23 Haziran 2013 Pazar

Ataşehir Parkı Forumu 22 Haziran Notları


Ataşehir Parkı forum notları: 22 Haziran 2013, Cumartesi
Çoğunluk Taksim'e gitmiş olduğundan, foruma katılım genellikle 15-20 kişi, en kalabalık halinde aşağı yukarı 30 kişiydi.
Aşağıda listelenenler, bazen tek bir kişinin, bazen de birçok kişinin düşünce, öneri ve tespitleridir:
 • Şu anki oluşum bizim önceden yaşadıklarımıza kıyasla bambaşka. Bu gençlerin bir oluşumu. Burada ben kendime daha geri planda ve destekleyici bir rol biçiyorum.
 • Eğitime dair:
  • Bizlerin Ferhatpaşa gibi bölgelere gidip, orada yaşayanları eğitmemiz lazım.
  • Sosyoekonomik düzeyi bizden daha düşük olanlara eğitim vermeye çalışmamız, arada hiyerarşik bir ilişki kurduğu için sorunludur. Onlardan önce komşularımıza ulaşmamız lazım: Ataşehir'de hala, ideolojileri farklı olsa da, Türkiye ekonomisini geliştirdiğine inandıkları için AKP'ye oy verecek kişiler var.
  • Bizim bugünlere gelmemizin en büyük nedeni eğitim meselesidir. Uzun vadeli bir dönüşüm de eğitimle birlikte olur.
 • Halk, desteğini hayatını güzelleştiren kişiye/gruba veriyor, bu nedenle populist bir tavır da sergilemeliyiz.
 • Türkiye'nin şu an öncelikli hedefi emperyalist çalışmalardan kurtulmaktır
 • Mevcut partilerle birlikte çalışmak istenirse, çoksesliliğin temsiliyeti meselesi çözümlenemez ve bazı gruplar yine marjinalize edilirler.
 • Organize olmaya dair:
  • Facebook grubunda dile getirilmiş gerekli komiteleri bir an önce kurmamız lazım.
  • Parklarda toplanmaktan ümitli değilim, çünkü hem görünürlüğü yok, hem de eyleme geçilmeyi yavaşlatıyor. Bir organizasyon dahilinde ilerlememiz şart.
  • İlerici Gençlik Derneği'nin (İGD) yapısı ve sistemini alıp uygulayarak Erbakan siyasi gücünü kurdu. AKP de aynı teşkilatlanma yöntemini Erbakan'dan miras aldı.
 • Organizasyon anlamında uygulanması gereken süreç şöyledir:
  1. Bir arama toplantısı olmalı; vizyon ve misyon tespiti yapılmalı
  2. Vizyon ve misyondan yola çıkarak; zaman, mekan ve imkan başlıkları üstünden strateji tespit edilmeli.
  3. Stratejiden yola çıkarak, eylem planı geliştirilmeli.
  4. Bir teşkilatlanma ile bu eylem planı uygulanmalı. Ancak, bizim, halk olmamızdan kaynaklanan, teşkilatımızın olmaması gibi uygulamayı zorlaştıran önemli bir eksiğimiz var. Mevcut partiler ya da Milli Merkez'le çalışmak, bir teşkilatlanmaya ulaşmak açısından iyi bir fikir olabilir.
 • Biz şu anda bu dört aşamalı süreçte, vizyon ve misyonun geliştirildiği birinci aşamadayız. Ancak bizim örneğimizde birinci aşama zaman gerektiriyor, çünkü radikal kültürel bir dönüşüm sözkonusu. Bunun aceleye getirilmesi, gezi dilinin gerektirdiği hassasiyeti uygulayamamıza sebep olabilir.
 • Örgütlenmemizin ilk adımı komşularımıza, ailemize anlatmak olmalı, “en yakınımızla örgütlenmek”. Bu uzun bir süreçtir, bu nedenle de kararlı ve dirençli olmak lazım.
  • Halkımıza güvenmeyi bir kez daha öğreneceğiz.
  • Bulunduğumuz alanlarda örgütleneceğiz.
  • Örgütlülüğün değerini göstermemiz gerek.
  • Örgütlü olmayan her halk hareketi sönüp gidecektir.
  • Şu an yaşadığımız boyutta bir halk hareketi örgütlenirse, kazanır.
  • Örgütlenme homojen olmamalı, çoksesli ama haklarının bilincinde olmalı.
 • Türkiye bir daha asla 31 Mayıs öncesi gibi olmayacak.
 • Genel seçime 7-8 ay kaldı; çok az zamanımız var.
 • Ataşehir'in kilit sorunsalları:
  • Kimsenin kimseden haberi yok, diğer mahalleliye ulaşmak güç.
  • Katılımda süreklilik yok (Gezi süreci haricinde de)
 • Ataşehir'in yüksek eğitim seviyesi değerli. Buradan çok iyi fikirler çıkabilir.
  • Bu amfitiyatro dolsun, aynı akşam medyayı buraya getiririm, burada gerçekleştirilen siyaset meydanını yayımlarlar.
 • Burada toplandığımızın bilinmesi için hepimiz kendi apartmanımızın asansörüne veya ana kapısına eliyle A4 kağıdına yazarak duyursun.
  • Facebook grubunda bunun için tasarımıyla hazır bir doküman var.
  • Adresi yazarken “Ataşehir Parkı” yanına parantez içinde “Kamelya Çarşı çaprazındaki amfitiyatroda” gibi bir açıklama da ekleyelim.
  • Yapabilenler site yönetimleriyle konuşup, sitenin tüm binalarına bunu uygulasın.
  • Çoğaltıp posta kutularına da koyabiliriz
   • Ama büyük kağıt sarfiyatı olur
   • Ama bir kere görürler; öbür türlü eve her girip çıktıklarında karşılaşırlar.
  • Kendi binalarında bunu asanlar, astıklarının fotoğrafını çeksin ve grup sayfasında yayımlasın. Bu yöntem katılımı arttıracaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder