22 Haziran 2013 Cumartesi

22 Haziran 2013 Seymenler Parkı Forum Tutanağı

Açık Demokrasi Hareketi Ankara 1.ForumTutanağı

Toplantı yaklaşık 70-80 katılımcının saatler içerisinde katılımıyla, gerçekleştirilmiş olup çoğunluğu facebook üzerinden açılmış olan Açık Demokrasi Türkiye-Ankara etkinliğinin tanıtımı üzerinden gelen insanlar ile gerçekleştirilmiştir. Moderasyon ihtiyacı bu konuda tecrübe sahibi olduğu açıkça belirli olan ve katılımcıları sürekli odaklı tutabilen Kuğulu İnisiyatifi’nden bir kişi ile sağlanmıştır. Katılımcılara temel tartışma kuralları açıklanmış olup (süre sınırı, tartışma konuları vb) sonrasında 2 dakikalık konuşmalar ile yaklaşık 3 saatlik bir forum gerçekleştirilmiştir. Toplantıda konuşulanlardan önemli başlıklar aşağıda belirtilmiştir.
·         Apolitik hareket vurgusu yapılmıştır. Hareketin önemli bir yönünün bu olabileceği ve tüm kesimlere, hiçbir ayrımcılık gözetmeden yayılmasının gerekliliği vurgulanmıştır.
·         ADH’nin temel ilkeleri Italya 5 yıldız hareketiyle birlikte duyuruldu duyuruldu.
·         ADH-Kugulu insiyatifi iletisimi kuruldu, Seymenler Parkı aktif olarak bir forum platformu haline gelmesi ve belirli konularda bilgilendirmeler yapılması katılımcılar tarafından istendi herkes tarafından onaylandı.
·         Düşük sosyoekonomik seviyedeki insanlara ulaşılmasının gerekliliği vurgulanmıştır. Bununla ilgili çeşitli özeleştiriler yapılmıştır. Yapılabilecekler: bağımsız platformlar altında eğitim ve sosyal faaliyetlerin (yaş gruplarına, ilgi alanlarına göre vb) yürütülmesi görüşüldü.
·         AVM’ler yerine alışveriş için esnafa, eğlence için parklara dönüş için söylem ve eylemlerin yapılması belirtildi.
·         Belediye seçimlerinde direnişin yeri ile ilgili tartışıldı. Direnişin beklentilerinin deklare edilmesi ve siyasi oluşumların bu yönde adım atmaya zorlanması konusunda hemfikir olundu.
·         Platformlardan bağımsızlık üzerinde duruldu. Çalışmaları en iyi şekilde yürüten organizasyonun ön planda olması konusu görüş birliğine varıldı.
·         Ayrımcılıktan kaçınılması ve bu ayrımcılığın içerisinde %50 söyleminin de yer alması konusu görüşüldü. %50 söylemi, ötekiler, “bunlar” gibi söylemlerin hareketi baltalama amaçlı olduğu belirtildi. Birbirimizi anlamaya çalışırken bütün ötekileri de anlamaya çalışmamız gerektiğinin, zalimlerin karşısında bir çok mazlumun olduğu ve hepsini yanımıza almamız gerektiğinin vurgusu yapıldı.
·          Basılı materyallerin parklarda dağıtılmasının önemi konuşuldu, bu konuda çalışma yapmanın aciliyeti vurgulandı.
·         Özellikle internet üzerindeki paylaşımların ötekileştirmeye çok müsait olduğu ve orantısız zeka kavramının direnişi yayma ve tuzaklardan kaçma konusuna yönlendirilmesi gerektiği bahsedildi.
·         Bireysel özgürlükler ve sosyoekonomik adalet üzerinden yola çıkılması gerektiği ve oluşumu sadece bir dernek, siyasi parti vb örgüte dönüştürmenin hareketi güdükleştirmesinin tehlikesinden bahsedildi. Hareketin çok yönlü bir halk hareketi olması gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı.
·         Sürdürülebilir direniş üzerine görüşler paylaşıldı.
·         Lidersiz bir hareketin daha güvenilir olacağı, lidere değil sadece sözcülere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
·         2. Bir forumun  23.06.2013 Pazar tarihi saat 17:00 itibariyle şu 3 konu üzerinden Kuğulu İnsiyatifi ile ortak katılımlı olarak düzenlenmesi planlanmıştır:
1.       Park forumları, internet yapılanmaları vb. platformlar arasındaki iletişimsizlikle mücadele yolları
2.       TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU (2911) hakkında uzman avukatlar tarıfından bilgilendirme

3.       Sürdürülebilir direniş planlarının belirlenmesi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder