9 Ekim 2013 Çarşamba

5 AĞUSTOS 2013 YARIMADA İÇİN ELELE HALK PLATFORMU 3.FORUM NOTLARI                  
YER: ALAÇATI ŞEHİTLİK PARKI
KATILIMCI SAYISI ; 136
GÜNDEM ;
1.Alaçatı Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç ile yapılan tanıtım toplantısı
2. 3 Ağustos 2013 Alaçatı Pazarında yapılan tanıtım etkinliği
3. Konuk UĞUR DÜNDAR ile gündem
4.Katılımcı KORCAN KARAR ile sohbet
5. Halk forumu

Saat 20:45 de Alaçatı Avrasya Lokantası önünde bayrakları ile toplanan platform üyeleri çarşı içerisinden, slogansız ve sessiz ,sadece bayrak dalgalandırarak Şehitlik Parkına yürüdü. Halkın “5 Ağustos 2013  Hukukun Karardığı Gün” tepkisi ile son derece duygusal bir yürüyüş yaşadık.Sokaklarda tüm halk alkışlarla ayağa kalkarak tepki gösterdi.
Saat : 21:15 FORUM UĞUR DÜNDAR ın moderatörlüğünde 1,5 saat kadar gündemi oluşturan Silivri Kararları konuşuldu.
Saat: 23 itibarı ile gündeme dönüldü
1.Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç ile yapılan tanıtım görüşmesinde Yarımada İçin Elele Platformunun değerleri,amaçları ve hedefleri anlatıldı.
2.Platformda yer alan BİZler,gönüllüyüz.Konusunda profosyonel insanlardan oluşuyoruz.Bizim insanlardan yardım alma gücümüz Belediye nin de icra gücü var.Faaliyetlerimizi birleştirdiğimizde güzel şeyler ortaya koyabiliriz dedik.
3.3 Ağustos Alaçatı Pazarında yapacağımız tanıtım için izin alındı. Yarımada İçin Elele Platformu tanıtım broşürünü halka ulaştıracağımızı bildirdik.
4.Kütüphane oluşturmak için yer tahsisi talep edildi.Başkan birkaç adres gösterdi.Tüm faaliyetler için destek vereceğini ifade etti.Kış toplantıları için Kültür Merkezi nde 250 kişilik kapalı salonun 1 hafta evvel bildirmek kaydı ile,kış toplantılarında da kullanılabilecek yer gösterdi.
5.Kütüphaneye bilgisayar bağışlanması konusunda, bunun yasaya aykırı olduğu ve bilgisayarların denetmen kontrolünde okullara yapılabileceğini ve okullara yapılacak bağışlar ya da faaliyetler ile ilgili, alınması gereken izinler konusunda yardımcı olacağını bildirdi.
6.Davet edeceğimiz bir FORUM da halkın tüm sorularını cevaplamak için talip olduğunu bildirerek, Belediyenin yetki ve sorumluluğuna giren konularda Halkı bilgilendirebileceğini belirtti.
7.Plajların işletmeler tarafından ihlali konusunda, İşletme Sahiplerinin Belediye ile bir kiralama ya da izin hususunda bir ilişkisinin bulunmadığını ve halkın bilinçli bir şekilde plajlarda sahip olduğu hakları savunması gerektiğini belirterek, bizi haklarımızı savunmaya davet etti..
8. 03.Ağustos 2013 Alaçatı Pazarı FORUM TANITIM MASASI kuruldu.
Halka FORUM tanıtım broşürleri dağıtıldı.
9. Çevre Komitesi faaliyet konularından biri olan Plajlarda yapılacak protesto eylemi için 10 Ağustos 2013 Cumartesi saat 14:00 de Çark Plajına giderek şezlong ve Havlu koyarak ücret ödemeden plaja giriş eylemi yapılmasına karar verildi.
GEREKÇE ;
3.1. Anayasa
“A. Kıyılardan yararlanma
Madde 43- Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.
Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil
şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.
Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu
yerlerden yararlanma imkân ve şartları kanunla düzenlenir.”
3621 sayılı Kıyı Kanununun 6’ncı maddesinde kıyıların, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık alanlar olduğu, buralarda hiçbir yapı yapılamayacağı; duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamayacağı gibi genel hükümler bulunduğu, aynı maddenin dördüncü fıkrasında ise bu genel hükmün istisnası olan tesislerin maddeler halinde sayıldığı, ancak Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 13/C maddesi ile Kıyı Kanununda zikredilmeyen, getirdiği istisnaları genişleten bir hükme yer verildiği, “Kıyılarda ayrıca uygulama imar planı yapılmadan, sabit olmayan duş, gölgelik, soyunma kabini, aralarında en az 150 metre mesafe olmak kaydı ile 6 metreyi geçmeyen büfe ve kirletici etkisi olmayan, fosseptik yapımını gerektirmeyen seyyar tuvalet ve ahşap iskeleler yapılabilir.”
10. HALK FORUMUNDA KATILIMCILAR VE ÖNERİLER
a. Bir katılımcı gencimiz ; Alınan tüm kararların, yapılacak tüm eylemlerin veya her düşüncenin, eğitim seviyesi yüksek olan ve Türkiye nin sadece %5ni oluşturan bir elit azınlığın, diğer %95 i içine alan biçimde düşünmeyi içermediğini ve bundan sonra yapılması gerekenin TÜMü kapsayacak biçimde karar almayı öğrenmesi gerektiğini,bugüne kadar ki yaklaşımların, Türkiye Halkının tamamını temsil eden hareketler olmadığı için ve “orta nokta” da birleşmeyi öneren, öğreten yaklaşımlar, yakınlaşmalar olmadığı için bugünlere gelindiğini ifade etti.
b. Bir katılımcımız şahsi olarak kıyı ihlallerine karşı yaptığı şikayetleri ve sonuç alamamış olmasını ifade etti.
c.Tüm komiteleri hafta içerisinde ilk toplantılarını yapmaya ve hareket planlarını hazırlayarak önümüzdeki platformda Halka sunmaya davet ettik.
d.Tüm platform üyelerini, şahsi sorumluluklarını üstlenerek sosyal medyada yayınlanan konularımızı takip etmeleri gerektiği konusunda uyardık.
e.Bir katılımcı Halkın Anayasal Hakları ve vatandaşlık hukuku konusunda eğitim hususuna ivedilikle yer vermemiz gerektiğini ifade etti.
f.Gündemin toparlanması, alınan Forum kararının tekrarı ve kapanış…


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder