9 Ekim 2013 Çarşamba

13_agustos_2013_macka_parki_forum_notlari Duyurular:
 # Twitter hesabımıza tüm park forumları eklendi. Sosyal medya kullanımımız arttı.
 # İç koordinasyon ekibimize Zeynep Çulha dahil oldu
 # Ayrıca everywheretaksim.net sitesinde not paylaşımı olabilir
 # Tüm parklar için kurulan site henüz aktif değil, burada tüm parkların kendi hesapları ile girip paylaşım yapılabilecek, takvim paylaşımı olabilecek.
 
 # TTB Diyarbakır Rojava için kampanya yapmaya devam ediyormuş, sınır açılıp kapanıyor. Yoğurtçu parkı yardım tırı bugün yola çıkıyor.
 - Mevcut kampanyalardan birine katılım tartışması yapalım. Konunun detaylarını perşembe gündemde konuşulalım
 - Rojava konusunda tartışması yapılmadan karar alalım mı sorusu konuşuldu. Öncesinde gündemimize alalım önerisi geldi. Perşembe olabilir.
 - Bireysel katkılar olsun, durum acil olduğundan forum imzası ya da konsensusu beklemeyelim.
 - Forum olarak bir sosyal sorumluluğumuz var, isteyenlerin yardım ulaştırmak için bir kanal olarak bunu duyuralım.
 - Forum olarak insani yardım organizasyonu düzenlemenin bir zararı var mıdır, herkes katılmasa bile kampanyaya yapılmasının zararı yoksa bunu yapalım.
 - Prensip olarak her türlü katliamın olduğu her yer için yardım etme kararı alalım.
 - Önden kişisel yardımlarımızı yapalım, sonra forum olarak da konuşup ayrıca yardım edelim.
 - Teslimat endişe varsa aramızdan biri eşlik edebilir yardım için.
 - Pazar pikniğinde yardım topluyoruz şeklinde bir etkinlik ile daha fazla kişiye ulaşabiliriz, forum olarak cesur davranmalıyız.
 - Mevzu aslen oraya gıda ulaştırmaktansa politik olarak neden hükümetin bu kapıyı neden açmadığı, bunun üzerinde durulmalı ve imza toplanmalı. Bu konuda kamuoyu yaratmak daha önemli.
 - İnsani yardım tarafını konuşmaya gerek yok, politik duruş tarafını tartışalım.
 - İnsani yardım konusunda her zaman aktif olalım ama her seferinde konuyu tartışarak ilerleyelim.

 KARAR:
 Maçka Forumu olarak Rojava' ya insani yardım yapılma detayları perşembe günü oluşturulacak.  (Gerek pragmatik sebepler gerek yardımın yerine ulaşabilmesi kaygısı gibi sebeplerle bu yardımın forum olarak yapılmaması şerhi konuldu - 2 forum üyesi)
 
 Gündem zaten belli, forumlar arası koordinasyondan gelen maddeler üzerinde görüşülecek.
 - Maddeler çok sayıda ve dağınık. Bu koordinasyon ekibinin henüz oturmadığını gösteriyor.
 - Koordinasyon ekibine gözlemci olarak katılalım, bu kadar madde koordine edilmiş bir gündem olamaz.
 - Tek tek maddelerin üzerinden geçip aciliyeti olanları belirleyelim.
 - Bu kurul parklar arası iletişim alanı... Kimse üst kurul olma çabasında değil. Aslında bu ekip forumlar arasında aynı konuda çalışan ekipleri bir araya getirmek için var. Arada karar çıkarmak isteyenler de var.
 - Forumlar arası grubun usul ve sorumluluklarını belirlensin.
Bunu metin olarak ele alalım.
 - Maddeleri sanal ortamda sıralayıp tabloda puanlayalım
 - Maddelerin üstünden tek tek gidelim iletişim ekibinin sorumluluğunda olup olmadığını belirleyelim. 
 - Maddeler öyle sıralanmış ki forumlar arası oylama yapılıyor gibi listelenmiş. Ne denirse densin bu maddeler üzerinde oylama yapılmış, karar mekanizmasına dönmüş olacak. Birkaç toplantıya pasif / gözlemci olarak katılalım. Bu grubun formasyonunun oturması gerekli.
 - Farklı forumların aynı konularda konuşması hem oluşum nedeniyle doğru olmaz. Hem de iş bölümü yapılması da pratik olur.
 - Maçka forumu olarak forumlar arası koordinasyonun varlığı ve görevleri üzerine konuşup buna dair duruşumuzu metin halinde gönderelim
 - Her tür komisyona giden ekip arkadaşlarımızı biz de ismen tanıyalım.
 - Bu grubun posta güvercini olması öngörülmüştü. Bu grup forumlar arası alınmış kararların paylaşım noktasıdır; forumlar adına karar alamaz ve forumlara gündem dikte edemez. Forumlara ev ödevi verir pozisyonda olamaz.
 - Parklar arası koordinasyonun da olması ve olgunlaşması lazım. Bu konuda düşüncelerimizi de paylaşalım.
 - Pasif olmanın sürecin iyiye doğru gitmesine katkısı olmaz. Metin yazıp gönderelim.
 - Listeyi göndermeyelim, oluşturulacak metin iletişimi kopartacak nitelikte olmasın.

 KARAR:
 Gündem olarak şimdi bu listeyi oylamıyoruz. Nedeni ile birlikte forumlar arası koordinasyonuna hitaben bir metin düzenlenecek. Buraya ayrıca usul / yordam ve sorumluluklarını belirlemeleri yönünde öneride bulunabiliriz.
 
 SERBEST GÜNDEM:
 # Şişli merkez mahallesi bilgilendirme ve duyuru için bir masa ve alan almış kaymakamlıktan. Biz de bunu yapalım mı?
 KARAR: evet.

 # Mehmetali Alabora ile ilgili karalama kampanyası...
 - Melih Gökçek tarafından başlatılan karalama kampanyası var. Bununla ilgili bireysel bir suç duyurusu yapılabilir mi?
      - Bu suç duyurusunu kendisinin yapması gerekli madur olduğundan. Savcı kendi de harekete geçebilir ya da üçüncü bir taraf da ihbarda bulunabilir. Ancak yapılan nefret suçuna girmez. Bu nedenle ihbar yolu doğru değil.
       - Twitter ve internet kullnaımına dair bilgilendirmeler paylaşıldı. Bu konuda ayrıca bir bilgilendirme yapılabilir.
       - Özellikle siyasi ve demokratik mücadelemizi açık ve şeffaf yapmak lazım.
 - Change.org sitesindeki kampanyalar ne derece etkili?
      - Bir yaptırım gücü yok herhalde
      - Özellikle çevre konularında faydalı olmuş kamuoyu oluşturmuş bir organizasyon
 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder