaydım beni de al” minvalli bir kampanyanın geniş çapta örgütlenmesi kararı alındı.

Ankara Direniş ve Dayanışma Forumu (ADDF) 22 haziran günü  Ethem Sarısülük Parkı’nda toplandı. Forum öncesinde alanın hazırlığını sağlayan katılımcılar, forum alanını bir bölümünü Ethem için saygı köşesine dönüştürdüler.

“Enstrümanını kap gel” çağrısıyla toplanan müzisyenler ezgileriyle forum alanını canlandırdı. 2 saati aşkın süren müzik etkinliği horonlarla yerini foruma bıraktı. Forum çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce kişi saatlere yayılan tartışmalar ve deneyim aktarımlarıyla Ankara direniş sürecinin geride bıraktığı döneme ve ileride alacağı biçime yönelik  katkılarda bulundu.

Foruma Ethem Sarısülük’ün ailesi’nin yanı sıra geçtiğimiz gün sosyalistlere yönelik cadı avında tutuklanan Yoldaş Aydın ve  Yusufcan Yıldırım’ın aileleri katılarak forumda söz aldı. Tutuklanana sosyalistlere destek mesajları verilen forumda tutuklama saldırısına karşı verilecek kitlesel yanıtlar arandı.

Kızılay, Kolej, Seyranbağları ve Küçük Esat bölgesinden mahalle halkının yanı sıra Kızılay direnişlerinde yer alan çok sayıda gencin katıldığı forum söz alan ve direniş  sırasında polis işkencesine maruz kalan katılımcıların aktarımlarıyla duygusal anlara şahit oldu.

Üç saati aşkın süren forum boyunca Taksim’de yaşanan polis saldırısı da yakından takip edilerek anonslarla paylaşıldı. Onlarca katılımcının söz aldığı forumda;

Mücadelenin sürdürülmesi
Yaralanan ve tutuklanan direnişçilerle dayanışma gösterilmesi
Ankara’nın diğer forumlarıyla koordinasyon sağlanması
Başta İHD, ÇHD ve THİV olmak üzere süreci takip eden kurumlarla bağ kurulması
Psikolojik desteğe ihtiyacı olan direnişçilere gerekli olanakların sağlanması
Forumun mahalle ayağının örülmesi
Forumun atölye, etkinlik ve gösterimlerle geliştirilmesi
başlıklarında tartışmalar sürdü.

Forumda dayanışma mesajı öne çıkarken, forumda alınan kararların uygulanması için katılıma açık bir yürütme oluşturulması kararı alındı. Yürütmeye geniş  bir katılım oluşurken, forumda ortaya çıkan;

Ethem Sarısülük Parkı’nın yaşam alanı olarak kurulması  ve Park adı için gerekli sürecin örgütlenmesi
Ethem Sarısülük davasının takibi ve aile ile dayanışma içinde olunması
Park alanının içinde bir sosyal-sanatsal bir atmosfer oluşturulması için; atölyeler, etkinlikler, dinletiler ve gösterimler gerçekleştirilmesi
Sarısülük ailesinin çağrısı üzerine gözaltına alam ve tutuklama saldırısını geriletmek için “Ben de oradaydım, beni de al” kampanyasının örgütlenmesi
Ankara’da yaşanan polis saldırı ile ilgili suç duyuruları için gerekli birimlere destek olunması
Ankara’da süren forumlarla bağlar kurulup ortak gündemler oluşturulması
Ankara’da polis saldırısının sürdüğü  yerlerle dayanışma ve direnişin büyütülmesi
Hafta içleri yerel forumlara destek verilmesi, forum kararlarının takibi, park etkinliklerinin organizasyonu ve cumartesi günleri büyük forum/meclisin toplanması
kararlarıyla ilgili takip yine bu yürütme tarafında sürdürülecek ve her forumda alınan kararlarla ilgili ortaya çıkan gelişmeler paylaşılacak ve yeni katılıma açık yürütme ve forum birleşerek yerel meclis biçiminde çalışacak.


İletişim:
https://www.facebook.com/pages/Ethem-Sar%C4%B1s%C3%BCl%C3%BCk-Park%C4%B1/525535487494920?ref=hl
https://www.facebook.com/Fraksiyon
https://twitter.com/fraksiyon_org
https://www.facebook.com/AnkaraDirenisPostasi?fref=ts

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder