21 Haziran 2013 Cuma

Cihangir Parkı Forum Notları (20 Haziran)

TARTIŞILAN KONULAR

- Gezi direnişi esnasında ölenler için bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan forumda ilk olarak cumartesi günü için Taksim Dayanışma tarafından çağrısı yapılması beklenen karanfil eylemi, pazar günkü trans yürüyüşü ve yaklaşmakta olan Sivas katliamı anmaları için hatırlatmalar yapıldı.
- Yeniköy'deki saldırı ve Mersin'deki polis şiddeti de konuşmalar arasında gece boyunca sıkça duyurulan ve dayanışma talep edilen meselelerdi.
- Abdullah Cömert ve diğer ölenler adına parkta ağaç dikimi yapılması önerildi. Çoğunluğu beton olan Cihangir Parkı'na bir peyzaj uzmanı getirmek ve parkı daha yeşil bir alan haline getirmek önerildi.
- Cihangir Parkı'nın altındaki otoparkta senede sadece birkaç gün kullanılan ve on binlerce lira değerindeki motorsikletlerin varlığından bahsedildi, bu tür yaşam tercihlerinin demokrasiye giden yolda ket vurduğu belirtildi.
- Seçim barajı meselesi sık sık dile getirildi ve bu konuda baskı kurulması gerektiği belirtildi. Bir araya gelme, seçimlerde ortak bir duruş gösterme gerekliliğine değinildi. Zamanında CHP ve BDP gibi partiler ortak hareket edebilse AKP'nin bugünkü tahakkümüne engel olunabileceği söylendi. Buna karşılık oy ve sandık kavramlarının iktidarın bu direnişi sıkıştırmak istediği yer olduğu ve her ne kadar seçim barajı bir problem olsa da forumlardaki enerjinin alternatif demokrasi modellerini tahayyül etmeye yöneltilmesinin daha önemli olduğuna dikkat çekildi.
- Çeşitli konuşmalarda İtalya'da Grillo önderliğindeki 5 Yıldız hareketi ve bu hareketin dayandığı e-demokrasi kavramı öne çıktı. Buna karşılık bu hareketin popülistliği, siyaseten belirsizliği ve lider bağımlılığı sebebi ile örnek alınmaması gereken bir hareket olduğu, kolaycılığa kapılmayıp tabanı sabırla örgütlemek gerektiği söylendi.
- Forumlarda dile getirilenlerin sadece Cihangir ya da başka forumlardakiler ile sınırlı kalmaması, mühim olanın forumlara ilgi göstermeyenleri de haberdar etmek olduğu belirtildi. İktidarın hedefinin direnişi kentli ve orta-üst sınıfla çerçevelemek olduğu söylendi. Başkalarını ikna etmek için günlük hayatta temas edilen taksi şöförü gibi kişilerle konuşmanın ya da tatillerde ziyaret edilen yerlerde farklı kesimden insanlarla konuşmak gibi pratikler önerildi. Gezici tiyatro ya da Anadolu'da çadır gezileri gibi alternatifler dillendirildi. Tophane'de direnişçilere saldıran kişilere ulaşıp onlarla diyalog kurulması önerildi.
- Yereli konuşmanın, yaşadığımız yere sahip çıkmanın önemi vurgulandı. Somut bir öneri olarak yumurta kapıya varmadan Firuzağa'da yapılması planlanan dalış tüneli ve Roma Bahçesi'nin sosyal tesise dönüştürülmesi gibi konularda şimdiden örgütlenip farkındalık yaratılması gerektiği belirtildi.
- Dayanışmacı ekonomilerin önemi vurgulandı. Bunun için kısa vadede parkta bir takas pazarı ya da geçici mutfak kurulması, orta vadede bir ekolojik pazar ya da kooperatif sistemi ile işleyen bakkal ve lokanta gibi işletmeler kurulması önerildi. Bu tip adımların başka parklar için de örnek olacağı söylendi. Araba paylaşımı, zaman kumbarası olarak özetlenebilecek "zumbara" gibi denenmiş yapılar anımsatıldı.
- Militarizm karşıtı, ırkçılık karşıtı, antikapitalist ve ekolojist söylemler sıkça dile getirildi.
- Hayvan hakları konusu gündeme getirildi, hayvanlar için bir komisyon oluşturulması önerildi.
- Parklar arası eşgüdümün önemine dikkat çekildi, bunun için işleyen parklarbizim.blogspot.com, direnisforumu.org ve hemzeminposta.org gibi mecralar katılımcılara anımsatıldı.
- Sanatçıların alanlara inmesi konusu tartışıldı. 100binsanatci.blogspot.com sitesi duyuruldu. Bugün (21 Haziran) forumda bir çello dinletisi gerçekleşecek.
- Bir psikiyatrist TMMOB'da kurulan destek merkezi hakkında bilgilendirmede bulundu.
- İstiklal Caddesi'ne açılan Bekar Sokak'ta oluşturulmakta olan işgal bahçesine dair bilgilendirmede bulunuldu.
- Geri dönüşümü önemseyelim.

ÖNERİLEN ÇALIŞMA GRUPLARI

- Davalarla, yaralılarımızla ve ölenlerimizin aileleriyle ilgilenme ve takip etme amaçlı (fiziki olarak da) çalışma grubu
- AİHM süreci için İnsan Hakları Derneği ve iç hukuk yollarına başvurmak için baroyla irtibata geçme amaçlı bir çalışma grubu
- Sanatla direnişi geliştirmek amaçlı çalışma grubu
- Gezi deneyimleri için fanzin oluşturma amaçlı çalışma grubu
- Diğer parklarla bir konser oluşturma, tanışma ve ziyaret amaçlı bir çalışma grubu
- Dijital aktivizm amaçlı bir çalışma grubu
- Yurtdışı için çeviri yapma amaçlı bir çalışma grubu
- Hükümetin yeni yasaları ve manipülatif bilgilendirmelerini ve Cihangir'de belediyenin yanlış uygulamalarını, komplo teorilerini takip edecek bir çalışma grubu
- Kapsayıcı bir antikapitalist manifesto yayınlama amaçlı bir çalışma grubu
- Komşuları, esnafı halk meclisine katacak iletişimler kurma amaçlı bir çalışma grubu
- Polis şiddetine karşı kendimizi nasıl koruyabiliriz rehberi oluşturma amaçlı bir çalışma grubu

ANTİKAPİTALİST BİR YAŞAMI GERÇEKLEŞTİRMEYE DAİR PARK PANOSUNA ASILAN METİN

- Bankaları, firmaları ve dükkanları protesto edelim. Protesto listesini yayınlayalım.
- Kütüphane kuralım.
- Barış bayrağı koyalım ve başka bayrağa ihtiyaç duymayalım.
- Takas gibi sistemler oluşturup alışverişlerimizi azaltalım. Paranın kullanılmadığı durumlar ve ortamlar yaratalım.
- Cihangir Parkı'nda bir ekolojik aura yaratalım. Permakültür gibi uygulamalar getirilebilir.

YANYANALIĞIMIZA DAİR PARK PANOSUNA ASILAN METİN

- Beraberiz, barışçılız, irademizle yan yanayız.
- Tanışalım, tanıyalım yan yanalığımız güçlensin.
- Öncüler, temsiliyetimiz ve partizanlığımız yoktur.
- Hayatımızı ve hayatı anti kapitalist bir biçime değiştirmek amacımızdır.
- Demokrasiyi yaşama yaymak ve canlı tutmak istiyoruz.
- Hayatımızı etkileyen kararlar için fikrimizi beyan edip hayata geçirdiğimiz için politiğiz.
- Biz halkız, talep etmeyiz, gerçekleşmesini isteriz.
- Biz halkız, legaliz, meşruyuz, direnişimiz sürdürebilir kıldığımız ve sıradanlaştırdığımız bir eylemliliktir.
- Her türlü ayrımcılığı reddediyoruz.

ÇALIŞMA BİÇİMİMİZE DAİR PARK PANOSUNA ASILAN METİN

- Organizasyon ve koordinasyon çalışması yapalım, çalışma grupları kuralım.
- İletişim için interneti etkin kullanalım.
- Zamanı verimli kullanmak için halk meclisimizde az, öz, sonuç odaklı konuşmalar yapalım. Otokontrolümüzü geliştirelim. İsteklerimizin çerçevesini oluşturalım.
- Oylama ve temsili demokrasiyi reddediyoruz.
- Potansiyelimize göre hareket edelim ve iyi zamanlama yapalım.
- Bir süre her gün, sonrasında haftada bir ya da iki toplanalım.
- Bir öneri gerekçeleri ve çekinceleri ile değerlendirilip yeni bir öneriye dönüştürülebilir ya da olduğu gibi karar alınabilir. Konsensus, çoğunluk ve azınlık kararı olarak karar açıklanır. Öneriyi fikir olarak beğenen ile öneriyi uygulayacak olanlar kendilerini belirtirler. Herkesin katkı sunmak konusunda girişimci olması önemlidir.
- Öncelikle dilimizde adalety, dilimizde eşitlik, dilimizde özgürlük sonra da davranışlarımızda hayata geçirmemiz gereken değerlerdir.
- Video çekecekler toplantı öncesi neden video çektiklerini beyan etmelidir.

1 yorum:

 1. OTURUP KONUŞSAK

  Desek ki,

  "Bak güzel abim, ablam. Senin Recep Tayyip Erdoğan'a karşı duruşunla Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği anlam dünyasına karşı duruşun birbirine karıştığı an haklı mücadelende bizden alabileceğin desteği yitirdin. Zira, Tayyip Erdoğan'a oy veren insanların çoğu o tencere-tava seslerini duyunca 'yeni bir 28 Şubat mı' sorusunu sordular. Çünkü yaraları çok taze. Çünkü acıları çok derin."

  Desek ki,

  "Başlangıçta, polisin anlamsız ve gereksiz şiddetini protesto etmek için; o şiddete karşı koymak için Gezi Parkı'na giden insanların başımızın üzerinde yeri vardır. O insanlarla oturur, konuşur, çay içer, dertleşiriz. Lakin; bin yıllık sol örgütlere ve ulusalcı-faşizme kaptırdınız işte o meydanı. Onların ne bana, ne de sana tahammülü olmadığını bile bile bir şekilde aynı toplam içinde anılmayı içinize sindirebildiniz. Bir Troçkist ile bir Kemalisti birbirinden ayırt edebilecek güç bırakmadı bu durum bizde..."

  Desek ki,

  "Dış mihraklar meselesine kızgın olduğunuzu biliyoruz. Ancak bu kızgınlık, dış mihrakların o ya da bu oranda alanlarda olmadığı, çeşitli işler çevirmediği anlamına gelmez. CNN International'ın Gezi Parkı'ndan 3 saat aralıksız yayın yapmış olması gerçeğini değiştirmez. Bir arkadaşımın da dediği gibi: CNN mevlüd yayınlasa arkasında bir sebep ararım."

  Desek ki,

  "Elitist, ötekileştirici bir sosyal medya dili geliştirildi bu süreçte. İnsanların sosyal statüleri, kimlikleri, inançları, fizyolojik özellikleri dalga ve aşağılama konusu yapıldı. Bu dilin geliştirilmiş olması 'birbirimizi anlamak' konusuna bir katkı sağlamıyor olduğu gibi, aradaki iletişimsizlik uçurumunu daha da açtı."

  Desek ki,

  "Biz, Gezi Parkı eylemindeki çekirdek birincil kitle ile, bu eyleme eklemlenen ikincil ve üçüncül kütleleri birbirinden ayırma temayülündeyiz. Siz de, bu yönde bir temayül geliştirebilir ve 'yandaş' profili ile 'dindar-Müslüman' profilini birbirinden ayırabilirsiniz. Gelecek için umut verici bir hamle olur."

  Desek ki,

  "Yaklaşan, yaklaştırılmaya çalışılan Alevi-Sünni gerginliğini çok küçük adımlarla bozabilir, bu ülkenin 'birlikte yaşamaya mecbur olan eşit yurttaşları' olduğumuz gerçeğinin altını birlikte çizebiliriz. Kendi adıma ben, bu konuda birlikte çalışmaya hazırım. Benim gibi düşünen pek çok insan bulabileceğimden de eminim."

  Desek ki,

  "AK Parti tabanı zannettiğiniz gibi 'koyun', 'kömürcü-makarnacı', 'gerizekalı' insanlardan oluşmuyor. Şu dili bir kenara bırakalım. AK Parti tabanındaki 'koyun', 'kömürcü-makarnacı' ve 'gerizekalı' ortalaması diğer %50'nin ortalaması ile aynı. Bu tavır, iletişimsizliğimizin temel dinamiklerinden birini oluşturuyor."

  Desek ki,

  "Bizim 'iletişime geçebiliriz' çağrımızı yanlış anlamayınız. Birlikte yaşamaya tahammül etmemiz için gerekli asgari nezaketi elden bırakan taraf genellikle biz değiliz inanın. 20 gündür, sizi anlamaya çalışan, size adaletli muamele etmeye çalışan pek çok insan görüyorum etrafımda çünkü. Lütfen 'ama devletin polisi, şiddet' falan diyerek emri biz veriyormuşuz gibi davranmaktan vazgeçin."

  Desek mi?

  YanıtlaSil