6 Ağustos 2013 Salı

Fatih Saraçhane Forum Notları (2 Ağustos)

Açılışta ele alınan konular:
  • Haftanın belirli iki günü Kocamustafapaşa Forumu ile bir araya gelme önerisi
  • Fatih Forum’un Fatih çevresinde geniş katılımcıya ulaştırılması
30.08’de sunulan gündem önerileri:
- Cezaevindeki gezi tutsakları için psikolojik destek
- Fanzin çalışması
- Taksim Dayanışma’nın geleceği
- Kentsel dönüşüm atölyesi kurulması
Cezaevindeki gezi tutsakları için psikolojik destek
Tutsaklar için mektup yazmak ya da kart göndermek isteyenler İHD’ye bırakabilir. Ya da https://www.facebook.com/notes/gezi-tutsaklar%C4%B1yla-dayan%C4%B1%C5%9Fma-a%C4%9F%C4%B1/gezi-tutsaklar%C4%B1n%C4%B1n-mektup-adresleri/140996736106617 linkinden adresler alınarak mektup ve kart gönderilebilir.
Fanzin çalışması
Fanzinin neden çıkarılması gerektiği üzerinde duruldu. Fanzini destekleyenlere göre amaç hem kitleye ulaşmak, Fatih bölgesinin sorunlarını halka duyurmak ve halka her türlü kitle iletişim aracı yoluyla ulaşmak, hem de Fatih Forum’u duyurmaktı. Karşıt görüşler de fanzinde çıkarılacak yazıların herkesin görüşünü yansıtmayabileceği, buna forumun çok fazla enerji harcayabileceği ve bunun boşa çıkabileceği, alternatif araçların kullanılmasının daha yararlı olduğu ve henüz bu fanzin için yeterli bir yazı havuzunun olmadığı yönündeydi. Üzerinde uzlaşılan nokta henüz fanzine somut bir pratik olmadığı ve bunun öncesinde internet sitesi üzerinde bir yazı havuzunun oluşturulması oldu. www.fatih-forum.tk üzerinde isteyenlerin siteye üye olarak fanzin başlığı altında yazılar ekleyebilecekleri dile getirildi. Forumda internet çalışmasıyla ilgilenen arkadaşların görevli arkadaşa site üyeliği ve yazı gönderme konusunda danışması ve üyelik için kayıt olması gerekiyor. Ayrıca isteyenler örnek bir fanzin hazırlayarak foruma sunacaklar.
Taksim Dayanışma’nın geleceği
Forumlar arası koordinasyon toplantısında iki konu tartışıldı. Bunlardan ilki forumların bir araya gelip ortak karar alması mı veya Taksim Dayanışma’da bir bileşen olma iradesi mi ortaya koyması konusundaydı. Forumlar arasında birleşik bir eylem takvimi oluşturulması önerisi sunuldu. Burada amaç hantallaşan Dayanışma’yı harekete geçirmek ve Dayanışma’ya etkide bulunmaktı. Bir başka görüş ise “Taksim Dayanışma ‘İstanbul Dayanışma’ya dönüştürülsün mü” yönündeydi.
Kentsel Dönüşüm Atölyesinin kurulması
Gündem maddesi bir sonraki foruma ertelendi.
06.08.2013 Fatih Forum gündem önerileri
- Kentsel Dönüşüm Atölyesi
- Fatih Forum kendi içerisinde nasıl karar alacak ve bu kararları forumlar arası kurula nasıl iletecek?

- Yerel yönetimler, yerel seçimler

4 yorum: