6 Ağustos 2013 Salı

Bozcaada Forumu Notları (5 Ağustos)

Merhaba,
Forumun 8'nci toplantı notları ektedir.
Sevgi ve dayanışmayla,
Bozcaada Forumu

***

Bozcaada Forumu 8. toplantısını Zübeyde Hanım Parkı'nda gerçekleştirdi. Moderatör toplantıyı açarken "Buradayız çünkü bu ada bize yaşam sevgisini ve içimizdeki coşkuyu hatırlatıyor. Ve adamız tehlike altında" dedi.


• Forum İmar Çalışma Grubu’nun bilgi notlarıyla başladı. Grup, gelişmelerle ilgili foruma bilgi verdi. Şehir Plancıları Odası’ndan edinilen bilgiler paylaşıldı :

Bozcaada Forumu’nun yeni çevre düzeni planıya ilgili başvuru talebi Şehir Plancıları Odası tarafından gündeme alınarak, oda tarafından gerçekleştirilen toplantıda tartışıldı. 10 Haziran’dan itibaren 60 günlük dava süresinin başladığı belirtilerek, dava açma süresinin sona ermediği vurgulandı. Resmi kurumlardan, yazışmalar ve planın detayları talep edildi. Planın detaylı olarak irdelenmesinden sonra sonuçların yapılacak bir toplantıyla ada halkına anlatılması ve planın sakınca taşıyan hükümlerinin paylaşılmasına karar verildi. Plana daha önce yapılan itirazlar neticesinde verilen dilekçelerde ki tespitlerin de önemli olduğu belirtilerek, bu dilekçelerin de yapılacak başvuru da dahil edilmesinin önemi belirtildi. İmar planıyla ilgili kamuoyu oluşturmak amacıyla, basın açıklaması ve Mimarlar Odası da dahil diğer odalardan destek alınmasının önemi vurgulandı. Ön inceleme ve çalışmalardan sonra, hukuki sürecin işletilebileceği aktarıldı.

• Çalışma grubu tarafından paylaşılan bilgiler forum katılımcıları tarafından coşkuyla karşılandıktan sonra, oda temsilcilerinin adaya davet edilmesine karar verildi.
• Bir katılımcı, yeni çevre düzeni planı hazırlanırken kurallara uyulmadığı konu ile ilgili olarak tarafların görüşlerinin alınmadığı ve taslak plan hakkında bilgi verilmediği hukuki sürecin aksadığı tekrar vurgulandı.
• Bir katılımcı belediye meclisinde bizim de katılacağımız özel bir toplantı istenmesini önerdi.- Forumdaki tartışmalara adada yaşayan çalışan para kazanan çocuklarını burada okutan herkesin katılımını sağlayacak yöntemler aranması konuşuldu.
• Bir katılımcı "Adayı seven herkes adalıdır ve adanın geleceği için mücadele etmelidir" dedi.
• Bağlar giderse pansiyonların dolmayacağı lokantaların çalışmayacağı vurgulandı.
• Kamuoyu desteğinin artırılması için yeni çalışmalar planlandı.
• İletişim ve tanıtım için yöntemler geliştirmemiz ve haberleşmeyi sağlamamızın gerekli olduğu söylendi.
• Çalışma gruplarına katılımın artırılması istendi.
• Toplantıların farklı mahallelerde yapılması önerildi.
• Forum için bir logo tasarlanması kararlaştırıldı.
• Yeni Çevre Düzeni Planının iptali için change.org üzerinden bir imza kampanyası düzenlenmesi ayrıca bu konunun adayı ziyaret eden herkese duyurulması için çalışılması kararlaştırıldı.

8 Ağustos 2013 perşembe günü 17.30'da meydanda buluşarak bayramlaşmak üzere sözleşildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder