9 Ekim 2013 Çarşamba

29 Ağustos Perşembe Maçka Parkı Forumu Notları
GÜNDEM: - Dernekleşme tartışılıyor. - Neden dernekleşildiği açıklanıyor.     - Yer sorunu     - Toplantıların ve Maçka Forumunun devamlı ve sürekli hale gelmesi     - Yasal sorunlarla daha kolay başa çıkabilmek - ITU Taşkışla 'da istenildiği takdirde bir derslik ayarlanabileceği belirtildi. - Bu düşünce, dersliğin sürekli olarak sağlanamayacağı nedeni doğrultusunda dile getirildi.

OLUMLU: - Örgütlenmenin gerekli olduğuna inanarak dernekleşmenin önemli olduğu belirtildi. - Eylemlerin ve yasal izinlerin alınması için kurum olunması gerekli olduğu belirtildi. - Legal kurum olması sıradan bir insana daha kolay gel deme imkanı sağlıyor. Birçok insanın legal bir yapıya daha kolay gelmesini sağlayacak. - Kapalı mekana önümüzdeki günlerde ihtiyacımız olabilir. Dernekleşmek zor olmakla beraber yapılabilecek bir şey. Sorun aidatların toplanması olabilir ama gönül vererek bunun üstesinden gelinebilir. içimizden bir ekibin sürekli değişerek derneği aktif tutması gerekebilir. - Forum noktasında direnişi sürdürmek amacıyla bir araya gelmiş insanlarız. Aksayan durumları birbirimizi uyararak halledebiliriz. direniş ruhuyla her şeyin üstesinden gelebiliriz. - Derneklerin bürokrasiye işleri kolaylaştı. Artık eskisi gibi değil. Mailler toparlanıp çoğunluk bile aranmadan dernekler masasına sunulabilir. Defter ve iç denetleme düzenli yapılırsa herhangi bir sorun olmuyor. - Dernek çatısı altında toplanırsak alternatif eğitimlere yönelebiliriz. Parası olmayan çocuklar için eğitim verebiliriz. - Biz kendimizi zaten meşru sayıyoruz o sebeple zaten oluşturacağımız burokrasi bizim için sorun olmayacak. İç satışlarımızla (çay kahve) bir çok maddi sorunumuzu zaten halledebiliriz. Olan hakkımızı dernekleşerek daha fazla kullanabiliriz. Daha fazla insan verimliliği dernekleşme ile sağlanacaktır. - Sonuca giden bu yapımızla örneklik teşkil edebiliriz. Derneği forum, forumu dernek yapmalıyız. - Maçka derneği Maçka forumu ise yine çeşitliliği sağlayacaktır. Çalışma grupları belki sadece belli semtlere yönelebilir.

OLUMSUZ: - İşin mali yükünün kaldırılamayacak boyutta olması ihtimali dile getirildi. Derneğin kendi bürokrasisi altında ezilmesi korkusu dile getirildi. - Yapılması gereken işler var, - Dernek içi bürokrasinin eylemselliği azaltabileceği görüşü var. - Parkta olmamızın bazı sebepleri var . Dernek kurulan alanda bu kadar kişi toplanamayabiliriz? Çoğalmak için dernek kurulması bir kaç forumla beraber yapılabilir. Parklarda forumların devam ediyor olması birleştiriciliğinden kaynaklanıyor. - Bürokratikleşme ve bazı isimlerin sivrileşmesi sorunu - Forum kapsayıcılığyla ve genişliğiyle bir çok farklı insanın katılmasını sağlıyor. Forum birleştirici bir özellik taşıyor. Derneği kuracağımız yer bu çeşitliliği sağlamayabilir. - Lokasyon kişisel getirilerimiz için önemli olabilir. Uzaklaşmak katkılarımızı azaltabilir.

DİĞER: - Hukuksal soru: Bireysel olarak katılınan eylemlerden dernek sorumlu tutulabilir mi? Cevap : Derneğin faaliyetlerine bakarak bir sorumluluk çıkartılabilir. Dernek birebir üyelerinin hareketlerinden sorumlu değildir. - Şişli forumu belediyeden kalıcı bir yer talep etmiş. - Şuan bir adımız yokken belediyeden bir yer istersek ne isimle katılacağız ve bunun kalıcılığı ne kadar olabilir sorusu? Siyasetçilere ne kadar güvenebiliriz. - Negatif görüşlerimizi tartışarak pozitifleştirmek oldukça normal bir süreç. Bunun için bir oylama da yapacağız. - Hukuki soru: legal bir alt yapıya ihtiyacımızın tek cevabı dernek midir? Bunun için başka bir yol var mıdır? Koparatifleşmek ? Cevap:  Üyelerinin çıkar ortaklığıdır. Amaç zamanla kaybolacaktır. - Derneği kurduğumuz zaman nasıl işleyecek? Öncelikli amaçlarımız nelerdir? - Pazar günü ortak bir forum yapılacak. Bu toplantıda ortak bir dernekleşme çalışması konuşulabilir. - Parkların anlamı bu çevrelerdeki insanları toplamasından kaynaklanıyor. Semtlerimizdeki insanları bi araya getirmeye çalışıyoruz. Diğer forumlarla birleşmemiz bu amacımızı değiştirebilir. - Bu örgütlenmede her çeşit insan var. Bizim zaten farkı görüşlerdeki ve sosyoekonomik durumlardaki insanlara ulaşmamız gerekiyor. Özellikle yöneldiği alt sosyal ekonomik seviyedeki insanlarla iletişimde olmamız gerekiyor. Farkı siyasi görüşlerdeki insanları da çekmemiz gerekiyor bu sebeple şişli de bulunan bir çok semt için de dernekleşme önerilebilir. - Semtler kendi içerisinde zaten bu sahiplenmeyi yapıyor o yüzden bu forumun öncelikli amacı kendi örgütlenmesini sağlamak olmalı.

DUYURU: - 1 eylülde yapılacak bildiri ve afişler için organizasyon yapıldı. - 1 eylül pazar günü Barış için el ele eylemine katılacaklar olarak 12:00 de Maçka parkında buluşuyoruz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder