20 Haziran 2013 Perşembe

Ataşehir Parkı Forumu Notları (19 Haziran)

Ataşehir Parkı Forumu Notları (19 Haziran Çarşamba)


Format: Ataşehir Parkı’nda çok küçük bir grup bir araya geldi. Aramıza katılıp daha sonra ayrılan gruplarla zaman zaman 30-40 kişiye ulaşılsa da, 1,5 saat süren foruma çoğunlukla 15-20 kişilik bir grup tarafından katılım oldu. Grup küçük olduğu için her katılımcının söz alma süresi yaklaşık 2 dakika olarak sınırlandırılmakla birlikte, konuşmalar daha çok tartışma şeklinde, karşılıklı olarak gerçekleştirildi.


Bu forumda konuşulan konuları iki gruba ayırabiliriz:


A) Durum değerlendirmesi:
Bu konunun altında bahsedilen konular: Gezi parkı eylemlerinin neden ortaya çıktı? Şu anda durum ne? Başka parklarda benzer forumlarda neler yapılıyor?
Bu konularda ifade edilen görüşler şöyle:
Gezi eylemine bir çok kişi hayat tarzlarına getirilen yasaklamalara, baskılara dur deme amaçlı katıldı.
 • Polis şiddetine tepki göstermek için gidenler de vardı.
 • Bu hareket içinde eski sol örgütlerin olması bazen tepki çekiyor ama bu hareketin kapsayıcı bir hareket olması gerekir. Din, etnik köken, cinsel tercih ayrımı yapılmadığı gibi, bu kesimlerin de hareketin dışında bırakılmamalı.
 • Medyanın suskunluğu büyük bir ayıptı. Ulusal TV seyretmek zorunda kaldık.
 • Öte yandan dış medyayla olan bağ bir çeşit avantaj.
 • Kürt vatandaşları bu vesileyle anlamaya başladık.
 • Çocuklarımız olan bitenlerden etkileniyor. Onlara bu olayları uygun dille anlatmak, tekrar güven telkin etmek gerekli ve önemli.


B) Bu toplantıların amacı ve işlevi ne olacak?
Burada birkaç farklı görüş ortaya çıktı:
 • Herşeyi bir anda gerçekleştirmeye çalışmamak, bazı konularda yoğunlaşmak gerekir.Mesela 3. köprü mevzusu öncelikli konu olamalı.
 • Nasıl daha çok kişiye ulaşılır? Ortak paydamız?
 • Gezi parkına tekrar dönülene kadar, gezi ruhu nasıl ayakta tutulabilir?
  • Bu konuda boykotlar tartışıldı. Öneriler:
   • Tüm kuruluşları tamamen boykot eden listeler yerine, kişilere seçme hakkı veren, hangi kuruluşu neden boykot etmek istediğini anlatan bilgiler paylaşılması. Herkes kendi kararını versin.
   • Özellikle haber vermediği için tepkili olunan kanalların tespit edilsin, bir grup bunların reklam verenlerini takip etsin. Reklam verenlere kişisel olarak mesajlar atılsın. Şu kanala, şu saatte reklam verdiğiniz için ürünlerinizi, mesela 1 hafta boyunca almayacağım şeklinde somut mesajlar atılsın ve bu boykot büyük boyutlarda uygulansın.
 • Uzun vadeli bir örgütlenme olmazsa, gezi ruhu sönecektir. Sandıkta bu sürecin bir sonucunu görmek istiyoruz. Bu bağlamda:
  • Buradan bir çeşit mahalle örgütlenmesi çıkabilir.
  • Şu andaki mevcut muhalefet partileri amaçlarımız, isteklerimiz doğrultusunda değişmeye, teşvik edilebilir.
  • Tamamen yeni bir siyasi platform, belki siyasi bir parti kurulması üzerinde düşünülebilir. Bu düşüncenin gerçekçi olup olmadığı konusunda tereddütler dile getirildi.


Ayrıca, Ataşehir'de halihazırda tencere-tava çalarak ve yürüyüş yaparak eylem yapan aşağı yukarı 20 kişilik grupla tanışıldı.


Alınan Kararlar:
 • Ataşehir Parkı forumu olarak önceliklerimizi belirlemek şart.
 • Her forumun bir gündemi olması lazım.
 • İletişim sağlama amaçlı bir facebook grubu oluşturuldu: https://www.facebook.com/groups/direnatasehir
 • Twitter etiketi olarak #parklarbizimatasehir belirlendi.
 • Forumun sürekliliğini sağlamak amacıyla her buluşma 1.5 saatle sınırlandırılacak. 19-20 Haziran tarihlerinde buluşma 21:00-22:30 arası olacak. Ancak saatleri diğer grupla uyum içinde çalışmak amacıyla bu saatleri değiştirme olasılığı var.
 • 20 Haziran 2013 forumunun gündemi belirlendi:
  • Diğer grupla birlikteliği oluşturmak
  • Ataşehir forumu olarak öncelikli isteklerimizi belirlemek
  • Facebook grubunu hangi amaçlarla kullanacağımızı tanımlamak.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder