21 Haziran 2013 Cuma

Ankara 100. Yıl Forumu Notları (20 Haziran)


Alınan Kararlar

1. 100.Yıl Pazarı’nda ya da 100.Yıl Migros önünde 21.06.2013 itibariyle gün boyu açık kalacak bir masa kurulması ve masa gönüllülerinin belirlenmesi.

2.  İnternet kullanmayanlar için forumdan çıkan ya da forumda tartışılacak noktaların oluşturulacak bir ‘günlük posta’da birleştirilmesi. Bu günlük postanın kurulan masada
bulundurulması. Aynı zamanda bu postanın 100.Yıl’ın belli bölgelerine (apartmanlar, merkezi yerler vb.) asılması.

3.  Forumda alınan kararların (örneğin bu yazının) çıktısının internet kullanmayan insanlar için  dağıtımın da sağlanması. (Dağıtılan bu kopyaların muhtemel azlığı dolayısıyla internetten ulaşabilenlerin bu çıktı metinlerini almamaları ricasıyla)

4.  ‘İzci Parkı’nın adının 1 Haziran günü Kızılay meydanında polis kurşunuyla vurularak hayatını kaybeden Ethem Sarısülük için ‘Ethem Sarısülük Direniş Parkı’ olarak değiştirilmesi için imza kampanyası başlatılması. Belediyeye bu niyetle sunulacak dilekçenin kurulan masada hazırlanması ve imzaların da yine bu masada toplanılması.

5.  Sosyal medyada duyurusu yapılan ‘boykot’ çağrı ve listelerinin ileride tartışmak adına masada sunulması.

6.  Ankara’da farklı parklarda (Kuğulu, Çaldıran vs.) düzenlenen forumlara bir kaç temsilcinin katılması ve buralarda alınan kararların 100.Yıl Mahallesi İnsiyatifi’ne iletilmesi.

7.  Yarın (21.06.2013) gözaltına alınan arkadaşlarının adliyeye sevki sırasında adliye önünde bulunmak. Devletin devrimci yapılara düzenlediği operasyonu protesto edilmesi.

8.  Yarın (21.06.2013) Star Gazetesi önünde 17.00’da başlatılacak ‘Duran İnsan Eylemi’ gerçekleştirilmesi. Katılamayacak arkadaşların o bölgeye en azından lojistik destek (su, bisküvi vs.) iletmesi.

9.  Yarın (21.06.2013) 20:00’da Migros önünde yürüyüş ve daha sonrasında
gerçekleştirilecek forum için toplanılması.

  
Forumda Konuşulanlar

Forumlarda bir takım kararlar almanın önemli olmasının yanı sıra mahalle halkının buluşmasının ve yüzyüze konuşmasının değerli olduğu ve gelenekselleştirilmesi gerektiği.

100.Yıl mahallesindeki kooperatifin sattığı/satacağı gayrimenkullerin tartışması. Şu an satılmayan tek gayrimenkulün halihazırda idari bina olarak kullanılan Ziraat Bankası’nın bulunduğu bina olduğu. Aynı zamanda bu binanın satılmasının imar planı dolayısıyla ve kamuya bırakılmış olması gerekçesiyle mümkün olmadığı. Ek olarak, Isı Merkezi yapısının/arazisinin satılmış olmasının yanı sıra nasıl kullanılacağını bir ölçüde yine imar planının belirleyeceği, bu konuda bir takım itirazların dillendirilebileceği.

100.Yıl kooperatifi muhattaplarına ulaşmaktaki sıkıntılar ve gelir-gider hesaplarındaki
usulsüzlüklerin tartışılması.

AKP’nin yürüttüğü baskı politikalarının geniş bir çerçevede tartışılması. Baraj sistemine itiraz, sınav sistemindeki olumsuzluklar, kapatılma tehlikesiyle yüzyüze olan televizyon kanalları, Mersin’de düzenlenecek olan Akdeniz Olimpiyatları için satışa sunulan biletlerin hızla tükenmesi ve bunun herhangi bir protestoyu engellemek amacı taşıyabileceği, Gezi Parkı Direnişi sürecinde AKP’nin milis kubbetleri olarak iş gören polis’in uyguladığı vandalizm.


Türkiye’nin farklı yerlerinde düzenlenen, polis saldırısıyla mahallelerine çekilen kitlenin aslında susmadığını gösteren forum etkinlikleriyle iletişim ihtiyacının elzem olduğu. İstanbul’da başlatılan ve Ankara’da devam ettirmeye çalıştığımız bu forum etkinliklerin Gezi Parkı direnişinin bir devamı olduğu ve bu anlamda oldukça önemli olduğu. Dolayısyla diğer forumda yapılan etkinliklerle ve alınan kararlarla iletişimim izin vereceği bir ortaklığın yakalanması.

Melih Gökçek’in Ankara’ya dair ve 100.Yıl özelinde uyguladığı politikaların (Birlik Parkı süreci, Anadolu Bulvarı’nı Konya Yolu’na bağlayacak yol projesi) eleştirisi ve
bu politikalara itirazın dillendirilmesi.

Birkaç gün önce polisin doğrudan hedef alması sonucu yaralanan Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Dilan arkadaşımızın ziyaretine gidildiğinin, Dilan’ın hayati tehlikesinin ve kalıcı hasar ihtimallerinin büyük ölçüde ortadan kalktığının duyurusunun yapılması.

Bir Sonraki Forum İçin Tartışma Önerileri

‘Boykot’ çağrısı ve listesine dair tartışmanın yapılması. Bir öneri olarak vergilerinin daha yüksek olması dolayısıyla lüks tüketim mallarını tüketmekte daha imtinalı davranılması gereği. Boykot listesinin tekrar tartışılması gerektiği. AKP iktidarıyla organik bir içinde bulunan bir takım sermaye çevrelerine boykotun yöneltilmesi gerektiği.

Bu mücadelenin direniş ve dayanışma olarak özetlenebilecek iki kısımdan oluştuğu. Meselenin dayanışma boyutuna dair Cumartesi günleri kurulan Kadın El Emeği Pazarı standının yanında kitaplarımızı (örnek olarak) takas edebileceğimiz bir takas standının kurulması. Bu kurulacak stand izinleri için gönüllüler belirlemek ve bu standın yürütülebilme koşullarını belirlemek.

İzci Parkı’nın isminin değiştirilmesi yönünde başlatılacak hukuki sürecin bir tamamlayıcısı olarak kendi hazırlayacağımız tabelalarla İzci Parkı’nı ‘fiilen’ Ethem Sarısülük Direniş Parkı olarak ilan etmek gerektiğinin tartışılması.

100.Yıl’dan geçecek yol projesi, TBMM’de görüşülen Bor Yasası ve MIT Yasası’na dair geniş araştırmaların başlatılması. Bunlara karşı izlenebilecek hukuki süreçlere dair fikir yürütmek ve mümkünse bu tarz hukuki süreçleri başlatmak.

100.Yıl mahallesi halkı için toplantı yer ve saatlerinin netleştirilmesi. Varolan gündemde 19:30’da İzci Parkı’nda gerçekleştirilen bir tartışma ve 21.00’da gerçekleştirlen yürüyüşten sonra gerçekleştirilen bir forum duyuruları bulunmakta. 19:30’da gerçekleştirilen toplantılarda mahalli ve 21:00’den sonraki forumda ülkeye dair sorunların tartışılması önerisinin; bunun yanında her iki toplantıyı forumlarda birleştirme önerisinin değerlendirilmeye sunulması.

Direnişi baki kılabilmek için 100.Yıl mahallesinin yoğun katılımının elzem olduğu fikri ve varolan katılımı artırmak için sunulabilecek çözüm önerileri üretilmesi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder