9 Ekim 2013 Çarşamba

Direnbakırköy Çamlık parkı forum 6 Ağustos forum notları


A. Direnbakırköy
facebook grubu yeniden düzenlemesi için yapılacaklar tartışıldı.
Facebook grub politika ve kuralları üzerine tartışıldı ve son
hali verildi. Gruba üye olacak katılımcıların, grup politika ve
kurallarını okuyarak, bilerek  ve kabul ederek gruba dahil olmaları
gerekliliği,  grup adında forum alanının vurgulanması için,
 mevcut gizli grubun açık gruba çevrilmesinde teknik sorunlar nedeniyle, grubun Direnbakırköy Çamlık Parkı Forum adı ile yeniden
düzenlenmesine karar verildi. Mevcut direnbakırköy facebook grubu
yeni grup kurulum sürecinde yeni gruba yönlendirme yapılması için
sınırlı paylaşımlarla devam edecek, Direnbakırköy Çamlık
Parkı forum grubunun aktif olması sonrası, direnbakırköy grubu
(eski grup) üye paylaşımına kapatılıp sadece forumun iletişim
bilgilerinin ve duyurularının paylaşıldığı platfrom olarak
varlığına devam edecektir.DirenBakırköy Çamlık Parkı forum
facebook grubu kurulması için Ulaş ve Cem gönüllü oldular, grup
moderasyonda Ulaş, Cem, Eren, Kaya, Arda gönüllü oldular.
DirenBakırköy
Çamlık Parkı Forumu facebook grubu politika ve kuralları;
DirenBakırköy
Çamlık Parkı Forumu Facebook grubu (Grup) Çamlık Parkı Halk
Forumu’na (Forum) katılan kişilerin Bakırköy Çamlık Parkında
yapılacak olan Forum, toplantı ve diğer faaliyetlerle ilgili
haberleşme, fikir paylaşma ve tartışma platformu olarak
kurulmuştur.
Grupta yapılan tartışmaların Forum ile doğrudan
ilgili olması beklenmektedir. Forumla ilgisi olmayan genel
tartışmaların doğrudan şahsi katılım ile Forum’da, üyeler
arasında kişisel mesajlaşma yoluyla veya bir başka platformda
yapılması tavsiye edilmektedir.
Grup herkesin katılımına açık
olmakla birlikte grup üyelerinin Çamlık parkı Forumuna bizzat
gelerek aktif olarak katılıyor olması beklenmektedir.
Gruptaki
bütün üyelerin paylaşım ve davranışlarında iyi niyetli,
saygılı, hoşgörülü, barışçıl, ifade özgürlüğüne
saygılı bir tutum sergilemeleri beklenmektedir.
Gruba üye olan
veya Grupta herhangi bir paylaşımda bulunan herkes, üyelerin Grup
içerisindeki paylaşım ve davranışlarını düzenleyen ve bu
politikada yazılı olan kurallara uymayı peşinen kabul
etmiştir.

1. Grupta paylaşım veya davranışta bulunan
kişiler bu paylaşım veya davranışlarının şahsi sorumluluğunu
peşinen koşulsuz ve şartsız olarak kabul etmişlerdir.

2 .
Grup içerisinde herhangi bir Grup üyesine yönelik hakaret,
aşağılama, saldırı veya nefret içeren, üyelerden birisini
doğrudan veya dolaylı olarak hedef gösteren, ayrımcı,
ötekileştirici, kişi hak ve hürriyetlerini zedeleyici herhangi
bir ifade, paylaşım veya davranışta bulunulamaz.

3. Grup
içerisinde herhangi bir cinsiyet, din, millet, ırk, etnik grup,
sosyal grup veya siyasi gruba yönelik hakaret, aşağılama, saldırı
veya nefret içeren, bu gruplardan birini veya bu gruplara mensup
olan bir kimseyi doğrudan veya dolaylı olarak hedef gösteren,
ayrımcı, ötekileştirici, düşmanlaştırıcı, herhangi bir
ifade, paylaşım veya davranışta bulunulamaz.

4. Sahte isim
veya sahte Facebook hesabı kullanılarak Gruba üye olunamaz veya
Grupta paylaşım yapılamaz.

5. Bir veya birkaç üye
tarafından maksatlı olarak Grup içerisinde Gruptaki sağlıklı
bilgi akışını engelleyici bir biçimde çok sık ve art arda
olacak şekilde paylaşım veya yorum yapılamaz.

6. Gruptaki
üyelerin bağırmak yerine sakin bir şekilde birbirlerini
dinleyerek paylaşım ve yorum yapmaları beklenmektedir. Bu nedenle
paylaşımlarda vurgu amaçlı olarak çok gerekli olmadığı
sürece, (Internet forum kültüründe bağırmak anlamına gelen)
büyük harfler kullanılamaz, küçük harfler kullanılır.

7.
Moderatörler Grup içerisinde Forum’la ilgisi olmayan genel
tartışmaların Grubun kurulma amacı yönünde kullanılmasını
engelleyen bir hal alması durumunda ilgili paylaşım ve yorumlara
müdahale ederek ilgili üyelere uyarı yapma, gerektiği takdirde
ilgili paylaşım ve yorumları silme hakkına sahiptir.

8. Bu
politika ve kuralları ihlal eden üyelere Grup moderatörleri
tarafından kurallara uymaları yönünde uyarı yapılır. Tüm
üyeler Moderatörlerin uyarılarını dikkate almakla ve paylaşım
ve davranışlarını uyarılar doğrultusunda düzeltmekle
yükümlüdür. Yapılan uyarıların dikkate alınmaması durumunda
söz konusu üyelerin paylaşım veya yorumları Moderatörler
tarafından silinebilir. Kural ve politika ihlali devam
ettiği
takdirde Moderatörler söz konusu üyeleri Gruptan ihraç
etme ve Gruba bir daha almama hakkına sahiptir.
 


B.Dış koordinasyon temsilcimiz
Arda 1 ay sürecek yurtdışı gezisi nedeniyle foruma gönüllü
olarak yürüttüğü dış koordinasyon temsilciliği raporunu
sundu. Taksim dayanışma, Forumlar arası koordinasyon ve 3. bölge
forumları koordinasyon iletişim bilgileri ve mail gruplarını dış
koordinasyonda mevcut diğer temsilci Eren arkadaşımıza devretti.C.Serbest kürsü şeklinde
konuşmalara geçildi.
 
Kültür-sanat etkinlikleri,
çevre etkinlikleri oluşturmada grubun biraz pasif kaldığı
eleştirisi yapıldı. Planlanan Bakırköy sahilde zaman geçirip
forum tanıtımı ve çöp toplama eyleminin bir türlü
gerçekleşmediğini söylendi. Bu hafta sonu çöp toplama eylemi
önerdi. Forum ahalisinin geneli bayram tatili nedeniyle birçoğumuz
şehir dışında olacak, eylemin bu hafta sonu gerçekleşmesinin
güçlüğününden bahsetti. Öneri sahibi arkadaşımız çağrı
yaparım bir iki kişi bile olsa çöp toplarız önerisi yaptı.
Aynı konuda söze giren bir
başka katılımcı, hafta sonu farklı forumlarda çeşitli konser
etkinlikleri düzenlendiğini belirtti ve parkta konser etkinliği
önerisi yaptı. Forum tarafından beğenilen ve yapılabilirliği
olan öneriye sıcak bakıldı fakat bir katılımcı forumda daha
önce olan etkinlik-eylemlerde sınırlı kişilerin koşturması ile
yükün çok olduğu ancak öneri yapanların ve forumun onaylanan
eylem-etkinliğe gerekli desteği verebilecekse yapılmasını
istedi. Önerinin Kültür -sanat çalışma grubuyla paylaşılması
uygun görüldü.
Gezi parkı deneyimi sonrası
kitlenin giderek sokaklardan çekilmesi ve örgütlenme eksiklikleri
ve halkı biraraya getiren baskıcı rejim devam etmesine rağmen
gezide ortaklaşan grupların birbiri ile uğraşmaya başlaması ve
halkın muhalefet gücünün azalıyor izlenimi vermiştir. Gezi
sonrası örgütlenme eksikliklikleri, forumlarda örgütlenmede ki
eksiklik bir yönetim eksikliğidir sözü sonrası, söze giren
katılımcı , halk kürsüsünde sadece, kürsü disiplini için
kolaylaştırıcılar ve gündemin belirlenmesi-eylem planlaması
yapan forum gönüllüleri ile hiyerarşi olmaksızın işlevsellik
sağlanmaya çalışıldığını anlattı. Konuyu açan katılımcı,
Örgütlenmenin,  disiplinli bir iş olduğunu ve yöneticilerin
olması, gerektiğini, Planlı ve programlı olunmalı , gündem
takip edilmeli diyerek söze girdi. Bir başka katılımcı farklı
illerde ve farklı parklarda forumlara katıldığını, katıldığı
birçok forumda Ankara dışında  her yerde insanların sokaklardan
çekildiğini, Ankaranın Ethem in ölümü nediyle sokağı henüz
bırakmadığını belirtti. Forum haftanın hergünü olması yorucu
olmaya başladı, hafta üç gün yapılsın önerisi Bayram
tatilinde bir dinlenelim 12 ağustos forumunda konuyu gündeme alalım
önerisi ile ertelendi. Saat 23 e yaklaşıyor yavaş yavaş
kapatalım forumu dendi. Ahali bayram tebrikleri ile forumu kapattı.
                                                              

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder