9 Ekim 2013 Çarşamba

Maçka 16 Eylül Pazartesi- Forum Notları*Duyurular:*

Şişli Merkez Mahallesi'nde deprem etkinliğine müdahale anlatıldı. Bugün deprem olsa nerde toplanırız amacı ile oluşturulan etkinlik ve deprem konusunda bilgilendirme yapıldı. Çevik kuvvet çadırların kaldırılmasını istedi. Çadırlar sembolik olarak kurulmuştu. Çevik kuvvet girip 7 çadırı söküp gitti.Tatavla Forumu ile görüşülmüş ve acaba 3 forumun birleştiği savaşa karşı barış mitingi yapabilir miyiz diye konuşulmuş.

Salı günü (10/09/2013) yapılan eylem hakkında bilgi verildi

Afet halinde toplanma yeri neden Nişantaşı'nda yok. Bir dilekçe ile başvuru yapabiliriz - gündem maddesi olabilir- çalışma grubu yapabiliriz

Yaratıcı sanat ve Bireysel gelişim konusunda uzman İngiliz Rob Dreaming- "Divan" başlıklı bir sunum yapacak derin demokrasi kapsamında- salı günü saat 20.00'da Maçka Parkı'nda.  Bilgi için: http://www.heart-source.com/

 Cuma günü (20/09/2013) Beşiktaş iskelede çay içme eylemi var. Saat 19.30 termosunu al gel.

 Forumlar arası kentsel dönüşüm toplantısında Beşiktaş iskele hakkında: Abbasağa'ya belediyeye başvurmuş yuvarlak cevaplar alınmış.

 Abbasağa'dan ortak forum çağrısı var salı günü için. Temsilci  istiyorlar. **gündeme alalım (yarına kaldı) *not: çağrı yarın için olduğundan şimdilik Maçka forumundan katılım olmayacak, konu hakkında neden çağrı yapıldığına dair fazla bilgimiz yok.** * *Gündem önerisi:*

* *- Abbasaga ortak forumuna katılım+ - Forumfest tartışalım++ - Mekân- kış geliyor nerede devam edeceğiz tartışalım++ - Forumdan ayrılan arkadaşların nedenleri  hakkında konuşalım- bireysel görüşme yapabiliriz. - Güç Birliği nedir? New York Times da ilanı organize olanlar arasında kurucuları. Amerika ve Londra da Türkler tarafından organize edilmiş bir birleşim. - Suriyeli misafirimizin görüşlerini değerlendirelim

*Forumfest değerlendirmesi:*

* *#Maçka forumu olarak organize olamadık. Ayrı ayrı katılım oldu. # Olay çıkacağına dair kaygı vardı. # Gaz adam Forumfest e göre daha az katılım vardı, miting sorunsuz gecti bitiminde- 2 ayrı görüş hakimdi- polis müdahalesi olacak kaygısı ve polis müdahalesi olacak direnişe destek verelim bakışı # Etkinlikte anma hissi yoktu # Etkili bir eylem olamadı ama forumların ortak düzenlenmesi nedeni ile çok kıymetli idi # Güvenlik birimi iyi çalıştı # Etkinliğin amacını anlatma konusunda eksiklik yaşanmış olabilir # Sunucu etkinliği iyi yönetemedi # Maçka forumunun forumlar arası koordinasyon ile sağlıklı bir etkileşimi yok. Böyle toplu eylemlerde forum örgütlenmiyor, gönüllü bireysel katılım oluyor. Forumlar arası koordinasyon a katılım konusunu netleştirmemiz lazım. # Hiç polis yoktu Forumfest te.. Gerginlik vardı, Güvenlik sorunu vardı # 1 Eylül de  de forum temsiliyeti yoktu. Bireysel katılım olmuştu # Dün Kadıköy eylemlerde, gazdan ziyade çok sayıda plastik mermi atıldı.

 *Eylemler & süreç hakkında:*

* *# gezi eylemleri bugünlerde örgütlerin elinde kalmaya başladı. Eylemsellik fikriye sadece eylemlere destek şekline dönüştü. Parkların canlanması ve hayata geçirebilecek işler yapılmalı. - # sokağa çıkıp gaz mermi yemek Sado-mazo bir yapıya dönüştü - # eylem sadece 1 haziran da oldu sonrasında eylem yapılmadı---- # yerel eylemlerin sürmesi gerekiyor. # eylemler aslında azalmıştı, ODTÜ, Suriye, Ahmet Atakan örneği: bunlar için sokağa çıkmayacak mıydık? Bu dayanışmayı göz ardı mı edeceğiz? *+* # gereksiz yere sokağa çıkmayalım: eylemimiz bir şey verecek, bir sonuç verecekse sokağa çıkalım illa taksim olmasa da yerel de sokakta olalım # eylemler  kâğıt kalemle olabilir, yazarak orantısız zekâ gösterilebilir. Enerji ve sinerji bölünmemeli # sokakta eylem yerine örgütlenme üzerine yoğunlaşmalı. Bilgi edinme kanunu kapsamında bilgi edinme yolları kullanılmalı, basın açıklaması yapılabilir. Nokta atışı eylemler yapılabilir ve kamuoyuna duyurulabilir # büyük bir anaforun içindeyiz. 2011 Arap devrimi başladıktan sonra süreç Türkiye'ye kadar geldi. Büyük bir sürecin orta yerindeyiz. Bugün Suriye ye ait bir helikopter düşürüldü. Savaşın da eşiğindeyiz. Bu süreci anlayabilmek için geçmişe bakmak lazım ( yeryüzü iftarları- Paris ) sokakları boyamak( İran devrimi). Daha büyük bir sürecin içinde var olduğumuzu anlamamız lazım. Bu sürecin aşamaları var. Önümüzü görmek kolay değil. Büyük dalgalarla ilerleyecek bir süreç içindeyiz, forum un örgütlenmeye evirilmesi çok önemlidir. Çok merkezli bir sürecin içindeyiz. * +* # forumlar arası koordinasyon un fonksiyonu anlaşılmıyor forumlar giderek etkinsizleşiyor daha farklı yapılara bürünmeli. Mahalle- yerel de toplanmak ve Halk Meclisi şekline bürünmesi olabilir. Küba örneği verildi. Araştırma paylaşılacak # dernekleşmenin önemi- forumlar arası fikir alışverişini sıklaştırmak- 3 forum ya da bir kaç forum birleşip ortak forum yapılabilir haftanın bir günü *.*** Öneri* # eylem yapma hakkında: eylem taksim de olmalıdır taksim bir simgedir. Mahalle eylemleri çok ses getirmiyor* -* # forumda ne yaparsak yapalım- parkımız deprem için toplanma alanıdır. Her turlu felakete karsı yan yana durmamızı sıklaştırmak ve çoğalmayı sağlamak olmalı amacımız. Dayanışmayı arttırmaktır. Polise; saldırması ve şiddet kullanımı için neden vermemeli, bir grubun kışkırtması havai fişek vs kullanımı ile haklı eylemleri sabote etmesi  nedeni ile hazırlıksız kalabiliyoruz ++ Forumfest için izin alınmıştı saat 9 a kadar sonrası bir grup un ısrarı ile çatışmaya dönüştü. Hedeflenmiş eylemlere katılmalı. Fakat bunun da forum adına karar alınması da doğru olmayacaktır # forumumuzun tamamını bağlayacak eylemler konusunda: bireysel katılımlar zaten yapılıyor, forumun neyi üstleneceği konusunda tanım yapılabilir. Politik olarak daha geniş bir kitleyi örgütlenmeli ve mahalle bazında çalışmalar yapılabilir+ yerel meseleler hakkında söz sahibi olmak # eylemlik takvimi- beklentiler anketi- Maçka forumu tabelası gibi pek çok konuştuğumuz konuyu hayata geçiremedik. # denek tüzüğü ile ilgili geri dönüş olmadı- üzerinde konuşalım + # kısa orta uzun vadede planları yapamadık. Gerçekçi planlar yapmalıyız # Nişantaşı Sait çiftçi okulu yapıldı tekrar yıkılıyor yanlış plân denedi ile.

# Öneri: cuma günü çay içme eylemi öncesinde Shangri- La Oteli müdürüne- yaptıkları basın açıklaması nedeni ile teşekkür ziyareti yapılabilir. ( basın bülteni paylaşılacak) + # halk meclisi konusunda sunum yapılması- gün belirleyelim+++  *KARAR* konu paylaşılacak mail grubunda # forumun yerel bir meclise dönüşmesi güzel olabilir. ++ # toplantıları sıklaştıralım fikri- hedef belirleme yaparak- nokta atışı yapabileceğimiz karar çıkacak toplantılar yapabiliriz # dernekte hiyerarşi bir noktada olmak durumunda: cezai şartlar kısmında yönetim kurulu sorumludur # yerel eylemler çok önemlidir. Merkezi eylemde önemlidir elbette ama doğru secimler yapılmalı. # süreç amaçtan daha önemlidir. Yaşadığımız süreç egzersiz niteliğindedir, aceleci davranmamak lazım *+*

--- *AMAÇ / HEDEF / ÜTOPYA / TÜZÜK* belirlemek- değerlendirip kişisel yorumları paylaşabiliriz -* foruma gelerek ne amaçlıyoruz?** *Sorusuna hepimiz cevap verelim ve Perşembe- Pazartesi forumda paylaşalım. (gelemeyecek olanlar fikirlerini mailde belirtir) *-KARAR*

---secim barajının kalması ile ilgili bir toplumsal inisiyatif oluşturulması konusunda çalışmalar yapıldı.. Forum olarak bu konuda etkili bir kampanya yapılabilir. + -- dernekleşme süreci ile ilgili forumları gezen bir arkadaşımız: forumlar aslında karar bile almamalı- forumlar herkesin söz aldığı ortamlardır. Dernekleşmek katılımı azaltabilir- bireysel olarak katkı verilirken dernek adına katkı sağlamak şüphe veriyor. Tatavla ile birlikte harita çalışması yapıyor arkadaşımız, güvenli sokaklar vs çalışması yapıyorlarmış .. Maçka içinde arzu edersek böyle bir çalışma yapabileceğini iletti.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder