9 Ekim 2013 Çarşamba

4. Los Angeles Forumu Notları – 3 Ağustos 2013

Gezi dayanışmasına destek vermek üzere Los Angeles’ta yapılan dördüncü halk forumuna toplam 35 kişi katıldı. Forumun başlıca amaçları, Gezi gündemi değerlendirmesi yapmak, forum katılımcılarını dokümantasyon, arşivleme, diaspora gündemi konularında bilgilendirmek ve LA Gezi Platformu’nun koordinasyonunu sağlamak idi. Bu amaca uygun olarak forumumuzun akışı şu şekilde yürütüldü:

1. Oturum
·         Giriş konuşmaları
·         2'şer dakikalık serbest konuşmalar
·         Çağrılı konuşmacıların sunumları
o   David Hirsch: UCLA Kütüphanesi, Ortadoğu koleksiyonları, UCLA’de Gezi hareketi koleksiyonunun kurulması
o   Ali Jamshiri: Aktivist olarak İran deneyimleri, diaspora faaliyetleri ile ilgili çıkarımlar ve öneriler

2. Oturum
·         LA Gezi Platformu iç iletişimi için web sitesinin tanıtımı
·         Çalışma grubu çemberleri
·         Çalışma grubu temsilcilerinin faaliyet sunumu ve katılımcıların katkıları
·         Gelecek forumlar için düşünce ve öneriler

Birinci oturumda öncelikle ikişer dakikalık serbest konuşmalar dahilinde Türkiye ve ABD’deki Gezi hareketi odaklı gündem değerlendirmesi yapıldı. Oturumun ilk bölümünü çağrılı konuşmacılarımızın kısa sunumları ve soru-cevap bölümleri takip etti. İlk konuşmacımız olan UCLA Kütüphanesi Ortadoğu Koleksiyonlari uzmanı David Hirsch, UCLA Kütüphanesi’nin Ortadoğu koleksiyonları ile Mısır, Suriye, İran ve Türkiye gibi ülkelerde yer alan güncel halk hareketlerini arşivlemek için yapılan çalışmaları anlattı. Hirsch, ayrıca UCLA Kütüphanesi’nde bir Gezi hareketi koleksiyonu oluşturulması konusundaki çabalarını aktararak, forum katılımcılarından Gezi ile ilgili her türlü orijinal dokümanın kütüphaneye iletilmesi ve bu konuda kendisine dhirsch@library.ucla.edu adresinden ulaşılabileceği duyurusunu yaptı.

İkinci konuşmacımız, UCLA Kütüphanesi’nde uluslararası dijital efemerid uzmanı olarak görev yapan Ali Jamshidi, İran’daki Yeşil Hareket’in aktivistlerinden biri olarak, İran’da yaşadığı deneyimleri aktardı ve İran’la yoğun bir bilgi ve dayanışma kültürüne sahip olan İran diasporası faaliyetlerinden söz etti. Çıkardığı dersler ve kendisine yöneltilen sorular doğrultusunda diasporada yasayan Türkler olarak bizlere birtakım önerilerde bulunan Jamshidi, Gezi arşivi projesi için aktivist gruplara ait online kaynakların linklerinin jamshidi@ library.ucla.edu adresine iletilmesi çağrısını yaptı.

Forumumuzun ikinci oturumunda, önceki forumda eylem planlarını hazırlayan LA Gezi Platformu çalışma gruplarının ikinci toplantısı gerçekleşti. Yalnızca çalışma grubu üyelerine açık olan bu oturum boyunca üyelerin geçen haftadan itibaren yaptıkları çalışmalar ve elde ettikleri bilgiler paylaşıldı; grupların belirlenen hedef ve eylem planlarının detaylandırılmasına devam edildi. Çalışma grubu çemberlerinin ardından, grup temsilcileri Platform geneline faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi, Platform’dan ek fikir ve öneriler paylaşıldı. Ayrıca, Platform'un iç iletişimini sağlamak için sadece üyelere açık olarak tasarlanan web sitesinin tanıtımı ve faaliyete geçirildiği duyurusu yapıldı. Çalışma gruplarına katılmak isteyen yeni gönüllülerin iletişim bilgileri alınarak, grup çemberlerine katılımları sağlandı ve yeni üyelerin katılımı teşvik edildi.

Beşinci Los Angeles forumunun 18 Ağustos 2013 tarihinde Irvine bölgesinde düzenlenmesine çalışıldığı duyurusu yapıldı. Bir sonraki forumun program akışı, dördüncü foruma benzer şekilde, ikişer dakikalık serbest konuşmalar, çağrılı konuşmacıların kısa sunumları, çalışma grubu toplantıları ve grup temsilcilerinin faaliyet bildirimleri olarak öngörüldü.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder